Skicka nytt lösenord

Uppdaterad 31/3/20 av Carl Geijer

När du skapar en ny person i systemet så får personen automatiskt ett välkomstmejl. Mejlet innehållet ett lösenord, inloggningsinformation samt instruktioner för hur man laddar ner mobil-appen.

Från och med då så kan användare ändra lösenord själva från mobil-appen. Chefer kan dock fortfarande skapa generera ett nytt lösenord för en given anställd genom att klicka på "Skicka lösenord" i vyn för den anställdes uppgifter:


Fick du hjälp?