Qmails FAQ

Uppdaterad av Daniel Sjögren

F: Vad är Qmail?

S: Tänk på Qmails som Quinyx -specifika e-postmeddelanden. På fliken Qmail kan du hitta alla Qmails som har skickats till dig och som du har skickat till kollegor. De Qmails du får kan vara både automatiskt genererade meddelanden angående skift tid ändringar, nya skift tilldelade till dig, eller lämna applikationsuppdateringar, såväl som personliga Qmails skickade från din chef.

F: Hur skickar jag Qmails via mobilappen?

S: Du kan skicka Qmails till kollegor inom din organisation. För att skicka ett Qmail, tryck på brev/+ikonen på Qmail-fliken.

Klicka här för att läsa mer om att använda Qmail i mobilappen.
F: Hur skickar jag Qmails via webbappen?

S: Du kan också skicka ett Qmail direkt från schemat i webbappen.

F: Finns det en begränsning på antalet tecken jag kan använda när jag skickar ett Qmail?

S: Du kan använda 80 tecken i ämnesraden i e-postmeddelandet. Den maximala storleken för brödtexten är 64 kilobyte, (cirka 65 535 tecken, om du bara använder enbyte-tecken).

F: Kan jag skicka ett Qmail till mer än en kollega?

S: Självklart! I webbappen klickar du bara på Gruppmeddelande så kan du skicka ett gruppmeddelande till en eller flera enheter som du har åtkomst till inom din organisation.

I mobilappen kan du skicka ett Qmail till fler än en kollega genom att kryssa i rutorna för de kollegor som du vill skicka ett meddelande till.

Läs mer om Gruppmeddelanden här.
F: Kan jag lägga till bilagor i Qmails?

Du kan lägga till bilagor med både webb- och mobilappar.

F: Hur låter jag någon veta att mitt Qmail är viktigt?

S: Markera ditt Qmail som viktigt.

F: Hur kan jag se när någon har läst mitt Qmail?

S: Klicka på Skicka läskvitto för att få ett meddelande när någon har läst ditt Qmail.

F: Kan jag tillfälligt pausa Qmail-aviseringar när jag gör ändringar i schemat ?

S: Ja, du kan pausa aviseringar tillfälligt.

Läs mer om att pausa aviseringar här.
F: Hjälp! Jag har skickat ett Qmail som jag skulle vilja dra tillbaka. Är det möjligt?

S: Nej, tyvärr kan du inte dra tillbaka ett Qmail som har skickats.

F: Kan Qmail ställas in så att anställda bara kan kommunicera med chefer, men inte med varandra?

S: Ja, Qmail kan konfigureras för att styra vem som kan kommunicera med vem. Detta görs under Rollhantering > vald nivå > Qmail. De tillgängliga alternativen är Ingen åtkomst, Läsåtkomst och Skrivåtkomst.

Du kan ställa in det så att anställda endast har läsbehörighet, vilket innebär att de kan visa, markera som läst/oläst och radera Qmails, men inte skriva och skicka Qmails själva. Chefer kan få skrivbehörighet, vilket innebär att de kan skriva och skicka Qmails. På så sätt kan medarbetarna svara sina chefer men inte själva initiera ett Qmail (om de inte svarar på ett befintligt meddelande).


Fick du hjälp?