Version 377

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 17 juni 2020

Ny funktionalitet

  • Inget just nu.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • En ny inställning på enhetskortet låter dig nu visa och dölja "Med simulerade skift" i personalportalen och adminportalen. Detta påverkar inte kryssrutan i rapporten Detaljschema..
  • Generella prestandaförbättringar för stämplingar och frånvaroansökningar.

Buggrättningar

  • Korrigering av värdejusterare med vald reduktion som endast används för lördagar.

API / Web Service-uppdateringar

Ingen uppdatering.

Klicka här att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här .
Vi uppmuntrar samtliga kunder att dra nytta av våra Apier för säker och korrekt underhåll av information. För att säkerställa hållbar prestanda över tid genom kontrollerat och väl övervägt utnyttjande från våra kunders sida, har vi beslutat att introducera restriktioner på användandet av apierna. Dessa restriktioner kommer att upprätthållas programmatiskt.Vi är nu i färd med att övervaka användande för att identifiera vilka restriktioner som är nödvändiga för att säkra ett hållbart användande.Den första begränsningen vi kommer att införa gäller antalet samtidiga anrop där gränsen kommer att sättas till 5. En klient bör förvänta svarskod 429 om gränsen skulle överskridas.Vi kommer att meddela i god tid innan denna första begränsning såväl som framtida restriktioner tas i bruk programmatiskt för att våra kunder ska kunna genomföra nödvändiga anpassningar i sina klienter.


Fick du hjälp?