Attestera arbetade timmar

Uppdaterad 17/4/20 av Leigh Hutchens

Alla arbetade timmar måste attesteras (godkännas) i Quinyx. Det görs ofta av arbetstagaren först och sedan av en chef.  Ni kan ha er egen process, men alla tider måste attesteras innan de läggs till i lönefilen. Vi rekommenderar att ni kommer överens om en intern rutin kring attestering så det görs kontinuerligt.

  • Du kan välja att attestera per dag, per anställd eller per period.
  • Du kan filtrera i schema-vyn och attestera. Observera att endast de synliga stämplingarna kommer att attesteras då. 
  • Varningar visas i "Ändra stämpling"-rutan när du klickar på en stämpling.

Du kan välja vilka datum som ska visas genom att välja Tidsperiod.

Hur attesterar jag arbetade timmar?

  1. Navigera till "Schema" i "Schema & tid"-menyn. 
  2. Välj relevanta datum.
  3. Markera rutan på stämplingen. För att markera alla stämplingar i vyn som tillhör en och samma arbetstagare, klicka i rutan till höger om arbetstagarens namn.

Observera att du även kan filtrera vyn så att du bara visar attesterade, eller icke-attesterade stämplingar genom att klicka på Filter. Du kan även skapa ett filter på stämplingar som har varningar.

Du kan se mer detaljer för en stämpling, eller  redigera den, genom att markera den. En röd ram runt en stämpling som nedan innebär att stämplingen har varningar. Att klicka på stämplingen i fråga gör att "Ändra stämpling"-rutan visas (se nedan) med information angående stämplingen. Varningen för stämplingen kommer visas under "Ändra stämpling"-rubriken.

Nedanför start- och sluttiden av stämplingen så visas originalstämplingstiden. Den tiden går inte att ändra. Det kan exemeplvis vara intressant att se den tiden när det tillämpas avrundningsregler på stämplingen.

Genom att klicka på "Fler val" så öppnar du "Ändra stämpling"-panelen som innehåller fler val för redigering av stämplingen.


Fick du hjälp?