Version 0085

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 1 juli 2020

Ny funktionalitet

Grupphantering

Med denna release introducerar vi den tredje delen av grupphantering. Grupphantering låter dig lägga till / redigera / radera avdelningar, enheter, och distrikt. I den här release har vi inkluderat ta bort avdelningar och distrikt.

Radera avdelning

Navigera till Kontoinställningar > Grupphantering och klicka på en avdelning. En sidopanel öppnas och längst ner på panelen ser du en radera knappen.

När du har klickat på ta bort ser du en bekräftelsedialog. Klicka på OK om du vill fortsätta med borttagningen. Ett meddelande visas i det övre högra hörnet som indikerar om raderingen var framgångsrik.

Radera distrikt

Navigera till Kontoinställningar > Grupphantering och klicka på ett distrikt. En sidopanel öppnas och längst ner på panelen ser du en raderingsknapp.

När du har klickat på ta bort ser du en bekräftelsedialog. Klicka på OK om du vill fortsätta med borttagningen. Ett meddelande visas i det övre högra hörnet som indikerar om raderingen var framgångsrik.

Observera att det är inte möjligt att ta bort ett distrikt om enheter är anslutna till det distriktet. Koppla bort enheterna från distriktet innan du fortsätter med raderingen (endast möjligt att göra i Classic idag).

Schema

Avbrottsskift i Neo

För dig som går över från från Classic till Neo och som använder avbrottsskift har vi lagt till en särskild Avbrottsskift i Neo-artikel för att hjälpa dig planera din övergång.

Tid

Med version 0085 kommer den nya Tidsflik, liksom möjligheten att utföra lönearbeten från samma flik. Läs mer om tidfliken och lönefunktionalitet.

De kommande utgåvorna så ämnar vi släppa följande funktioner i den ungefärliga nedan ordningen:

 • Generera definitiv lönefil
 • Låsning av gruppers scheman från modalen för generering av preliminära och definitiva lönefilter
 • Överför definitiv lönefil till FTP-server
 • Filter för regioner samt enhetsgrupper
 • Backande av överförda löneposter
 • Excel-rapport /  löneunderlagsrapporten från Tid
 • Enhetsvyn
  • Den här vyn ger möjlighet att få en översikt på enhetsnivå av atteststatus
Överför till lön-rättigheten

Behörigheter i Tid beror på överföring till lön-rättigheten. Här beskrivs vårt ramverk för rättigheter. Tabellen nedan beskriver vilket beteende man som användare kan förvänta sig baserat på hur överför till lön-rättigheten har konfigurerats för en given roll.

Observera att den här rättigheten för närvarande inte träder i kraft när den aktiveras på en roll på avdelningsnivå; vi avser förbättra detta inom kort.

Åtkomst

Beskrivning

Ingen behörighet

Användaren får ett felmeddelande när denne klickar på Tid-fliken där det står indikerar att denne inte har tillräckliga behörigheter för att komma åt sidan.

Läsbehörighet

Användaren kommer att kunna gå in i Tid-fliken under förutsättning att det finns läsåtkomst på den aktuella enheten. Dessutom kommer hen att kunna välja data för enheterna som hen har läsbehörighet på men inte utföra några lönerelaterade åtgärder.

Skrivbehörighet

Användaren kommer att kunna gå in på Tid-fliken förutsatt att det minst finns läsrättighet på den aktuella enheten. Dessutom kan hen välja data för de enheter som hen har läsrättighet på. För de enheter som hen har skrivbehörighet på så kan hen utföra lönerelaterade åtgärder.

"Läsbehörighet" är standardbehörigheten för Överföring till lön-rättigheten för samtliga nya roller. Detta är också standardbehörighet för befintliga roller och rollmallar utom för de som specifikt har "Ingen behörighet" på Schemaläggning < Stämplingar - i så fall är standardrättigheten för Överför till lön-rättigheten istället "Ingen rättighet".

Tidskort

Vi fortsätter att släppa Tidskort funktionalitet. 

Lägg till skift (inkl. uppgift), stämpling och / eller frånvaro

Det är nu möjligt att lägga till skift (inkl. uppgifter), stämplingar och / eller frånvaro.

Hur:

 1. Gå till schemavyn.
 2. Håll muspekaren på dag och anställd.
 3. Klicka på datumet som tar dig till tidskortet.
 1. Klicka på + -ikonen i det övre högra hörnet av tabellen för schemat. Välj att lägga till skift, stämplingar eller frånvaro. Observera att du lägger till uppgifter via skiftdetaljpanelen.
 1. En sidopanel öppnas där du fyller i information.
 2. Spara
I en snart släppt kommer vi att lägga till möjligheten att också redigera eller ta bort skift / stämplingar och frånvaro. För den här release måste du gå till schemavyn för att göra det.
Lägg till / ändra / ta bort lönearter manuellt

Lägg till manuella lönearter i tidskortet.

Hur:

 1. Gå till schemavyn.
 2. Håll muspekaren på dag och anställd.
 3. Klicka på datumet som tar dig till tidskortet.
 4. Klicka på + -ikonen i det övre högra hörnet av löneartsöversikten tabellen.
 1. Välj vilken stämpling lönearten ska höra till samt löneart och kvantitet.
 1. Spara
Du måste ha skrivrättighet för ”manuella lönearter” för att kunna lägga till / ändra / ta bort manuella lönearter.

Godkännande av lönearter

Vi har också lagt till stöd för godkännande av lönearter från och med denna release.

Hur:

 1. Gå till schemavyn.
 2. Håll muspekaren på dag och anställd.
 3. Klicka på datumet som tar dig till tidskortet.
 4. Om en löneart behöver godkännande finns en ruta som kan kryssas i i översikten till höger om lönearten.
 1. Godkänna.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Ingen uppdatering i denna release. 

Buggrättningar

 • Du får inte längre ett felmeddelande när du ändrar orsak till frånvaro och start / sluttid samtidigt.
 • Att lägga till en skift delar inte en frånvaroansökan.
 • Förväntad personalkostnad visar inte längre olika värden beroende på vilken dag du lägger till en obemannad skift.
 • Alla stämplingar som är kopplade till en sammanfattning av lönearten är nu markerade
 • I schema är det totala antalet arbetstimmar mellan parenteser nu begränsat till två decimaler
 • När en stämpling utan ett skift attesteras endast av en chef, ser du nu att löneposten är redo för lön, men statusen för lönelistan visar att intyget saknas när alternativet "Inkludera transaktioner som inte har godkänts av anställd i lön fil "är oaktiverad.
 • När du lägger till en stämpling för en anställd, är datumet i stämpling panelen nu för-befolkat.

API / webbtjänstuppdateringar

Ingen uppdatering i denna release. 


Fick du hjälp?