Arbeta med taggar

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Observera att Taggar är en separat modul i Quinyx. Om du för närvarande inte använder taggar men vill göra det, kontakta Quinyx Sales för mer information.

Vad är en tagg?

En tagg är en behållare med egenskaper som du kan ansluta till skifttyper, skift eller stans. Du kan använda taggar för att spåra tid på interna kontokoder, projekt, kostnadsställen, fysiska resurser etc. genom att ställa in dem på skifttyp, uppgift eller båda.

Fördelar med taggar

Läs mer om fördelarna med att använda taggar här.

Vad kan du göra med taggar?

Du kan använda taggar för att spåra tid på olika typer av objekt. I sjukvårdsbranschen kan du till exempel använda taggar för att spåra tid som spenderas på patienter. Du kan också använda taggar för att spåra tid i enskilda projekt, till exempel en butikskodning eller en webbplatsdesign. Du kan köra rapporter som hjälper dig att analysera siffror baserat på budgeterade timmar, schemalagda timmar och stansade timmar för ett urval av taggar under en definierad tidsperiod. Denna ytterligare tidsspårning kan förbättra budgetens efterlevnad och faktureringsnoggrannhet.

Använd fall

Läs mer om användningsfall för taggar här.

Läs mer om hur du skapar och använder taggar här.


Fick du hjälp?