Version 350

Nya funktioner

Möjlighet för att definiera procent av veckolön på löneart

Det är nu möjligt att definiera % av veckolön som kostnad på en löneart. Detta görs under Inställningar - Tabeller - Lönearter eller Tid→ Avtalsmallar→ Vald avtalsmall → lönearter

Det finns nu fyra sätt att definiera kostnad på en löneart

  • Lägg till timlönen, en fast kostnad som ska läggas på timlönen
  • % av timlönen, som en procentsats av medarbetarens timlön
  • Fast kostnad, en fast kostnad som är oberoende av medarbetarens timlön
  • % av veckolönen, som en procentsats av medarbetarens kontrakterade veckoarbetstid multiplicerat med medarbetarens timlön.

Läs mer om lönearter här

Om schema period är en månad och arbetstid per månad är satt kommer veckoarbetstiden beräknas till månadens definierade timmar / 4,33

API / Webservice uppdateringar

wsdlCreateUnit : Möjlighet att skapa enheter via API

wsdlUpdateUnit : Möjlighet att uppdatera enheter via API

wsdlGetUnits : Nya svar adderade till befintligt anrop

wsdlUpdateEmployee : Nu möjligt att definiera vilken/vilka enheter medarbetaren är delbar till

Klicka här för att se Quinyx WFM Web Service documentation ( endast Engelsk version finns tillgänglig). Mer information kan hittas här

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • Nästa anställningsnummer och anställningsnummer stöder nu 18 tecken
  • e-mail stödjer nu standard för maximala 254 tecken

Felrättningar

  • Korrigering till att förvalda kommentarer ej kunde väljas av vissa roller
  • Rättning av att redigering av multiple skift funktionen ej uppdaterade regler för skift korrekt
  • Tid log visar nu korrekt tid för när uppdatering gjorts


Fick du hjälp?