Skift

Uppdaterad 15/10/20 av Leigh Hutchens

Det finns två sätt att lägga till skift på:

Lägg till ett "Snabbskift"

Klicka på en rad i Schemavyn för att snabbt lägga till ett skift. Välj en skifttyp och så är du färdig! Om du behöver lägga till fler detaljer så klickar du på "Fler val".

Snabb redigering

För att göra skiftredigeringen snabbare och enklare har vi nu lagt till "quick edit" i schema och Grundschema. Klicka på ett skift ändra skiftet direkt i pop-upen.

Härifrån kan du nu:

 • Ta bort skiftet: Klicka på papperskorgen.
 • Tilldela skiftet till en annan anställd: Välj en annan anställd i rullgardinsmenyn.
 • Ändra skifttyp: Välj en annan skifttyp i rullgardinsmenyn.
 • Flytta skiftet till en annan dag: Välj ett nytt datum i datumväljaren.
 • Ändra start- och sluttid.

Om du vill göra andra ändringar som byte av kostnadsställe eller rasttid klickar du bara på "fler val" och detaljpanelen öppnas på höger sida.

Lägg till ett "vanligt" skift

Lägg till ett skift genom att klicka på "Lägg till" följt av "Skift" längst upp till vänster.

När du skapar ett schema så kan du lägga till eller redigera följande för respektive skift:

 • Medarbetare
 • Skifttyp
  • Observera att om du byter skifttyper i och med att du skapar ett nytt skift, så kommer skifttiderna och eventuella raster alltid uppdateras till den nya skifttypens värden. Om du byter skifttyper medan du uppdaterar ett befintligt skift så kommer dock varken skifttider eller eventuella raster att uppdateras till den senast valda skifttypens.
 • Datum och tid
 • Rast(er)
  • Det finns stöd för att lägga till flera raster till ett och samma skift. Om du inte har konfigurerat några rastregler så läggs en 30 minuter lång rast automatiskt mitt i ditt skift när du väljer att lägga till ett skift. För ett 9:00-11:00-skift läggs alltså rasten 9:45-10:15, men du kan naturligtvis själv modifiera tiderna. Om ditt skift är kortare än 30 minuter så görs rasten som läggs till lika lång som skiftet.
  • Återvinningsknappen bredvid rubriken "Raster" ersätter eventuella befintliga raster i skiftet med de konfigurerade rastberäkningsreglerna på delad, lokal, avtalsmalls eller avtals-nivå. Du kan också lägga till raster manuellt efter att du tillämpat rastberäkningsregler. Notera att regler för rastberäkningsregler på avtalsmallsnivå för närvarande bara konfigureras i Classic. Läs mer om rastberäkningsregle här.
 • Uppgift(er)
  • Uppgifter är i princip samma sak som skift på så sätt att även de baseras på skifttyper. För varje uppgift du skapar så måste du välja vilken skifttyp det ska ha samt start- och sluttid för uppgiften. Uppgifter läggs direkt på skift. För att du ska kunna lägga en uppgift på ett skift så förutsätts att uppgiftens start- och sluttider ligger inom tiderna för skiftet.
Att schemalägga en uppgift över en rast innebär bara att den anställda kommer arbeta på uppgiften innan och efter dennes rast; om syftet är att den anställda inte ska ha någon rast alls så behöver rasten tas bort helt och hållet.
 • Skiftinformation
  • Avdelning
  • Kostnadsställe
  • Projekt
  • Avtal
   • Avtalsfältet läggs till i panelen först efter att du har tilldelat en anställd till skiftet i fråga.
 • Skiftkommentar
  • Skiftkommentarerna är synliga på skiften både i schemats dags- och veckovy.
 • Löneartsregler
  • Du kan läsa mer om löneartsregler här.

Avancerade inställningar

Avancerade inställningar ärvs från skiftets skifttyp, men under "Avancerade inställningar"-rubriken längst ner i "Ändra skift"-dialogen kan du sen göra avancerade inställningar som trumfar över de som gjorts på skiftstypsnivå.

