Version 0065

Uppdaterad av John Öbom

Analys

Med release 0065 av Neo lägger vi till stöd för generering och hämtning av ytterligare en rapport:

  • Time Tracker rapport

För att läsa mer om hur du genererar och laddar ner rapporter se release notes för Neo 0064.

För att kunna generera Time Tracker rapporten krävs som minst läsrättighet på behörigheterna schemaläggning och stämplingar

Organisation

Med denna release så introducerar vi två stycken förbättringar i rollöversikten

Delad ikon

Det är nu möjligt att se om en anställd är delad från en annan enhet när du tittar på rollöversikten för den anställde. Rollerna som den anställde har på de enheter den är delad till kommer att markeras med en blå ikon som säger "delad":

Visa grupper med ärvda roller

Det är nu möjligt att välja om du vill se ärvda roller eller inte när du tittar på rollöversikten för en anställd. Genom att markera checkboxen "visa grupper med ärvda roller" så kommer de grupper som den anställde har en ärvd roll på visas och rollen indikeras med en ikon som säger "ärvd":

It's now possible to decide if you want to see inherited roles or not when looking at an employees role overview by checking the checkbox "show groups with inherited roles". The inherited groups will then be displayed and you will see a label called "inherited" next to the inherited role:

Schema

Employee KPIs

I och med den här releasen så kommer Emploee KPIs visa data för alla enheter som den anställda jobbar på.


Fick du hjälp?