Version 0090

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 9 september 2020

Ny funktionalitet

Optimering (tidigare "Prognos")

I den här release har vi gjort ändringar för att förbättra hur statistik visas i både schema och grundschema. Se kommentarer under rubrikerna Schema och Grundschema nedan.
I kommande release tar vi bort KPI-märket "Schemalagda timmar - Optimal bemanning" från statistikpanelen i schemat. Vi gör denna förändring eftersom det nu är möjligt att skapa en beräknad variabel för att representera dessa data.

Som sådan rekommenderar vi kunder som vill fortsätta använda den här KPI och skapa den igen med en beräknad variabel för att förbereda för ändringen. Klicka på om du vill läsa mer om beräknade variabler här.

Variabel synlighet

Det är nu möjligt att kontrollera synligheten för standardvariabler under Kontoinställningar> Variabla inställningar. Du kan välja vilka standardvariabler du vill visa eller dölja i schematistabellen och diagrammet.

Personer

Bilagor

Med den här release introducerar vi den första delen av Bilagor i Medarbetaruppgifter. Du kommer nu att kunna se tidigare uppladdade bilagor och du kan ta bort bilagor. Vi lägger också till ett nytt tillstånd för bilagor.

Lista över bilagor

När du bläddrar till slutet av sidopanelen Persondetaljer ser du nu ett nytt avsnitt som heter "Bilagor". Om bilagor överförs till personen du tittar på kommer du också att se antalet uppladdade bilagor inom parentes:

Expandera avsnittet för att se namnet på de uppladdade bilagorna:

Radera bilagor

För att radera en bilaga, klicka på papperskorgen bredvid namnet:

En popup visas och ber dig att bekräfta att du vill radera filen. Klicka på OK om du vill ta bort filen:

Observera att när du har tagit bort en fil raderas den helt och återställning är inte möjlig.

Tillstånd för bilagor

Vi har lagt till en ny behörighet som styr vad du får göra med bilagor:

Detta är ett undertillstånd till information om personer. För att se bifogningsbehörigheten måste du åtminstone läsa åtkomst till Medarbetaruppgifter. Tillståndet kommer som standard att ställas in på samma åtkomst som du har för Medarbetaruppgifter.

I framtida versioner lägger vi till möjligheten att ladda upp, ladda ner och byta namn på bilagor. Mer information om hur behörigheterna fungerar för dessa åtgärder kommer att finnas i framtida associerade versioner.
Lås och låsa upp konton

Vi lägger till möjligheten att låsa och låsa upp användarkonton. Om en användare anger fel lösenord när han försöker logga in låses kontot och en chef måste låsa upp kontot. Ett användarkonto kan också låsas manuellt om användaren får inte längre logga in.

Lås upp

Om ett konto är låst visas det i listan Personer med en hänglåssymbol bredvid användarens namn:

För att låsa upp kontot, klicka på användaren och gå till avsnittet "Status" i Medarbetaruppgifter. Där ser du att kryssrutan för Låst är markerad. Avmarkera det och spara informationssidan för personer:

Hänglåsikonen tas bort och användaren kan nu logga in igen:

Lås manuellt

För att manuellt låsa ett konto markerar du bara kryssrutan för Låst och sparar sidan Medarbetaruppgifter. Hänglåsikonen visas och användaren kan inte längre logga in.

Schema och Grundschema

I den här release har vi förbättrat statistiken, både i schema och i grundschema. Enjoy!

Ny design

Vi har uppdaterat designen i statistiken:

Alla variabler är nu tillgängliga i Grundschemat

Du kan nu hitta alla variabler i grundschemat, dvs. standardvariabler och om tillämpligt, optimala timmar och prognosvariabler.

Observera att variablerna i grundschemat (förutom "Timmar i grundschema" -variablerna) inte är en beräkning av timmarna i grundschemat, det är en beräkning av timmarna i schemat. Tanken är att använda variablerna som referens när man bygger grundschemat.
Uppdatera variabler

Vi har gjort en betydande uppdatering för att göra statistiken snabbare. Variablerna i statistiken uppdateras inte längre automatiskt när användaren gör en ändring i gränssnittet. Användaren måste aktivera uppdateringen manuellt genom att klicka på uppdateringsikon i statistiken:

Om du till exempel filtrerar i schemavyn måste du uppdatera statistiken så att datan kan uppdateras baserat på ditt filterval.

När datan inte är uppdaterad så blir statistiken nedtonad. Klicka på uppdatera så uppdateras datan:

Första gången du loggar in efter releasen måste du välja vilka variabler som du vill använda i schemastatistiken (och klicka på uppdateringsikonen).
Grundschemat kommer att komma ihåg ditt variabla val

När du har valt vilka variabler du vill se i grundschemat kommer ditt val att kommas ihåg nästa gång.

