Rulla ut ditt grundschema

Uppdaterad 31/7/20 av Leigh Hutchens

När du är nöjd med ditt schema så är det dags att rulla ut det, dvs aktivera det!

För att rulla ut så går du till "Grundschema" och klickar på "Rulla ut" uppe i högra hörnet. Detta gör att en sidopanel kommer fram. I sidopanelen i fråga så kan du välja ett start och slutdatum för din utrullning. Sedan har du följande två val:

  • Fortsätt på den senaste utrullningens rotation
  • Välj startvecka

Fortsätt på den senaste utrullningens rotation - Hur det funkar

Det här alternativet är bara tillgängligt för grundscheman som redan har rullats ut tidigare. Detta förenklar mycket när du vill försäkra dig om att dina anställda får det antal lediga helger de har rätt till.

Klicka därefter på "Rulla ut" för att få fram sidopanelen för utrullning:

Vårt grundschema baseras här på ett repetitionsmönster à 4 veckor. Som du ser i skärmbilden ovan så visas datumen från den senaste utrullningen högst upp i sidopanelen och detsamma gäller grundschemats vecka och dag för början (vecka 2, måndag) och slutet (vecka 2, söndag) av den utrullningen. Längre ner ser du att valet som heter Fortsätt på den senaste utrullningens rotation är förvalt och grundschemats vecka och dag för din nya utrullning visas under det valet (vecka 2, måndag). I nedan tabell framgår att din nya utrullning mycket riktigt fortsätter på den föregående utrullningens rotation:

Kalenderdatum och -dag

Grundschemats dag och vecka i den föregående utrullningens rotation

Söndag 7 juli

vecka 2, söndag

Måndag 8 juli

vecka 3, måndag

Måndag 15 juli

vecka 4, måndag

Måndag 22 juli

vecka 1, måndag

Måndag 29 juli

vecka 2, måndag

Omvänd ordning på utrullningar

Neo har även stöd för att fortsätta på föregående utrullnings rotation när startdatumet för den föregående utrullningen ligger senare i tiden än slutdatumet på den nya utrullningen. Med valen som gjorts i nedan skärmbild så kommer alltså de anställda få det antal lediga helger de har rätt till även runt månadsskiftet mellan september och oktober:

Kopior på grundscheman

Om du skapar en kopia av ett grundschema och vill fortsätta på det ursprungliga grundschemats rotation i din kopia så behöver du bara simulera en utrullning av ditt ursprungliga grundschema. Tack vare Fortsätt på den senaste utrullningens rotation-funktionen identifierar du lätt vilken vecka och dag i det ursprungliga grundschemat du bör använda för din kopia. Återgå sedan till din kopia och använd Välj startvecka-funktionen för att fortsätta på det ursprungliga grundschemats rotation. Se nedan för mer information angående Välj startvecka-funktionen.

Välj startvecka

Det här alternativet gör att du kan du välja vilken vecka i grundschemat som ska användas som startvecka när du rullar ut ett grundschema. I skärmdumpen nedan så väljer vi att rulla ut grundschemat från 2020-02-01 till och med 2020-02-29 med vecka 2 som startvecka.

I skärmdumpen ovan så visas veckodagen lördag på alla fyra rader i rullgardinsmenyn. Den veckodag som visas här kommer alltid bero densamma som startdatumet för den valda utrullningsperioden, i det här fallet lördag eftersom 2020-02-01 råkar vara en lördag. Syftet med det här är att bevara grundschemats egenskaper som mall.

Nedan visas en skärmdump av det utrullade schemat i Schema; den första veckan i utrullningsperioden har fyllts med skift från grundschemats vecka 2 som visades ovan. Notera att det inte fanns några skift på vare sig lördag eller söndag i grundschemats vecka 2, vilket är anledningen till att de första skiften du ser nedan när du läser schemat från vänster till höger kommer från grundschemats vecka 3.

Den här funktionen är väldigt smidig när du har en eller flera nyanställda på ett separat grundschema - för att se till att dina nyanställdas schema synkas med ditt redan publicerade schema för befintlig personal kan du ibland behöva välja vecka 2, 3 eller 4 som startvecka istället för vecka 1.

Rull ut över frånvarotillfällen

Om du rullar ut skift över en frånvaro så kommer skiften i fråga automatiskt att raderas och läggas som underliggande skift till frånvaron i fråga.


Fick du hjälp?