Version 0168

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Releasedatum 6 september 2023

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och vill ha en sammanfattning på hög nivå?

Quinyx Web-app Version 0167

Ny funktionalitet

 • Du kan nu lägga till integrationsnycklar i samma beröringspunkter som tidigare kunde göras i Classic.
 • Vi har fortsatt lägga till nya Avancerade inställningar som tillåter dig att bättre konfigurera och optimera din Quinyx-uppsättning.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • För att förbättra importflödet för Helgdagar har vi nu simplifierat användarupplevelsen och ersatt dem gamla val-checkrutorna med en "huvudkontroll" när du importerar helgdagar.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggfixar i denna version. Om du vill ha mer information, klicka här.

Viktig information

 • Från september kommer du se ett uppdaterat ärendeformulär i Supportportalen.
 • Funktionen för intresseanmälan kommer att avslutas i december 2023. Läs mer om det nedan.

Frontline Portal Version 0167

Tyvärr har vi varit tvungna att skjuta upp releasen den 6 september på grund av ett beroende av arbete som utförs under planerat driftstopp lördagen den 9 september. Därför kommer vi istället att släppa version 0168 måndagen den 11 september mellan 08:00 och 09:00 BST. Denna uppdatering innehåller ett antal förbättringar och buggfixar som beskrivs nedan. Vi uppskattar ditt tålamod. Om du har några frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta din supportkontakt på Quinyx.

Ny funktionalitet

 • Publiker har numera möjligheten att vara dynamiska.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggfixar i denna version. Om du vill ha mer information, klicka här.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Ingen för tillfället.

Viktig information

Uppdaterat ärendeformulär i Supportportalen!

Goda nyheter, baserat på din feedback förbättrar vi hur man lämnar in ett ärende till vårt supportteam!

Vi presenterar de intelligenta casemallarna! 🚀

Vi är glada att kunna meddela att du från och med september kommer att rapportera dina ärenden genom en uppdaterad version av ärendemallen!

 • Upplev ett anpassat flöde som guidar dig med relevanta frågor baserat på din specifika förfrågan
 • Se till att all nödvändig information ingår i din första begäran
 • Säg adjö till fram och tillbaka för att be om mer information
 • Njut av en strömlinjeformad process som snabbar upp upplösningen tid

Genom att tillhandahålla all nödvändig information i förväg kan vårt supportteam dyka direkt in i att lösa ditt ärende utan några förseningar.

Läs mer om de uppdaterade ärendemallarna här.

Slutet på livslängden för funktionen Intresseanmälan december 2023

Vi har beslutat att vår äldre funktionalitet som heter Intresseanmälan kommer att upphöra i slutet av december 2023. Därför uppmanar vi alla våra kunder att använda tillgänglighetsfunktionen istället för Intresseanmälan så snart som möjligt. Tillgänglighetsfunktionen är mer användarvänlig och stöder fler användningsfall än funktionen Intresseanmälan.

En funktion som tillgänglighet stöder är att konvertera ett tillgänglighetsobjekt till ett skift i schemavyn i Quinyx webbapp. Quinyx stödjer även avdelningar med tillgänglighet och flerval av både enheter och avdelningar när man skapar tillgänglighet som användare. Vi har implementerat möjligheten för användare att se, skapa, redigera och ta bort sina egna tillgänglighetstider i våra mobilappar.

För mobilapparna är behörigheten för tillgänglighet avstängd som standard och måste vara aktiverad under Mobil- och personalportalbehörigheter på web.quinyx.com.
Läs mer om att använda tillgänglighetsfunktionen i mobilappen här och i webbappen för chefer här.

Quinyx webbapp version 0168

Ny funktionalitet

Integrationsnycklar

Med den här versionen kan du nu lägga till integrationsnycklar i alla samma beröringspunkter som tidigare kunde göras i Classic. Detta innebär att från och med den här versionen är integrationsnycklar tillgängliga för:

 • Kostnadsställen
 • Skifttyper
 • Färdigheter
 • Roller
 • Avtalsmallar
 • Enheter
 • Avdelningar
 • Grupper

Integrationsnycklar används för att enkelt mappa dina detaljer och konfigurationer unika för Quinyx till alla tredjepartssystem som du använder i din organisation.

Avancerade inställningar

Som en del av den här releasen har vi fortsatt att lägga till nya Avancerade inställningar så att du bättre kan konfigurera och optimera din Quinyx-uppsättning. Under Kontoinställningar > Avancerade inställningar kan du nu konfigurera:

 • Färdigheter i schema: Konfigurera om en användare i mobilapplikationen kan definiera om de vill att alla tillgängliga skift ska vara synliga för sina anställda, eller om de bara vill att tillgängliga skift ska vara synliga för användaren om de har rätt färdighet.
 • Oauth-tokeninställningar: Med den här inställningen kan du definiera hur länge anställda kan vara inloggade på mobilappen efter en enda inloggning utan att automatiskt loggas ut.
  Till exempel: om inställt på 30 dagar kommer en anställd efter 30 dagar att loggas ut från applikationen och de måste logga in igen för att få åtkomst igen.
 • Oauth-tokeninställningar: I mobilapparna loggas en användare som standard automatiskt ut om den är inaktiv i mer än 30 dagar. Med den nya inställningen för Oauth-token kan du nu konfigurera antalet dagar baserat på behoven i din organisation.
  Observera att detta inte gäller om användaren använder SSO (Single Sign-On).
 • Utgående e-postavsändare: Här kan en användare definiera standardutgående e-postavsändare för kommunikation, när så är tillämpligt. När du konfigurerar den kan en användare antingen välja att använda standarde-posten (no-reply@quinyx.com) eller lägga till en anpassad e-post.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Helgdagar 2.1

För att förbättra det nya importflödet för helgdagar har vi förenklat användarupplevelsen genom att byta ut de gamla val-checkrutorna med en ny "huvudkontroll" vid import av helgdagar. Det betyder att när du importerar en lista med helgdagar, så väljer du helt enkelt den helgdagar du vill ha med genom att använda checkrutorna på vänster sida, så kommer de att magiskt importeras!

