Version 0071

Uppdaterad av John Öbom

Rollhantering

Roller som har passerat slutdatum

Men den här releasen gör vi en ändring så att det nu är möjligt att ge en ny roll till en person som tidigare har haft en roll där slutdatumet är passerat.

När man går till organisation, klickar på en grupp och sen på lägg till medlem så kommer man nu även att se personer vars tidigare roll har ett slutdatum som är passerat och kan därifrån ge personen en ny giltig roll.

Skifttypshantering

Rastberäkningsregler

Med release 0071 av Neo så lägger vi till stöd för att lägga till, redigera och ta bort rastberäkningsregler.

Under rastberäkningsregler kan du sätta upp efter hur lång tid av arbete en medarbetare ska ha rast, hur lång den ska vara, när i skiftet den ska ligga och per vilken veckodag den gäller

Du hittar rastberäkningsregler under kontoinställningar samt gruppinställningar (endast på enhetsnivå)

Regler som är skapade under kontoinställningar kommer att vara delade till alla enheter inom organisationen och regler som skapas under gruppinställningar är endast tillgängliga för den enhet de skapades på. När man tittar på rastberäkningsregler under gruppinställningar så kommer rastregler som är ärvda från kontoinställningar indikeras med en blå ikon.

För att lägga till en ny regel klicka på lägg till, fyll i de inställningar du önskar och klicka på spara.

Single Sign On

SSO

Med den här releasen så lägger vi till stöd för inloggning i Neo via SSO

Schema

I den här releasen har vi gjort en logikförändring i schemavyn. Du kommer nu att kunna se och ändra schemakomponenter, dvs skift, stämplingar, frånvaro som tillhör en person som har en högre roll nivå än vad du har.

Exempel

Chef (med nivå 2) är tilldelad ett skift på enhet A

Lokalchef (med nivå 3) kan nu se ovan skift i schemavyn på enheten.

Notera att användare med högre nivå än du inte kommer att komma upp som alternativ när du ska bemanna ett skift. Den funktionaliteten kommer att släppas separat i en framtida release.


Fick du hjälp?