Mobil: Notifikation om sen ut/instämpling till chefer

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Det är nu möjligt för en chef att få en push notifikation i mobilappen när anställda inte har stämplat ut från ett skift vid skiftets sluttid eller stämplat in vid skiftets starttid. Det finns några parametrar som styr hur aviseringen fungerar. Inställningarna för denna funktion finns på fliken Inställningar i mobilappen.

Denna funktionalitet är endast tillgänglig för användare med en chefsroll och chefen måste aktivera funktionen aktivt på sidan för mobilinställningar.

Följande inställningar är tillgängliga:

  • Välj om du vill få en påminnelse varje gång en anställd har en stämpling som har gått över skiftets starttid, har en stämpling som gått över skiftets sluttid eller båda.
  • Ställ in hur lång tid efter skiftets starttid eller efter skiftets sluttid du vill att påminnelsen ska utlösas. Det är möjligt att välja detta i steg om 5, 10, 15, 20, 30, 45 minuter och så vidare upp till 3 timmar.
  • Välj om du bara vill ha påminnelser om personer som arbetar i specifika enheter (från de enheter där du har en chefsroll). Som standard har du alltid alla enheter som du har en chefsroll i valda, men du kan avmarkera och välja specifika enheter som du vill få meddelande om, till exempel vill du bara få meddelande om tre enheter av tio.
  • Välj om du bara vill ha en påminnelse om anställda som arbetar med specifika skifttyper. Som standard har du alltid alla skifttyper valda, men du kan välja specifika skifttyper som du vill få meddelande om.

Förutsättningar

  • Logiken skickar endast ett meddelande om chefen arbetar aktivt den dagen (har en pågående stämpling).

Logiken för vilken en chef tar emot meddelanden om sen in- och utstämpling följer samma logik som skiftbokningsmeddelanden:

  • Chefen har skrivåtkomst med tillstånd "Schema".
  • Om det finns minst en chefsroll i en grupp ovanför den anställdes högsta roll i enhetsträdet där skiftet hör hemma . (Definitionen av en chefsroll i Quinyx är ALLA roller utom medarbetarrollen).

Meddelandet går till alla chefer på den enhet (eller avdelning) som skiftet tillhör med en roll över den anställdes högsta roll OCH med skriva på tillstånd för rättigheten "Schemaläggning". Logiken ser uppåt i roll- och grupphierarkin tills den hittar minst en chef att skicka notifikationen till. Om det inte finns någon chefsroll en nivå över den anställdes högsta roll i enheten / sektionen där skiftet finns, ser logiken två nivåer upp, tre nivåer upp, etc. i enhetsträdet i roll- och grupphierarkin där skiftet tillhör tills den hittar minst en chef att skicka notifikationen till.

Läs mer om skiftbokningslogiken här .


Fick du hjälp?