Hur du städar upp din konfiguration

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Ibland är det en bra idé att ta sig tid att göra sig av med gammal information i Quinyx som du inte längre använder, så att du kan börja om på nytt.

Vi har sett att många av våra kunder som har använt Quinyx i ett par år har information som inte används i systemet men som fortfarande finns kvar. Ibland gör detta det svårt att verkligen se vad som bör användas och vad som inte bör användas.

Vi har tagit lite tid på oss för att utforska detta område och avgöra vilka objekt i Quinyx som skulle kunna gynnas av att raderas, inaktiveras eller arkiveras.

Radera, inaktivera eller arkivera

I Quinyx finns det några alternativ för hur du ska hantera onödig information som du inte längre behöver. Du kan radera objekten, göra dem inaktiva eller arkivera dem.

Radera

När ett objekt raderas i Quinyx försvinner all data som är kopplad till objektet. Om du t.ex. raderar en anställd försvinner all data, t.ex. avtal, anställningsinformation och scheman som är kopplade till den anställde, och det finns inget sätt att hämta dem.

Det är därför som mycket information som du använder inte kan raderas från Quinyx. Vissa objekt har inte ens möjlighet att raderas, utan bara inaktiveras eller arkiveras.

Inaktivera

Vi ser ofta kunder som har många skifttyper som de inte längre använder. I det här fallet kan oanvända skifttyper inaktiveras för att undvika förvirring eller felaktig schemaläggning. Om du inaktiverar skifttyper kommer alla historiska data fortfarande att vara tillgängliga och användarna kommer inte att kunna använda skifttypen när den har inaktiverats.

Arkivera

Arkivera är en funktion som liknar inaktivera, där du i det grafiska gränssnittet kan arkivera kostnadsställen och grundscheman osv.

Saker som har inaktiverats eller arkiverats kan inte användas i framtida planering, men de historiska posterna kommer fortfarande att finnas kvar. Att ange ett slutdatum för en anställd eller ett avtal är ett sätt att inaktivera.

För grundscheman, skifttyper, kostnadsställen och projekt kan du antingen använda arkivfunktionen eller avmarkera rutan "Aktiv" för att inaktivera objektet.

Tyvärr har vi några punkter som du för närvarande inte kan vidta några åtgärder för. De kan naturligtvis raderas om de inte används för närvarande eller inte har använts. Men om de har använts det måste du hantera dem på ett annat sätt.

För tillfället rekommenderar vi att kunderna namnger objektet XX_DO_NOT_USE[namn]. På så sätt hamnar artikeln i slutet av listan och det blir tydligt för alla att den inte får användas. Vi rekommenderar att du behåller det ursprungliga namnet för att kunna identifiera den om du måste.

I tabellen nedan visas en lista över vissa objekt som vi har identifierat med olika alternativ för radering, inaktivering och arkivering.

Objekt

Tillgänglig åtgärd

Kan raderas

Roller

Ja, om den inte används

Regioner

Kan raderas efter att alla enheter flyttats till en annan region eller inaktiverar regioner för att ta bort alla.

Enheter

Ja. All data kopplad till enheten kommer att raderas.

Avdelningar

Ja. Alla associationer till avdelningar kommer att försvinna (kan påverka rapporter).

Mobil- och personalportalbehörigheter

Ja, om den inte används.

Avtalsmallar

Byt namn på mall till X_DO_NOT_USE_[mallnamn]

Ja, om den inte används.

Time Trackers

Ta bort alla associationer från avtalsmallar och/eller lönearter.

Ja, om den inte används.

Övertidsmetoder

Ja, om den inte används.

Frånvaroorsaker

Ja, om den inte används.

Personer

Inaktivera

Sätt som passiv

All historisk data kopplad till den anställde kommer att raderas.

Grundscheman

Arkivera

Utkast kan raderas.

Skifttyper

Inaktivera

Ja, om dem inte används/har använts.

Färdigheter

Radera

Kan raderas utan varning.

Projekt

Arkivera

Kostnadsställen

Arkivera


Fick du hjälp?