Statistik i Grundschema

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Välj Statistik under Visningsalternativet i Grundschema för att se standardvariabler och, om tillämpbart optimala bemannings- och prognosvariabler. .

Den här artikeln handlar om standardvariabler. Se mer information om optimal bemanning och prognos här.

Observera att variablerna i grundschemat (med undantag för Timmar i Grundschema - variabeln) inte är en beräkning av timmarna i grundschemat, det är en beräkning av timmarna i schemat. Tanken är att använda variablerna som referens när man bygger sitt grundchema.

Standardvariabler

Standardvariabler är variabler som Quinyx beräknar baserat på systemets konfiguration - främst kring schema, stämplingar och frånvaro. Se nedan för definitioner av alla standardvariabler som vi stöder i grundchemat:

Namn

Definition

Alternativ / inställningar som påverkar beräkningen

Grundschema timmar

Schemalada timmar i Grundchemat.

Variabeln är aktiverad som standard i variabla inställningar, men användare måste gå in under "pennan" i statistiken i grundschemat och aktivera den för att kunna se den i statistiken. Observera att du måste aktivera variabeln i kolumnen "Schema" på sidan Variabelinställningar, även om variabeln endast visas i grundschemat.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar - "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)

Grundschema lönekostnad

Lönekostnaden beräknas från tilldelade och otilldelade skift från det datum som valts i basschematstatistiken. Observera att denna variabel endast inkluderar kostnader som genereras från det specifika basschemat.

Klicka här för att läsa mer om hur du ställer in grundlönskostnad.

Otilldelade skift:

 • Skifttyper> "Kostnad per timme" (värde)
 • Skifttyper> "UT1", "UT2" etc (värde)

Tilldelade skift:

 • Människor> Avtal> Lön (tim / månadskostnad) (värde)
 • Människor> Avtal> Sociala kostnader (värde) -
 • Människor> Avtal> Lönejusteringar> "Sociala justeringar", "Arbetade år" "Personliga tilläggslöner" (värde)

Schemalagda timmar inkl. frånvaro

Schemalagda timmar med eller utan pauser från tilldelade och icke tilldelade skift inklusive schemalagda tider täckta med frånvaro.

 • Avtal> Bryt regler och schemaändringar - "Beräkna raster som arbetstid" (ja / nej)
 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller B) avancerade inställningar för skift - "Räknas som schemalagda timmar" (ja / nej)
 • Tabeller> Lämna anledningstyp> "Räknas som arbetade timmar" (ja / nej)

Schemalagda timmar exkl. frånvaro

Schemalagda timmar med eller utan pauser från tilldelade och otilldelade skift exklusive schemalagda tider som täcks av frånva

 • Avtal> Bryt regler och schemaändringar - "Beräkna raster som arbetstid" (ja / nej)
 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller B) avancerade inställningar för skift - "Räknas som schemalagda timmar" (ja / nej)

Produktiva timmar

Schemalagda timmar med avancerad inställning "Produktiva timmar" exklusive timmar som täcks av frånvaro.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar - "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)
 • A) Skifttyp avancerade inställningar, eller B) Skift avancerade inställningar
 • "Räknas som produktiva timmar" ("Ja, alltid", "Ja, för schemalagda timmar") (ja / nej)

Arbetade timmar inkl. frånvaro

Arbetade timmar inklusive schemalagda timmar täckta med frånvaro.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar
 • "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)
 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller
 • B) avancerade inställningar för skift
 • "Räknas som arbetade timmar" (ja / nej) -
 • Tabeller > Frånvarotyper > Frånvaroorsaker
 • "Räknas som arbetade timmar" (ja / nej)

Arbetade timmar exkl. frånvaro

Arbetade timmar exklusive schemalagda timmar med frånvaro.

 • Avtal > Rastregler & Schemaförändringar
 • "Raster räknas som arbetstid" (ja / nej)
 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller
 • B) avancerade inställningar för skift
 • "Räkna som arbetade timmar" (ja / nej)

Frånvarotimmar

Schemalagda timmar täckta med frånvaro.

