Flytta en person till en ny enhet

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Då och då kommer anställda att flytta till en ny hemmaenhet. Det kan till exempel bero på att de har fått en ny roll inom din organisation, eller att de har flyttat till en annan ort men fortfarande arbetar för företaget.

Om du har fått uppgiften att flytta en person till en ny hemmaenhet krävs det att du har systemrollen "Chef" eller "Kontoansvarig/Account manager".

Hur man flyttar en anställd till en ny hemmaenhet

 1. Navigera till fliken Personer.
 2. Klicka på den anställd du vill flytta till en ny enhet.
 3. I Medarbetaruppgifter navigerar du till rullgardinsmenyn Hemmaenhet.
 4. Välj den nya önskade hemmaenheten från rullgardinsmenyn. Som standard kommer nuvarande hemmaenhet att vara förvald.
 5. Spara.

När du sparar kommer följande att hända:

 • I personens gamla hemmaenhet:
  • Den anställdes framtida schemalagda arbetspass kommer inte att tilldelas någon annan arbetstid, men kommer att förbli kvar på samma enhet. Om den anställde använder avvikelserapportering kommer stämplingarna i de flesta fall att vara det. Om däremot någon av följande egenskaper för stämplingen har redigerats kommer stämplingen att kopplas bort från skiftet i stället för att raderas: a) starttid för stämplingen b) sluttid för stämplingen c) attest från anställd d) attest från chef.
  • Alla skift tilldelade den anställde i grundscheman kommer att frigöras
  • Eventuella åtkomsträttigheter för anställd tas bort från tidigare hemmaenhet.
  I personens nya hemmaenhet:
 • Frånvaroansökningar flyttas till den nya hemmaenheten så att den nya chefen för den anställde i fråga blir den som måste godkänna dem. Redan godkända frånvaroansökningar kommer att finnas kvar på den gamla hemmaenheten.
 • All frånvaro som börjar på dagens datum - från och med arbetsdagens början (affärsdygnsbryt) - eller senare flyttas till den nya hemenheten. Om det finns en pågående frånvaro flyttas den del av frånvaron som omfattar idag och återstoden av frånvaron till den nya hemenheten. Alla frånvaroskift - oavsett om de sker i det förflutna eller i framtiden - stannar kvar på den gamla enheten. Anledningen till den senare detaljen är olika begränsningar, som t.ex. att skift som använder lokala skifttyper inte kan flyttas från en enhet till en annan.
 • Alla avtal flyttas till den nya hemmaenheten.
 • Alla befintliga roller från den tidigare enheten överförs till den nya hemmaenheten.
Om du ändrar den anställdes avtal när du flyttar dem till en ny enhet kommer övertidsberäkningen att "delas på mitten". Men om det inte sker några avtalsändringar kommer OT-beräkningen att förbli oförändrad, sett till hela schemaperioden.
Befintliga grundscheman i Quinyx flyttas inte.


Fick du hjälp?