Qmail

Uppdaterad 9 months ago av Leigh Hutchens

Standardinställningen för Qmail-funktionsgruppen är "Skrivrättighet" för alla roller. Klicka här för mer information om rättigheter i Neo.

Du kommer åt din Qmail från nedan ikon i den översta navigeringsmenyn i Neo. Om du har olästa Qmail, så anges antalet sådana ovanpå ikonen i fråga:

Använd din webbläsares knapp för att ladda om sidan för att uppdatera Qmail - detta kommer både uppdatera räknaren för antalet olästa Qmail i skärmdumpen ovan men även dina listor med mottagna samt skickade Qmail.

Du behöver ha "Läsrättighet" på "Qmail"-funktionsgruppen för att kunna se, markera som läst/oläst samt för att radera Qmails. Du behöver ha "Skrivrättighet" för samma funktionsgrupp för att kunna skriva och skicka Qmails.

Qmail-översikt

När du klickar på Qmail-ikonen så kommer du till översikten för Qmail. Den här vyn visas i en sidopanel så att du ska kunna se Schema, eller andra delar av appen, medan du skriver ett Qmail. I denna vy kan du:

 • Se antingen mottagna eller skickade Qmail
  • Standardläget är att mottagna Qmail visas
 • Se huruvida ett Qmail innehåller en bilaga samt huruvida det har markerats som viktigt
 • Se när ett Qmail mottogs respektive skickades
 • Filtrera dina mottagna Qmail på "lästa" eller på "olästa"
 • Söka bland dina Qmail
  • Sökningen kan göras på mottagare/avsändare, ämne och på texten i själva meddelandet
 • Välja en, flera eller samtliga Qmail i vyn och utföra en handling på dem
  • Möjliga handlingar är att radera, markera som olästa och markera som lästa
 • Om du har mottagit, eller skickat, mer än 100 Qmail så kommer du se pilar längst ner i sidopanelen som gör att du kan navigera mellan äldre och nyare Qmail.

Läs ett Qmail

För att läsa ett mottaget eller skickat Qmail så klickar du på Qmail:et i fråga i Qmail-översikten. Detta öppnar en ny sidopanel ovanpå den du befann dig i. Den nya sidopanelen visar hela Qmail:et. Härifrån kan du också radera meddelandet, markera det som oläst eller svara på det.

Skapa och skicka ett Qmail

För att skicka ett Qmail så behöver du ha "Skrivrättighet" på "Qmail"-funktionsgruppen.

För att skicka ett nytt Qmail från Qmail-översikten klickar du på följande ikon:

I "Skriv Qmail"-panelen kan du välja antingen "Personligt meddelande" eller "Grupper".

"Direkt meddelande" är förvalt. I den här fliken kan du välja en, flera eller alla medlemmar från gruppen som valts i Neos gruppväljare som mottagare av ditt Qmail. Detta innefattar medlemmar som delats till dessa grupper likväl som ärvda medlemmar. Det senare innebär, till exempel, att om en enhet valts i Neos gruppväljare så kan du även chefen för distriktet som enheten tillhör som mottagare från listan i fråga.

"Gruppmeddelande" är den andra fliken i "Skriv Qmail"-panelen. I den här vyn kan du välja att skicka ett meddelande till en, flera eller alla enheter du är medlem i, oavsett vilken grupp som för närvarande är vald i Neos gruppväljare. I den här fliken så kommer valda enheter att innefatta medlemmar som delats från andra grupper men inte ärvda medlemmar. Om avsändarens hemmaenhet väljs så kommer avsändaren själv inte att få mejlet denne skickar.

Medarbetare med en roll direkt i ett avsnitt och ingen roll i avdelnings överordnade enhet kommer inte att inkluderas i Qmails som skickas från fliken Gruppmeddelanden.
I "Gruppmeddelande" så kan du inte utesluta specifika personer - du skickar meddelandet till alla medlemmar i den eller de enhet(er) som valts.

I tillägg till att ange ett ämne och skriva ett meddelande i ditt Qmail kan du dessutom lägga till en bilaga. Namnet på bilagan kan vara som mest 80 tecken långt och maximal storlek på bilagan är 20 megabytes. När du skickar ett Qmail med bilaga från Neo så stödjer Quinyx samtliga format. Du lägger till en bilaga genom att klicka på följande ikon:

Du kan även begära ett läskvitto. Detta kommer generera ett automatiskt Qmail som skickas till dig när mottagaren av ditt Qmail öppnar det. Har du valt flera mottagare så kommer du få ett läskvitto för varje mottagare som öppnar ditt Qmail. För att begära ett läskvitto, klicka på följande ikon:

Som ett sista val kan du välja att markera ditt Qmail som viktigt. Om du markerar det som viktigt så kommer dina anställda att se Qmail:et som en popup nästa gång de loggar in i Quinyx mobil-app. Om de använder web-punch, så visas Qmail:et när de stämplar in. För att markera ett Qmail som viktigt, klicka på följande ikon:

Efter att ha lagt till den text och gjort de val du vill klickar du på "Skicka" för att skicka ditt Qmail.

Qmail i Schema

Det finns två sätt att skicka Qmail på från Schema.

Qmail från ett skift

Om tittar på ett skift som i nuläget inte har någon anställd tilldelad så kan du skicka ett Qmail till en eller flera anställda angående det här skiftet. Klicka bara på kuvert-ikonen till höger om "Anställd"-ikonen i "Ändra skift"-dialogen:

"Skriv Qmail"-dialogen öppnas och du kan skapa och skicka ditt Qmail härifrån som du brukar. Notera att när du öppnar "Skriv Qmail"-dialogen från ett skift på det här sättet så fungerar mottagarlistan lite annorlunda mot i vanliga fall; sorteringen och gränssnittet är här desamma som för rullgardinsmenyn för "Anställd" i "Ändra skift"-dialogen.

Om du kommer till "Skriv Qmail"-dialogen från ett obemannat skift så kommer ämnesraden och meddelandet för ditt Qmail att vara förifyllda med text som uppmuntrar de(n) anställda att ta det obemannade skiftet. Kommer du dock till ett bemannat skift på samma sätt så kommer ämnesraden och meddelandet att vara tomma.

Qmail från synlig(a) anställd(a)

Du kan använda filter i Schema och skicka ett Qmail till en undergrupp av användare i Quinyx.

Läs release notes för version 0060 för att bekanta dig själv med Neos schemafilter.

Gör så här:

 1. Välj dina filtervärden i Schema, såsom att enbart visa anställda med "Färdighet" tyska.
 2. Klicka på kuvertsikonen ovanför listan med anställda i Schema:
 1. "Skriv Qmail"-dialogen kommer nu att öppnas. "Mottagare"-fältet kommer att vara förifyllt med samma anställda som för närvarande visas i Schema.
 2. Skapa och skicka ditt Qmail till vald(a) mottagare.

Qmail per gruppnivå

Qmail är tillgängligt på enhetsnivå.

Du kan inte välja ett distrikt i "gruppväljaren" när du skickar en Qmail. Du kan dock skicka Qmails till ett helt distrikt med funktionen "Gruppmeddelande" på enhetsnivå och välja alla enheter.

Så om du till exempel är kontoansvarig har du möjlighet att kryssa i rutan "Välj alla", och sedan kommer alla enheter inom organisationen att väljas, vilket gör att du kan skicka en Qmail till "hela organisationen".


Fick du hjälp?