 • A) avancerade inställningar för skifttyp, eller B) avancerade inställningar för skift
 • "Räkna som schemalagda timmar" (nej)

Faktisk lönekostnad

Faktisk lönekostnad beräknad från lönearter genererade från stämplingar och frånvaro.

Lönearter - (stämplingar och frånvaro):

 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter> Lönekostnad (värde) > "Lönekostnadstyp" (urval)
 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad > "Inkludera i total kostnad" (ja / nej)
 • Tabeller >Frånvarotyper > Frånvaroorsaker > "Skapa lön" (ja / nej)

Förväntad lönekostnad

Förväntad lönekostnad baserad på faktisk lönekostnad fram till denna heltimme från början av vald period, plus schemalagd lönekostnad från denna heltimme till slutet av vald period

Otilldelade skift:

 • Skifttyper > "Kostnad per timme" (värde)
 • Skifttyper > "UT1", "UT2" etc. (värde)

Tilldelade skift:

 • Personer > Avtal > Lön (kostnad per timme / månad) (värde)
 • Personer > Avtal > Sociala kostnader (värde) -
 • Personer > Avtal > Lönejusteringar > "Sociala justeringar", "Arbetade år" "Personliga tilläggslöner" (värde)

Lönearter - (stämplingar och frånvaro):

 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad (värde) > "Lönekostnadstyp" (urval)
 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad > "Inkludera i total kostnad" (ja / nej)
 • Tabeller >Frånvarotyper > Frånvaroorsaker > "Skapa lön" (ja / nej)

Förväntad lönekostnad (arbetsdag)

Förväntad lönekostnad baserad på faktiska lönekostnader fram till denna hela timme från början av vald period plus schemalagd lönekostnad från denna hela timme till slutet av vald period.

Otilldelade skift:

 • Skifttyper > "Kostnad per timme" (värde)
 • Skifttyper > "UT1", "UT2" etc (värde)

Tilldelade skift:

 • Personer > Avtal > Lön (kostnad per timme / månad) (värde)
 • Personer > Avtal > Sociala kostnader (värde) -
 • Personer > Avtal > Lönejusteringar > "Sociala justeringar", "Arbetade år" "Personliga tilläggslöner" (värde)

Lönearter: (stämplingar och frånvaro):

 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad (värde) > "Lönekostnadstyp" (urval)
 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad > "Inkludera i total kostnad" (ja / nej)
 • Tabeller >Frånvarotyper > Frånvaroorsaker > "Skapa lön" (ja / nej)

Schemalagd lönekostnad inkl. frånvaro

Schemalagd lönekostnad beräknad från otilldelade och tilldelade skift inklusive frånvaroskift till slutet av vald period.

Otilldelade skift:

 • Skifttyper > "Timkostnad" (värde) - Skifttyper > "UT1", "UT2" etc (värde) Tilldelade skift:
 • Personer > Avtal > Lön (kostnad per timme / månad) (värde)
 • Personer > Avtal > Sociala kostnader (värde)
 • Personer > Avtal > Lönejusteringar > "Sociala justeringar", "Arbetade år" "Personliga tilläggslöner" (värde)

Lönearter - (frånvaroskift):

 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad (värde) > "Lönekostnadstyp" (urval)
 • Kontoinställningar > Avtalsmallar > Lönearter > Lönekostnad > "Inkludera i total kostnad" (ja / nej)
 • Tabeller >Frånvarotyper > Frånvaroorsaker > "Skapa lön" (ja / nej)

Schemalagd lönekostnad exkl. frånvaro

Schemalagd lönekostnad beräknad från icke tilldelade och tilldelade skift exkl frånvaro till slutet av vald period.

Otilldelade skift:

 • Skifttyper > "Timkostnad" (värde) Skifttyper > "UT1", "UT2" etc (värde)

Tilldelade skift:

 • Personer > Avtal > Lön (kostnad per timme / månad) (värde)
 • Personer > Avtal > Sociala kostnader (värde)
 • Personer > Avtal > Lönejusteringar > "Sociala justeringar", "Arbetade år" "Personliga tilläggslöner" (värde)
Endast schemalagda poster som äger rum i den aktuella gruppen ingår i statistiken - till exempel ingår inte skift som sker på andra enheter.
För att se en anställds nuvarande och framtida statistik måste den anställde ha en aktiv roll. Men om du tittar på en tidigare period då de fortfarande hade en roll kommer den statistiken att visas i grundschemat.