Från och med den här release kommer statistikvalet (både i schema och grundschema) att komma ihåg per användare och konto, så om du har tillgång till flera konton kan du nu ha olika val på olika konton.
Meddelande skickas till användaren när en uppgift ändras under publicerad period

Om enhetsinställningarna (på fliken Meddelanden) Meddela anställd vid skifttilldelning, Meddela anställd vid skiftborttagning och Meddela anställd vid skiftändringar är aktiverat, plus att medarbetaren har inställning Tillåt stämpling på uppgifter på avtalet, så kommer medarbetaren att meddelas från och med denna release när en uppgift ändras på deras skift i en publicerad period.

Medarbetaren kommer att få ett meddelande i följande fall (gäller endast under publicerade perioder):

  • en uppgift tilldelas medarbetaren
  • tid eller datum ändras
  • uppgift raderas
Observera att just nu så kommer medarbetaren inte att meddelas när en skifttyp ändras eller när ett grundschema rullas ut under en publicerad period.
Möjligt att lägga till frånvaro när en medarbetare inte längre är anställd

Det är nu möjligt att lägga till frånvaro efter att en medarbetares slutdatum har passerat.

Exempel: Idag är den 3 september. Medarbetare X:s sista arbetsdag var den 2 september. Nu är det möjligt att gå till ett datum när medarbetaren fortfarande var anställd och lägga till en frånvaro i efterhand.

Förbättrad logik vid multipla utrullningar av grundschema

Om du rullar ut ett grundschema och sedan redigerar dess skift i Schema för att sen rulla ut grundschemat igen så uppdateras inte de skift som du har redigerat i Schema (förutom om du tar bort Schema-skiftet, då rullas grundschemaskiften ut på nytt). Detta beskrivs här. Fram till denna version gällde dock ovan bara så länge du inte även gjorde en redigering av samma skift i grundschemat.

Nu finns det extra logik som säkerställer att:

Om du 1) rullar ut grundschemat, 2) redigerar dess skift i Schema och sedan redigerar samma skift i grundschemat och 3) rullar ut grundschemat på nytt så kommer grundschemats skift som du hade redigerat i Schemat att lämnas orörda. Precis som tidigare så gäller inte den beskrivna logiken för grundschemaskift som raderats i Schema.

Tid

Behörighetsregler och beräknad kompensation

Fram till idag, och som beskrivs här, så har vi hittills inte tagit hänsyn till regler för berättigande, och inte heller visat löneposter för beräknad kompensation i Tid. Detta har nu åtgärdats, så att virtuella skift som visas alltid kommer att beakta eventuella behörighetsregler - om medarbetaren inte uppfyller behörighetsregeln så visas inte löneposten. Vi kommer också att visa beräknad kompensation som löneposter i form av virtuella skift. De senare löneposterna känns igen genom att det i kolumnen "Typ" står "Beräknad kompensation för helgdag".

Enhetsvy

I och med Neo 0090 så lägger vi till en extra vy i Tid-fliken; i fliken i finns nu både medarbetarvyn (som beskrivs under rubriken "Vyn" i Tid-flik-artikeln) samt enhetsvyn.

Enhetsvyn grupperar efter enhet löneposterna som Quinyx har hämtat när du klickar på "Tillämpa" i panelen Anpassa vy. Enheterna visas i alfanumerisk ordning. Denna vy är särskilt användbar om du har tillgång till flera enheter och vill få en överblick över vilka enheter som är redo för lön och inte. Dessutom kan du klicka på en enhet, följt av att klicka på en av de medarbetare som visas, för att fördjupa dig i vilka specifika löneposter som inte redo för lön och så vidare.

I nuläget kan du inte markera enheter och utföra lönefunktionalitet från enhetsvyn.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • Ingen just nu.

Bug fixar

  • Ett felmeddelande "Taggen används redan" visas nu när en användare försöker ta bort en tagg som för närvarande används.
  • Löste ett schemaläggningsproblem som orsakade att faktiska och förväntade personalkostnader felaktigt visades i Neo.
  • Löste ett duplicerat löneart problem som förhindrade uppdateringen av en avtalsmall.
  • Åtgärdade ett problem med att ta bort enheter i Neo om en enhetsgrupp hade tilldelats inom Classic.

API / webbtjänstuppdateringar

Se Classic version 383 release-anteckningar för mer information om API och webb tjänster uppdateringar.


Fick du hjälp?