Lägg till en frånvaro

Uppdaterad 23/10/20 av Leigh Hutchens

Sidopanelen "Skapa ny frånvaro"

För att lägga till en frånvaro så måste du öppna "Skapa ny frånvaro"-panelen. Du navigerar dit antingen genom navigationsfältet högst upp på sidan alternativt direkt från ett skift:

 • Gå till "Lägg till" och välj "Frånvaro"

 • Gå direkt till skiftet. I "Ändra skift"-menyn som dyker upp väljer du sen "Fler val".

Observera att du kan ändra tidpunkten för frånvaro här, så det behöver inte vara samma tid som skiftet.

Lägg till en frånvaro

 1. Gå till "Skapa ny frånvaro"-panelen
 2. Välj anställd
 3. Välj en frånvaroorsak
 4. Datum och tid för frånvaro
 5. Attestera frånvaron. Beroende på dina inställningar så kan den anställde som frånvaron avser behöva attestera sin frånvaro innan dennes chef kan göra det.
 6. Deltidsfrånvaro
  Alternativet kan väljas om du vill dela skift baserat på procentuell frånvaro. Kanske är en anställd sjukskriven på 75% under en tidsperiod. Då kommer dennes skift att delas i två baserat på den angivna procentsatsen. Du kan välja om frånvaron ska vara i början eller slutet av skiftet och vad som bör hända med skiftningarna under de tidspunkter som arbetstagaren är frånvarande (ta bort, lediggör eller tilldela om).
 7. Lägg till en valfri kommentar
 8. Klicka i "Preliminär" om frånvaron ännu inte ska godkännas men läggas till i planeringssyfte
 9. Klicka på "Spara"
Det är möjligt att lägga till frånvaro efter att en medarbetares slutdatum har passerat. Exempel: Idag är den 3 september. Medarbetare X:s sista arbetsdag var den 2 september. Det är möjligt att gå till ett datum när medarbetaren fortfarande var anställd och lägga till en frånvaro i efterhand.

Frånvaro visualiserat i schemat

Frånvaroperioder visualiseras på olika sätt i schemat beroende på huruvida ett skift påverkas av frånvaron i fråga eller inte:

Frånvaro innehållandes ett frånvaroskift

Frånvaroskälet visas högst upp. Undertill visas frånvaroskiftets skifttyp och tider.

Frånvaro utan frånvaroskift

Enbart frånvaroskälet visas.


Fick du hjälp?