Statistik i Grundschema

Uppdaterad 29/12/20 av Leigh Hutchens

Välj Statistik under Visningsalternativet i Grundschema för att se standardvariabler och, om tillämpbart optimala bemannings- och prognosvariabler. .

Den här artikeln handlar om standardvariabler. Se mer information om optimal bemanning och prognos här.

Observera att variablerna i grundschemat (med undantag för Timmar i Grundschema - variabeln) inte är en beräkning av timmarna i grundschemat, det är en beräkning av timmarna i schemat. Tanken är att använda variablerna som referens när man bygger sitt grundchema.

Standardvariabler

Standardvariabler är variabler som Quinyx beräknar baserat på systemets konfiguration - främst kring schema, stämplingar och frånvaro. Se nedan för definitioner av alla standardvariabler som vi stöder i grundchemat:

Namn

Definition

Alternativ / inställningar som påverkar beräkningen

Timmar i Grundschema

Schemalada timmar i Grundchemat.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar - "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)

Schemalagda timmar inkl. frånvaro

Schemalagda timmar med eller utan raster, inklusive schemalagda timmar som täcks av frånvaro.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar - "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)
 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller
 • B) avancerade inställningar för skift - "Räknas som schemalagda timmar" (ja / nej)
 • Tabeller > Frånvarotyper > "Räknas som arbetade timmar" (ja / nej)

Schemalagda timmar exkl. frånvaro

Schemalagda timmar med eller utan raster exklusive schemalagda timmar som täcks av frånvaro.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar - "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)
 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller
 • B) avancerade inställningar för skift - "Räknas som schemalagda timmar" (ja / nej)

Produktiva timmar

Schemalagda timmar med avancerad inställning "Produktiva timmar" exklusive timmar som täcks av frånvaro.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar - "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)
 • A) Skifttyp avancerade inställningar, eller B) Skift avancerade inställningar
 • "Räknas som produktiva timmar" ("Ja, alltid", "Ja, för schemalagda timmar") (ja / nej)

Arbetade timmar inkl. frånvaro

Arbetade timmar inklusive schemalagda timmar täckta med frånvaro.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar
 • "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)
 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller
 • B) avancerade inställningar för skift
 • "Räknas som arbetade timmar" (ja / nej) -
 • Tabeller > Frånvarotyper > Frånvaroorsaker
 • "Räknas som arbetade timmar" (ja / nej)

Arbetade timmar exkl. frånvaro

Arbetade timmar exklusive schemalagda timmar med frånvaro.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar
 • "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)
 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller
 • B) avancerade inställningar för skift
 • "Räkna som arbetade timmar" (ja / nej)

Frånvarotimmar

Schemalagda timmar täckta med frånvaro.

 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller B) avancerade inställningar för skift
 • "Räkna som schemalagda timmar" (nej)

Faktisk lönekostnad

Faktisk lönekostnad beräknad från lönearter genererade från stämplingar och frånvaro.

Lönearter - (stämplingar och frånvaro):

 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter> Lönekostnad (värde) > "Lönekostnadstyp" (urval)
 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad > "Inkludera i total kostnad" (ja / nej)
 • Tabeller >Frånvarotyper > Frånvaroorsaker > "Skapa lön" (ja / nej)

Förväntad lönekostnad

Förväntad lönekostnad baserad på faktisk lönekostnad fram till denna heltimme från början av vald period, plus schemalagd lönekostnad från denna heltimme till slutet av vald period

Otilldelade skift:

 • Skifttyper > "Kostnad per timme" (värde)
 • Skifttyper > "UT1", "UT2" etc. (värde)

Tilldelade skift:

 • Personer > Avtal > Lön (kostnad per timme / månad) (värde)
 • Personer > Avtal > Sociala kostnader (värde) -
 • Personer > Avtal > Lönejusteringar > "Sociala justeringar", "Arbetade år" "Personliga tilläggslöner" (värde)

Lönearter - (stämplingar och frånvaro):

 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad (värde) > "Lönekostnadstyp" (urval)
 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad > "Inkludera i total kostnad" (ja / nej)
 • Tabeller >Frånvarotyper > Frånvaroorsaker > "Skapa lön" (ja / nej)

Förväntad lönekostnad (arbetsdag)

Förväntad lönekostnad baserad på faktiska lönekostnader fram till denna hela timme från början av vald period plus schemalagd lönekostnad från denna hela timme till slutet av vald period.

