Version 0058

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Schema

Bemanna skift

I och med den här releasen, när du lägger till ett skift, presenterar vi dig med en lista över anställda som kan schemaläggas. Listan sorteras efter relevans och inkluderar anställda som är aktiva och har ett giltigt avtal. Om en anställd redan har ett skift eller en frånvaro samma tid som skiftet så visas inte medarbetaren i listan.

Anställda sorteras sedan med följande logik:

 1. intresseanmälan
 2. tillgänglighet enligt huvudavtalet
 3. (ingen) frånvaroansökan
 4. matchande färdigheter med skifttypen

Om anställda uppfyller exakt samma kriterier så sorteras de på förnamn i alfabetisk ordning.

Löneartsöversikten

I löneartsöversikten så kan du se vilka lönearter som har genererats per dag och anställd. Genom att klicka på pilen per löneart så får du mer detaljerad information per löneart.

Hur ser jag löneartsöversikten?

 1. Hovra över en cell (dag och anställd)
 1. välj
 2. Löneartsöversikten öppnas

Färgerna innan antalet timmar indikerar:

 • Grön fyrkant betyder att lönearten har fallit ut automatiskt.
 • Blå fyrkant betyder att lönearten registrerats manuellt.
 • Orange fyrkant betyder att det är en manuell regel på skiftet som har skapat lönearten.
 • Röd fyrkant betyder att det är en manuell regel på helgdag som har skapat lönearten.

Notera att konfigurering och uppsättning av lönearter göra i Classic. Du kan hitta mer information om det här:

https://quinyx.helpdocs.io/l/sv/article/8ink298wow-lonearter

https://quinyx.helpdocs.io/l/sv/article/s9scups0im-avtalsmallar-lonearter

Lägg till en stämpling på en uppgift

När du lägger till en stämpling så kan du nu välja att koppla stämplingen till en uppgift.

 1. lägg till stämpling
 2. välj datum och tid
 3. Välj vilket skift eller uppgift du vill koppla stämplingen till. Uppgifter i listan är indragna.

Repetitionsmönster på 8 veckor i grundschema

Det är nu möjligt att skapa grundscheman med repetitionsmönster på upp till åtta veckor. Vyn i grundschema visar den mängd veckor du valt som repetitionsmönster:

I nästa release kommer en veckovy att göras tillgängligt i grundschema, vilket innebär att du kommer kunna bläddra mellan enskilda veckor i repetitionsmönstret.

Uppdaterad logik vid utrullning av samma grundschema på nytt

Något som efterfrågats mycket är att logiken för grundschema bör uppdateras. Den nya logiken påverkar följande scenario:

 1. Ett grundschema skapas och rullas ut.
 2. Ett eller flera skift med sitt ursprung i det ovan nämnda grundschemat raderas i Schema.
 3. Samma grundschema rullas ut på nytt och då över samma, eller delvis samma, tidsperiod som vid den första utrullningen.

Till och med den här release:n så har logiken fungerat som följer:

 1. Skift som raderas i Schema och som har sitt ursprung i den första utrullningen av grundschemat rullas inte ut på nytt i den andra utrullningen av samma grundschema.

I och med den här release:n så gäller istället följande logik:

 1. Ett grundschema skapas och rullas ut.
 2. Ett eller flera skift med sitt ursprung i det ovan nämnda grundschemat raderas i Schema.
 3. Samma grundschema rullas ut på nytt och då över samma, eller delvis samma, tidsperiod som vid den första utrullningen.
 4. Skift som raderas i Schema och som har sitt ursprung i den första utrullningen av grundschemat rullas nu ut på nytt i den andra utrullningen av samma grundschema.

Notera att raderade skift som har uppdaterats i grundschemat efter att de har raderats i schemat inte kommer rullas ut på nytt. Det här är bara tillfälligt och från och med nästa release så kommer skift som raderats i Schema att rullas ut på nytt även om de under tiden har uppdaterats i grundschemat. På samma sätt är den engelska varningstexten som visas när man rullar ut ett grundschema för andra gången över samma period bara tillfällig - från och med nästa release kommer den visas i de språk som finns i Neo idag:


Fick du hjälp?