Attestera arbetade timmar

Uppdaterad 24/9/21 av Leigh Hutchens

Alla arbetade timmar måste attesteras (godkännas) i Quinyx. Det görs ofta av arbetstagaren först och sedan av en chef.  Ni kan ha er egen process, men alla tider måste attesteras innan de läggs till i lönefilen. Vi rekommenderar att ni kommer överens om en intern rutin kring attestering så det görs kontinuerligt.

  • Du kan välja att attestera per dag, per anställd eller per period.
  • Du kan filtrera i schema-vyn och attestera. Observera att endast de synliga stämplingarna kommer att attesteras då. 
  • Varningar visas i "Ändra stämpling"-rutan när du klickar på en stämpling.

Du kan välja vilka datum som ska visas genom att välja Tidsperiod.

Hur attesterar jag arbetade timmar?

  1. Navigera till "Schema" i "Schema & tid"-menyn. 
  2. Välj relevanta datum.
  3. Markera rutan på stämplingen. För att markera alla stämplingar i vyn som tillhör en och samma arbetstagare, klicka i rutan till höger om arbetstagarens namn.

Observera att du även kan filtrera vyn så att du bara visar attesterade, eller icke-attesterade stämplingar genom att klicka på Filter. Du kan även skapa ett filter på stämplingar som har varningar.

Du kan se mer detaljer för en stämpling, eller  redigera den, genom att markera den. En röd ram runt en stämpling som nedan innebär att stämplingen har varningar. Att klicka på stämplingen i fråga gör att "Ändra stämpling"-rutan visas (se nedan) med information angående stämplingen. Varningen för stämplingen kommer visas under "Ändra stämpling"-rubriken.

Nedanför start- och sluttiden av stämplingen så visas originalstämplingstiden. Den tiden går inte att ändra. Det kan exemeplvis vara intressant att se den tiden när det tillämpas avrundningsregler på stämplingen.

Genom att klicka på "Fler val" så öppnar du "Ändra stämpling"-panelen som innehåller fler val för redigering av stämplingen.

Massattesting / Massradera attester på anställds rad

För att attestera en anställds rad, klicka på de tre prickarna vid den anställdas namn i Schema följt av "Attestera samtliga":

Detta kommer attestera alla för närvarande synliga stämplingar och all frånvaro för den anställda (Helen Wake), oavsett hur många av den anställdas stämplingar och frånvaro som hade attesterats innan:

I tillägg till det så kommer den här åtgärden göra att en grön cirkel visas runt Helens avatar. Detta är en ny komponent i gränssnittet som indikerar att just den här anställdas alla stämplingar och all frånvaro i den visade perioden är attesterade.

För att ta bort samtliga synliga stämplingar och frånvaro för samma anställda, klicka på de tre prickarna igen men välj nu istället "Ta bort samtliga attesteringar".

Som du kan se ovan så tar den här åtgärden bort attesteringar från alla synliga stämplingar och tar även bort den gröna cirkeln runt Helens avatar. Hade det funnits attesterad frånvaro på Helens rad så hade attesteringarna tagits bort även därifrån.

Obsevera: I skärmdumpen ovan så har användarna Helen Wake och Anna Stevenson bara stämplingar upp till dagens datum, medan Lynnsay Anastasia och Kyle Mason har stämplingar för hela veckan. Detta är på grund av deras olika inställningar för typ av tidrapportering - se Tid-avsnittet i artikeln om Avtal för mer information.


Fick du hjälp?