Version 0113

Uppdaterad av Maria Lindberg

Släppdatum 28 juli 2021

Ny funktionalitet

Schema

Standardsortering för rullistor

Vi har lagt till alfanumerisk sortering i alla schemaläggningsrullistor.

Behörighetsvalidering på aktivitetsnivå

Quinyx har nu färdighetsvalidering på aktivitetsnivå i Schema så att en chef meddelas om en anställd inte har en färdighet som krävs för den uppgift som tilldelats den valda skifttiden. Chefen har förmågan att godkänna eller förneka varningen:

Ändra schemaläggningsvy

Du kan nu enkelt ändra dag, vecka, månad och anpassade vyer enkelt genom att klicka på ikonerna längst upp till vänster i schemat istället för att välja vyn i rullgardinsmenyn:

Ikon för bokningsförfrågningar

Vi har lagt till en ny ikon med en viftande hand för att tydligare indikera att det finns bokningsförfrågningar på otilldelade skift:

Skiftbokningar

Quinyx visar nu också bokningsförfrågningar högst upp i smartlistan när du klickar på ett otilldelat skift:

Utökad gräns för inläggning av frånvaro

Vi har ökat den maximala frånvaron från 12 månader till 24 månader:

Grundschema

Behörighetsvalidering på aktivitetsnivå

Quinyx har nu färdighetsvalidering på uppgiftsnivå i grundschemat så att en chef meddelas om en anställd inte har en färdighet som krävs för den uppgift som tilldelats den valda skifttiden. Chefen kan godkänna eller neka varningen:

När ett grundschema rullas ut meddelas nu en chef om en anställd inte har de nödvändiga färdigheterna som krävs för en uppgift som tilldelats ett skift som rullas ut. Chefen kan godkänna eller neka varningen:

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Lagt till funktionalitet för att avmarkera / avmarkera alla visningsalternativ i prognosöversiktens sidofält.
 • Lagt till funktionalitet för att kunna definiera behörighetsregler för helgdagar i avtalsmallar. Behörighetsregler måste fortfarande skapas via SOAP API, men med denna funktionalitet kan de definieras på utvalda avtalsmallar via Quinyx GUI.

Bug fixar

 • Löste ett problem med beräkning av grundschema som inte angav ett avbrott om ett skift började 00:00.
 • Löste ett grundschemanproblem som gav en varning om överlappande skift när skiftet rullades om.
 • Löste ett visningsproblem som orsakade att kalenderrutan på tidskortet stängdes av i Time Tracker-transaktionstabellen.
 • Åtgärdade ett problem där avbrottstider på ett skift visades annorlunda på en PC jämfört med en MAC i vissa fall.
 • Löste ett problem angående wsdlUpdateShifts när du skickar en ogiltig ScheduleId.
 • Korrigering till rapporten Stansade timmar visar i vissa fall fel timmar när skift och stans överlappar två kalenderdagar.
 • Korrigering av värdena för stansade timmar är i vissa fall annorlunda än tidskortet.
 • Korrigering till Time Tracker när konfigurationen är inställd på att visa balans från angiven dag på året.
 • Löste ett problem som hindrade vissa användare från att generera frånvaroprocentrapporten.

Nya HelpDocs-artiklar

REST API / webbtjänstuppdateringar

Ingen just nu.

SOAP API / webbtjänstuppdateringar

Ingen just nu.

Slutpunkter avskaffas och tas bort

Följande SOAP API-slutpunkter kommer att avbrytas och tas bort från Quinyx WFM augusti 2021. De har redan nu ersatts med REST API-slutpunkter för Quinyx Prognos eller föråldrade. Läs mer om Quinyx Forecast och den förbättrade funktionaliteten här och om de nya REST API: erna här .

6.2 wsdlGetForecasts

6.3 wsdlUpdateForecasts

6.5 wsdlGetMonthlyView

6,6 wsdlUpdateForecastV2

6,8 wsdlUpdateForecastsV3

6.4 wsdlGetSalesData

6,9 wsdlGetSalesDataV2

6,7 wsdlGetOptimalStaffing

4.6 wsdlUpdateAdminGroupRelationships <- inte tillämpligt för Quinyx WFM

Klicka här för att se den nya Quinyx WFM Web Service-dokumentationen. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här .
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API: er för att underhålla data och se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarhet för våra API: er samtidigt som vi växer vår kund- och användarbas har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP-API: er. Dessa begränsningar kommer att genomföras programmatiskt och innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga samtal per kund till 10 . Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns och du rekommenderas att implementera en backoff-försökmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. När du flyttar från SOAP till Rest under de följande åren kommer alla begränsningar att byggas in i API: et. Var noga med att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?