När du väljer vilka statistikvariabler som ska visas i grundschemat kan du också redigera ett datumfält som heter Startdag för statistik. Med det här fältet kan du bestämma vilka faktiska kalenderdatum du vill visa schemastatistiska variabler för så att du vid behov kan ta hänsyn till dessa när du arbetar med ditt grundschema. 

Exempel:

Om du i veckovyn väljer t.ex. den 7 november i vecka 1 i ditt grundschema visas 7-11 november i statistiken. Om du sedan flyttar till vecka 2 i ditt grundschema kommer den 14-20 november att visas i statistiken. På så sätt simulerar statistiken noggrant hur du rullar ut grundschemat när du går igenom veckorna i grundschemat.

Mer om grundschema lönekostnad

Om du ställer in i Quinyx kan du se lönekostnaden för skift i basschemat.

Med tanke på att du behöver ha minst läsbehörighet för lön, kan du aktivera denna variabel i statistiken i grundschematschemat. Under Kontoinställningar > Variabla inställningar är denna variabel aktiverad som standard. Om du inte vill att dina användare ska ha det som ett alternativ i rullgardinsmenyn i grundschema kan du stänga av det under Variabla inställningar. Observera att du måste aktivera variabeln i kolumnen "Schema", även om variabeln endast visas i grundschemat.

 Observera att om användaren har "ingen åtkomst" till behörigheten "Lön", kommer de inte att kunna se någon kostnad alls i Quinyx.

Hur beräknar Quinyx denna variabel?

Vi beräknar kostnaden baserat på det datum som valts i grundschematstatistiken och simulerar vad ett skift skulle kosta det datumet.

Sammanfattning

Summan av varje variabel för den valda perioden:

Tabell

Variabler uppdelade per dag eller, i daglig vy, per timme:

Eftersom några av variabelnamnen i statistiken är ganska långa har vi lagt till inforuta så att du kan se hela namnet.

Diagram

Variabel uppdelad per timme i dag- eller veckovy och per dag i månadsvy.

Variablerna delas ut baserat på enhet 1) timmar och 2) försäljning och kostnad. Beroende på vilka variabler du har valt (penna) kan du därför se en eller två grafer:

Diagramdatapunkter visas nu på en dagnivå när mer än en dag har valts.
Observera att om du använder variabler med olika enheter kan du minska höjden på statistiken genom att klicka på "pilen" som visas högst upp i statistiken. Du kommer fortfarande att kunna se båda graferna, men du behöver skrolla.

Om du vill se mer detaljer så kan du fortfarande med hjälp av muspekaren se data per variabel och timme:

Penna

Med pennan kan du välja vilka variabler du vill visa statistik för. Du behöver bara ställa in detta en gång, eftersom det komms ihåg tills nästa gång:

Observera att om du väljer ett datum i den här datumväljaren förblir den visade statistiken på det specifika datumet om du byter grundschema dag / vecka.
Enbart schemakomponenter som befinner sig på den nuvarande gruppen visas i statistiken - exempelvis visas inte skift som äger rum på andra enheter i statistiken.
Det är inte möjligt att konfigurera variablerna i grundschemat under variabelinställningar.

Uppdatera variabler

Vi har gjort en betydande uppdatering för att göra statistiken snabbare. Variablerna i statistiken uppdateras inte längre automatiskt när användaren gör en ändring i gränssnittet. Användaren måste aktivera uppdateringen manuellt genom att klicka på uppdateringsikon i statistiken:

Om du till exempel filtrerar i schemavyn måste du uppdatera statistiken så att datan kan uppdateras baserat på ditt filterval.

När datan inte är uppdaterad så blir statistiken nedtonad. Klicka på uppdatera så uppdateras datan:

Komma ihåg variabla val

När du har valt vilka variabler du vill se i grundschemat kommer ditt val att kommas ihåg nästa gång.

Från och med den här release kommer statistikvalet (både i schema och grundschema) att komma ihåg per användare och konto, så om du har tillgång till flera konton kan du nu ha olika val på olika konton.


Fick du hjälp?