Version 0036

Grundschema

Grundschema version 1.0 är nu live.

Vad är Grundschema

Det finns flera sätt att schemalägga på i Quinyx. De vanligaste är att kombinera schemaläggning av längre perioder med att lägga ut ströskift i schemat. I Neo finns det nu möjlighet att på ett enkelt och snabbt sätt schemalägga längre perioder. Vi har döpt funktionen till Grundschema. Grundschema används för att skapa ett rullande schema som följer samma mönster över en längre period.

Grundschema 1.0 stödjer schemaläggning av obemannande skift, t ex skift som kommer att bemannas av extrapersonal eller schemaläggning utifrån behov.

Du navigerar till Grundschema genom web.quinyx.com, klicka på Schemaläggning i toppmenyn och välj Grundschema.

Nya funktioner

Översiktsvyn

Det kan hitta alla dina Grundscheman i Översiktsvyn, inklusive status (utkast, utrullning pågår, utrullad och utrullning misslyckades), utrullningsperiod och senast ändrat datum. Du kan kopiera, byta namn och ta bort ett Grundschema.

Lägg till skift

Du kan snabbt och enkelt lägga till flera skift på en gång genom att välja hur många skift du vill skapa.

I Grundschema bygger du ett mönster utefter generiska veckodagar, inte efter datum. Du väljer vilka datum du vill applicera mönstret på vid utrullning.

Statistik

Om det används och valts under alternativet Visa kan du se schemaläggningssvariabler och optimal bemanning när du skapar ditt Grundschema. Variabler är uppdelade per dag eller per timme beroende på vilken period du valt, samt i vilken form du vill se datan.

Välj datum för Statistik

När du väljer att se Statistik, ser du automatiskt data för pågående period. Men genom att klicka på pen-ikonen så kan du ändra datum. Exempelvis om du bygger ditt julschema, så kan du välja att se statistik för föregående jul.

Filtrering

Du kan filtrera på avdelning och/eller skifttyp i Grundschemavyn och i Statistiken.

Notera att det här är en kort summering av tillgänglig funktionalitet i Grundschema. För mer detaljerad information, se manualen här.
Notera att Grundschema är tillgängligt på svenska och engelska. Norsk och finsk version kommer i nästkommande release.


Fick du hjälp?