Logik - skiftbokning / bytesmeddelandelogik

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Logik

Observera att logiken som beskrivs nedan endast gäller meddelanden och vad du kan se i mobilappens manager-flik. Synlighetslogiken (dvs. där en skiftboknings- / bytesförfrågan syns i schemavyn) är oförändrad. Läs mer om detta här .

Chef(er) som kan få ett meddelande bestäms av flera faktorer:

  • Om chefen har skrivåtkomst på behörighet "Schemaläggning".
  • Om det finns minst en chefsroll i en grupp ovanför den anställdes högsta roll i enhetsträdet där skiftet hör hemma. (Definitionen av en chefsroll i Quinyx är ALLA roller utom Anställd-rollen).

När en anställd skapar en skiftbokning / bytesförfrågan kommer meddelandet att skickas till alla chefer på en enhet (eller avdelning) där skiftet ligger med en roll ovanför den anställdes högsta roll OCH med skrivrättighet på "Schemaläggning". Logiken ser uppåt i roll- och grupphierarkin tills den hittar minst en chef att skicka boknings- / bytesförfrågan till. Om det inte finns någon chefsroll en nivå över den anställdes högsta roll i enheten / avdelningen där skiftet finns, ser logiken två nivåer upp, tre nivåer upp, etc. i enhetsträdet i roll- och grupphierarkin där skiftet tillhör tills den hittar minst en chef att skicka skiftbokningen / bytesförfrågan till.

Observera att logik för skiftbokningsmeddelanden inte följer inställningen "Rapporter till". Skiftbokning / bytesmeddelande kommer alltid att gå till cheferna i enheten / avdelningen där skiftet finns. Den följer den logik som förklarats ovan.

Ytterligare information

  • Om det finns flera chefer med samma roll i samma grupp, till exempel tre avdelningschefer, kommer de alla att få samma skiftbokning / bytesmeddelande.
  • Om en anställd har rollen i flera enheter eller avdelningar ser logiken på enheten / avdelningen där skiftet finns.
  • Om en anställd har rollen Anställd och är lokal chef på hemmaenheten letar logiken efter en chef en nivå över den anställdes högsta roll, i detta fall över den lokala chefsrollen.
  • Chefer kommer inte att få aviseringar om de inte har ingen rättighet eller bara läsrättighet på "Schemaläggning".

Rapportera till chefen

  • Skiftbokningar / skiftbytesmeddelandelogik följer inte Rapportera till-logiken, den följer bara hierarkin som förklaras ovan för att säkerställa att cheferna i enheten / avdelningen som skiften ligger på får skiftbokningsförfrågan.


Fick du hjälp?