Kostnadsberäkningar

Uppdaterad 2 months ago av Leigh Hutchens

Du kan använda Quinyx för att beräkna lönekostnader. Detta är inte kopplat till någon faktisk löneutbetalning, utan det används bara för att beräkna kostnad för ditt planerade schema och även för att se kostnaden för de arbetade timmarna. Genom att konfigurera och använda kostnadsberäkningar kan du veta vilka kostnader du kan förvänta dig när du planerar din budget, skapar scheman, schemalägger anställda, flyttar skift, etc. Baserat på hur du konfigurerar dina variabelinställningar kan du spåra kostnader relaterade till:

 • Faktisk lönekostnad
 • Lönekostnad för grundschema
 • Förväntad lönekostnad (arbetsdag)
 • Förväntad lönekostnad
 • Schemalagd lönekostnad inklusive frånvaro
 • Schemalagd lönekostnad exklusive frånvaro

Du kan konfigurera följande lönekostnadstyper:

 • Nettokostnad (kostnad från lönetransaktioner)
 • Ledighetsersättning (procent av nettokostnader)
 • Sociala kostnader (procent av både nettokostnad och ledighetsersättning tillsammans)
Beräkning av lönekostnad är aktiverad för enheter och sektioner.

Exempel på kostnadsberäkning

Låt oss säga att en anställd är planerad att arbetet 160 timmar, som kommer att generera grundlön på $ 10 * per timme, och den anställde har en ledighetsersättning på 12% och sociala kostnader på 25%.

 • Beräkna grundlön → 160 timmar x $10 = $1600
 • Beräkna ledighetsersättning → 1600 $ x 12% = 192 $
 • Beräkna sociala kostnader → (1 600 USD + 192 USD) x 25 % = 448 USD
 • Total kostnad = 1600 $ + 192 $ + 448 $ = 2240 $
 • Eller ett snabbare sätt att beräkna totalkostnad = ((1600 x $10) x 1,12 ) x 1,25 = $2240
Definitionen av belopp på lönearten definieras och konfigureras på lönearten. Läs mer här. Läs mer här om att definiera lönekostnad på en löneart.

Exempel på kostnadsberäkning i vardagen

Johanna driver en sportbutik. Hon vet att under december månad kommer flera anställda att ta ledigt och några anställda kommer att jobba på helgdagar, vilket påverkar budgeten. Johanna vill inte bara se hur dessa faktorer kommer att påverka hennes schema utan även vilka kostnader som kan förväntas. När Johanna har konfigurerat kostnadsberäkningar kan hon använda statistikskärmen för att se schemat, planerade timmar, frånvaro och förväntade kostnader, vilket ger henne insikt i hur verksamheten kommer att prestera under december månad så att hon vet vad som väntar:

Johanna kan föra muspekaren över datapunkterna på schemat för att jämföra datum.

Den faktiska kostnaden kan bara ses när det finns en stämpling.
Läs mer om att arbeta med schemastatistik här .

Kostnadsberäkningar i avtalsmall

Om du använder lönekostnaden från avtalsmallen får du en genomsnittlig kostnad, då varje anställd har samma timkostnad.

Du måste konfigurera följande för att kostnadsberäkningar ska fungera:

 1. Under Avtal > Avtalsmallar > Lön > Löner anger du timlön, antingen en genomsnittlig lön i avtalsmallar och/eller den faktiska timlönen för de enskilda avtalen:
 1. Ange ett värde för alla lönearter som ska ingå i beräkningen under i avsnittet Sociala kostnader i avtalsmallen:
  Om en löneart inte skulle generera någon kostnad, välj 0% timlön.

Kostnadsberäkningar på en anställds avtal

Om du vill ha specifik löneinformation gällande anställdas individuella löner måste du konfigurera kostnader på medarbetarkortet under fliken Personer. För att göra detta, navigera till Personer > den anställde som du vill lägga till löneinformation för > Avtal > Löner.

Läs mer om avtal och anställda här .

Kostnadsberäkningar på ett otilldelat skift

Du kan ta med kostnader för otilldelade skift. För att göra detta måste du definiera kostnaden för skifttypen:

 1. Navigera till Kontoinställningar > Skifttyper > Skifttyp.
 2. Ange både timlön och värdet av eventuella OB-timmar. Sociala kostnader ingår inte här, så de måste läggas till:

Det är möjligt att välja om Quinyx ska beräkna kostnad automatiskt varje gång användaren kommer åt Schema och Tid, men detta måste göras i Classic.

 1. I Classic, navigera till Inställningar > Enhet > Dagsummeringar:

Om du avmarkerar automatisk kostnadsberäkning kan kostnaden enkelt beräknas genom att klicka på denna symbol uppe till höger på skärmen i Schema/Tidvyer.

Se lönekostnader i schemavyn

När du har konfigurerat alla kostnader kan du se lönekostnader i schemavyn genom att klicka på statistikikonen:


Fick du hjälp?