Följande avancerade inställningar kan konfigureras på skiftnivå:

 • Produktiva timmar
  • Denna rullgardinsmeny innehåller tre möjliga val:
   • "Ja, alltid" - skiftets timmar räknas som "Produktiva timmar", oavsett vilket val som gjorts för "Räkna som schemalagda timmar".
   • "Ja, för schemalagda timmar" - skiftets timmar räknas bara som "Schemalagda timmar" förutsatt att valet för "Räkna som schemalagda timmar" är sant/ibockad.
   • "Nej" - skiftets timmar räknas inte som "Produktiva timmar", oavsett vilket val som gjorts för "Räkna som schemalagda timmar".
 • Räkna som schemalagda timmar
  • Avgör huruvida skiftets timmar räknas som "Schemalagda timmar". Notera att valet du gör i sin tur kan påverka val du gjort i "Produktiva timmar" som beskrivs ovan.
 • Räkna som arbetade timmar
  • Avgör huruvida stämplingen kopplad till det här skiftet räknas som "Arbetade timmar".
 • Fridag
  • Att klicka i att ett skift är en fridag indikerar att personen som det här skiftet är tilldelat till, eller som det tilldelas till, inte ska arbeta mellan start- och sluttiden på skiftet. Detta används typiskt i kombination med att man bockar ur "Räkna som schemalagda timmar" och "Räkna som arbetade timmar".
Om du gör ändringar på skiftnivå för att sen byta skifttyp för skiftet så kommer de avancerade inställningarna för den nyligen valda skifttypen att ersätta de avancerade inställningar du gjort manuellt på skiftnivå.

Information om den anställda vid schemaläggning

När du tilldelar ett skift till en anställd, så ser du en lista av anställda som du kan schemalägga. .

Hur ser jag listan?
 • Skapa nytt skift eller redigera ett befintlig skift
 • Välj skifttyp
 • Välj datum och tid
 • Klicka på rullgardinsmenyn för att välja en anställd som ska schemaläggas
 • Anställda sorteras efter relevans.
Vad betyder "sorterat efter relevans":

Högst upp på listan i fallande ordning:

 1. Anställda som är tillgängliga eller inte tillgängliga enligt avtal och har skickat in Intresseanmälan för den relevanta tiden (om Intresseanmälan inte används är denna del inte tillämpbar)
 • Hemmaenhet
 • Bortaenhet
 1. Anställda som är tillgängliga (enligt huvudavtal, ingen frånvaro eller skift)
 • Hemmaenhet
 • Bortaenhet
 1. Anställda som inte är tillgängliga (enligt avtal, har frånvaro eller skift):
 • Hemmaenhet
 • Bortaenhet

I sorteringslogiken tar vi också hänsyn till hur många färdigheter som matchar mellan skifttypen och den anställd, samt om den anställda har en frånvaroansökan.

Om anställda uppfyller exakt samma kriterier, sorteras de i alfabetisk stigande ordning.

Visuella indikatorer
 • Färdigheter:
  • blå text: matchade färdigheter mellan anställd och skifttyp
  • röd text: färdigheter som fattas hos den anställda  

 • Grå "prick" på den anställdas profilbild:
  • Inte tillgänglig vid tiden för skiftet
  • frånvaro
  • redan schemalagd
 • Grön "prick" på den anställdas profilbild:
  • Intresseanmälan

För att få så mycket information som möjligt i listan per anställd, se till att välja datum, tid och skifttyp innan du väljer anställd.
Den visuella indikationen i den sorterade listan är baserad på hela dagen. Exempel: Om en anställd är frånvarande första halvan av dagen så kommer det indikeras i listan med en grå "prick", med texten Frånvaro finns och den anställda kommer att sorteras längst ner i listan, även om skiftet som ska bemannas är på senare halvan av dagen.

Vilka anställda

Givet att korrekta rättigheter att uppsatta, så kan du schemalägga alla anställda som är medlemmar av gruppen och som har en giltig roll, avtal och ett start datum på anställningen. Du behöver också vara medlem av gruppen.


Fick du hjälp?