Otilldelade skift:

 • Skifttyper > "Kostnad per timme" (värde)
 • Skifttyper > "UT1", "UT2" etc (värde)

Tilldelade skift:

 • Personer > Avtal > Lön (kostnad per timme / månad) (värde)
 • Personer > Avtal > Sociala kostnader (värde) -
 • Personer > Avtal > Lönejusteringar > "Sociala justeringar", "Arbetade år" "Personliga tilläggslöner" (värde)

Lönearter: (stämplingar och frånvaro):

 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad (värde) > "Lönekostnadstyp" (urval)
 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad > "Inkludera i total kostnad" (ja / nej)
 • Tabeller >Frånvarotyper > Frånvaroorsaker > "Skapa lön" (ja / nej)

Schemalagd lönekostnad inkl. frånvaro

Schemalagd lönekostnad beräknad från otilldelade och tilldelade skift inklusive frånvaroskift till slutet av vald period.

Otilldelade skift:

 • Skifttyper > "Timkostnad" (värde) - Skifttyper > "UT1", "UT2" etc (värde) Tilldelade skift:
 • Personer > Avtal > Lön (kostnad per timme / månad) (värde)
 • Personer > Avtal > Sociala kostnader (värde)
 • Personer > Avtal > Lönejusteringar > "Sociala justeringar", "Arbetade år" "Personliga tilläggslöner" (värde)

Lönearter - (frånvaroskift):

 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad (värde) > "Lönekostnadstyp" (urval)
 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad > "Inkludera i total kostnad" (ja / nej)
 • Tabeller >Frånvarotyper > Frånvaroorsaker > "Skapa lön" (ja / nej)

Schemalagd lönekostnad exkl. frånvaro

Schemalagd lönekostnad beräknad från icke tilldelade och tilldelade skift exkl frånvaro till slutet av vald period.

Otilldelade skift:

 • Skifttyper > "Timkostnad" (värde) Skifttyper > "UT1", "UT2" etc (värde)

Tilldelade skift:

 • Personer > Avtal > Lön (kostnad per timme / månad) (värde)
 • Personer > Avtal > Sociala kostnader (värde)
 • Personer > Avtal > Lönejusteringar > "Sociala justeringar", "Arbetade år" "Personliga tilläggslöner" (värde)
Endast schemalagda poster som äger rum i den aktuella gruppen ingår i statistiken - till exempel ingår inte skift som sker på andra enheter.

Sammanfattning

Summan av varje variabel för den valda perioden:

Tabell

Variabler uppdelade per dag eller, i daglig vy, per timme:

Diagram

Variabel uppdelad per timme i dag- eller veckovy och per dag i månadsvy.

Variablerna delas ut baserat på enhet 1) timmar och 2) försäljning och kostnad. Beroende på vilka variabler du har valt (penna) kan du därför se en eller två grafer:

Observera att om du använder variabler med olika enheter kan du minska höjden på statistiken genom att klicka på "pilen" som visas högst upp i statistiken. Du kommer fortfarande att kunna se båda graferna, men du behöver skrolla.

Om du vill se mer detaljer så kan du fortfarande med hjälp av muspekaren se data per variabel och timme:

Penna

Med pennan kan du välja vilka variabler du vill visa statistik för. Du behöver bara ställa in detta en gång, eftersom det komms ihåg tills nästa gång:

Observera att om du väljer ett datum i den här datumväljaren förblir den visade statistiken på det specifika datumet om du byter grundschema dag / vecka.
Enbart schemakomponenter som befinner sig på den nuvarande gruppen visas i statistiken - exempelvis visas inte skift som äger rum på andra enheter i statistiken.
Det är inte möjligt att konfigurera variablerna i grundschemat under variabelinställningar.

Uppdatera variabler

Vi har gjort en betydande uppdatering för att göra statistiken snabbare. Variablerna i statistiken uppdateras inte längre automatiskt när användaren gör en ändring i gränssnittet. Användaren måste aktivera uppdateringen manuellt genom att klicka på uppdateringsikon i statistiken:

Om du till exempel filtrerar i schemavyn måste du uppdatera statistiken så att datan kan uppdateras baserat på ditt filterval.

När datan inte är uppdaterad så blir statistiken nedtonad. Klicka på uppdatera så uppdateras datan:

Komma ihåg variabla val

När du har valt vilka variabler du vill se i grundschemat kommer ditt val att kommas ihåg nästa gång.

Från och med den här release kommer statistikvalet (både i schema och grundschema) att komma ihåg per användare och konto, så om du har tillgång till flera konton kan du nu ha olika val på olika konton.


Fick du hjälp?