Importerade helgdagar kommer att användas för löneberäkningar och inkluderar standardkonfigurationer, med ett adaptivt datum, så att du sedan enkelt kan konfigurera helgdagarna för att matcha din organisations behov!

Buggfixar

 • Löste ett problem där en frånvaro hade fastnat på tidskortet i schemavyn och orsakade felaktiga lönearter för anställda.
 • Löste ett problem i schemavyn som gjorde att grundschemafiltergruppen inte visade utrullade grundscheman under den valda perioden.
 • Löste ett problem som gjorde att skift dök upp på en enhet där anställd inte hade någon roll, vilket förhindrade att nya skift från att kunna läggas till.
 • Löste ett problem som gjorde att uppgifter försvann när schemafilterinställningar sattes till OCH medan en specifik avdelning valdes med uppgifterna.
 • Löste ett problem där om du gjorde ett skift bokningsbart och fick det nekat så tappade skiftet den avdelning den tillhörde.
 • Löste ett problem där varningsmeddelandet Vald period är längre än 3 månader fanns kvar i justeringsvyn efter att panelen stängts och den öppnats igen.
 • Löste ett problem i schemavyn som gjorde att du inte kunde ta bort frånvaro på grund av låst schema.

Nytt HelpDocs-innehåll

Nya handledningar

Spännande nyheter! Vår dokumentation fortsätter att utvecklas. Kolla in de interaktiva handledningarna nedan!

Håll ett öga på avsnittet Handledningar. Vi kommer att lägga till fler handledningar under de kommande veckorna!
Nya HelpDocs-artiklar

Frontline Portal version 0168

Tyvärr har vi varit tvungna att skjuta upp releasen den 6 september på grund av ett beroende av arbete som utförs under planerat driftstopp lördagen den 9 september. Därför kommer vi istället att släppa version 0168 måndagen den 11 september mellan 08:00 och 09:00 BST. Denna uppdatering innehåller ett antal förbättringar och buggfixar som beskrivs nedan. Vi uppskattar ditt tålamod. Om du har några frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta din supportkontakt på Quinyx.

Ny funktionalitet

Dynamisk publik

Publiken kommer nu att ha potential att vara dynamisk.

Vi vill att systemet ska kunna fungera helt dynamiskt, vilket innebär att varje gång en publik innehåller någon form av tillämpliga kriterier/kategoridefinitioner, snarare än specifika listade individer, kommer det att uppdateras automatiskt i viss kapacitet. Till exempel:

 • En publik med namngivna individer kan inte uppdateras dynamiskt. Det går till de åtta personerna och förändras inte.
 • En publik med specifika butiker kan uppdateras dynamiskt som nu.
  • Nya butiker läggs inte till i publiken eftersom vi bara skickade till specifika butiker, men alla nya användare i dessa butiker kommer automatiskt att se detta innehåll.
 • En publik som skickar till alla butiker (grupper som är av typen "Butik") som är barn i en grupp (som distrikt 1) kan uppdateras dynamiskt, kommer automatiskt att utökas till nya butiker som läggs till under distrikt 1, och till nya användare som läggs till i alla av dessa butiker. Publiken kommer inte att sträcka sig till andra distrikt, eftersom vi skickade den till ett specifikt.
Observera att i exemplen ovan används Butik som ett exempel på grupper eller grupptyp, och reglerna gäller för vilken grupp- eller grupptyp som helst om de uppfyller exemplen.

I grund och botten, varje gång som publiken har ett kriterium (t.ex. roll, rolltyp, grupp, grupptyp) specificerat, så ska alla nya användare eller grupper som matchar dessa kriterier automatiskt se resursen. Varje gång en specifik grupp eller individ är målmottagaren kommer den aspekten inte att uppdateras dynamiskt.

Växla PÅ/AV

Där Dynamisk Publik är tillgängligt är reglaget PÅ som standard. Författaren till en publik kan växla PÅ/AV dynamiska uppdateringar till publiken innan den distribueras. Det kan dock inte ändras efter distribution. Som sådan, om den är avstängd så skickar resursen endast till de specifika mottagare som för närvarande matchar kriterierna, och den ändras aldrig.

Till exempel, om resursen skickas till alla butiker i distrikt 1 och Dynamisk Publik är AV kommer resursen att skickas till de nuvarande 10 butikerna i distrikt 1, och detta kommer aldrig att uppdateras (mottagarna kristalliseras/det är en ögonblicksbild av mottagare vid den tidpunkten).

Observera att dynamiska målgrupper inte kan användas med Uppgifter för denna första iteration.

Buggfixar

 • Löste ett problem som hindrade användare från att välja en publik från en högre nivå än en butik och gjorde valmöjligheterna för väljaren nedtonade.
 • Löste ett problem som skapade ett Mapp måste vara tom för att radera den felmeddelande när du försöker ta bort en redan tom mapp.

Nya Frontline Portal HelpDocs-artiklar

 • Ingen för närvarande.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga uppdateringar i den här versionen.
 • Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.
  Uppdatering av SOAP Web Services i version 0164
  Detta är ett tillkännagivande om att vi med version 0164 introducerade nya fält i SOAP Web Services. Berörda SOAP Web Services var wsdlGetSchedulesV3 och wsdlGetAgreementsV2. Varje berörd webbtjänst fick ett nytt fält.
  Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här .
  Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10 . Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

  Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?