Granskningsloggar (nuvarande)

Uppdaterad 1 month ago av Daniel Sjögren

Innan loggarna som beskrivs i denna artikel släpptes erbjöd Quinyx loggningsdata för viss funktionalitet i kontoinställningarna. Från och med nu kommer dessa att hänvisas till som "Gamla loggar", medan de som beskrivs i denna artikel kommer att hänvisas till som nuvarande granskningsloggar.

Vad är syftet med granskningsloggar?

Loggar är en reflektion av tidigare aktiviteter i en viss kontext. I Quinyx har vi aktiverat loggar för att användare av chefsportalen ska kunna lösa tvister eller konflikter relaterade till planering och/eller närvaro för sin arbetsstyrka genom självbetjäningstillgång till historisk aktivitetsdata i Quinyx.

Hur navigerar jag till granskningsloggarna?

När du är inloggad i chefsportalen, får du åtkomst till granskningsloggarna genom att klicka på ditt porträtt uppe i det högra hörnet på din skärm. Därifrån kan alla användare med tillgång till chefsportalen komma åt alternativet.

Hur söker jag efter loggdata jag letar efter?

När du har navigerat till granskningsloggen möts du av följande sida.

Klicka på Justera vy för att ange dina sökparametrar för loggarna du söker efter. För närvarande har du följande sökparametrar till ditt förfogande:

 1. Grupper
  1. Denna trädstruktur låter dig välja vilka grupper du vill att Quinyx ska hämta loggar för. Använd checkrutorna i trädstrukturen för att välja detta. Du kan använda det fria textfältet för att enklare hitta objekt i trädstrukturen. Trädstrukturen är hopfälld som standard.
   1. Under det fritextfältet visas antalet valda regioner, enheter och avdelningar.
  2. Du kan välja vilken grupp eller grupper som helst där du har åtminstone en icke-anställd roll som har minst läsrättigheter för någon av behörigheterna.
  3. standardvärdet för detta fält är den grupp som för närvarande är vald i navigeringsfältets gruppväljare, samt alla dess undergrupper (om tillämpligt).
  4. Att avmarkera en föräldergrupp avmarkerar också alla dess undergrupper.
  5. Att välja en grupp väljer automatiskt alla dess undergrupper. Observera att du kan avmarkera alla dessa undergrupper efter eget godtycke. Exempel: I den första bilden nedan kommer Quinyx att söka efter alla objekt som äger rum på både enhet Drottninggatan och dess avdelningar Back office och Sales. I den andra bilden söker vi efter objekt som äger rum på Drottninggatan, men inte objekt som äger rum direkt på avdelningarna, vilket innebär att skift med skiftavdelning Drottninggatan inte kommer att inkluderas i skiftsökningen > Backoffice eller Drottninggatan > Sales.

 1. Objektstyp
  1. Detta fält låter dig välja vilka objekt du vill att Quinyx ska hämta loggar för.
  2. Detta fält kräver att du väljer ett värde. För närvarande är det enda tillgängliga föremålet för val här skift, men vi arbetar hårt för att lägga till fler (se FAQ för mer information).
  3. Förutsatt att du har minst läsrättigheter för den relevanta behörigheten - för skift skulle det vara Schemaläggningsbehörighet - på en icke-anställd roll i någon av grupperna du har valt i Gruppträdet, skulle det objektet vara tillgängligt för val i Objektsyp-fältet.
  4. Objektstyp-fältet är obligatoriskt.
 2. Objektets startdatum och Objektets slutdatum
  1. Objektets startdatum och Objektets slutdatum gäller endast relevanta objekttyper, vilket är varför de två datumfälten bara visas när objekttypen väljs.
   1. Objektdatum gäller för skift, vilket är varför dessa fält visas om du väljer Skift i fältet för objekttypen.
  2. Dessa datum gör det möjligt för dig att ange start- och slutdatum för perioden inom vilken objektet (objekten) du söker efter börjar.
   1. Detta också gäller för borttagna objekt; fälten för objektets startdatum och objektets slutdatum gör det också möjligt för dig att söka efter objekt som ägde rum inom ett visst datumintervall när de var borttagna.
  3. Det finns inga standardvärden för dessa två datumfält.
   1. Om du väljer ett värde i något av fälten fylls det andra fältet automatiskt i med samma värde.
   2. Om du efter att ha valt ett värde i något av fälten redigerar något av dem på ett inkonsekvent sätt - dvs. så att objektets slutdatum är före objektets startdatum - kommer Quinyx att automatiskt fylla i det andra fältet med samma värde som det du just fyllde i.
  4. Fältet för startdatum och fältet för slutdatum för objektet är valfria fält.
  5. Du kan ange en maximal period på tre månader med hjälp av startdatumet och slutdatumet för objektet.
  6. Sökningen som utförs beaktar gruppens affärsdygnsbryt där schemaobjektet äger rum.
  7. Sökningen med hjälp av startdatumet och slutdatumet för objektet beaktar tidszonen som används vid visning av schemat i Schemat i Quinyx. Detta görs så att loggsresultaten återspeglar det du som användare av chefsportalen ser när du visar en viss dag i Schemavyn.
 3. Typ av handling
  1. Detta fält låter dig välja vilka typer av handlingar - utförda av en given användare - du vill att Quinyx ska hämta loggar för.
  2. För närvarande kan du utföra någon, flera eller alla av följande handlingar:
   1. Skapa
   2. Uppdatera
   3. Radera
  3. Om du inte gör något val i detta fält, kommer fältet att läsa "Alla", vilket innebär att loggar för alla ovan nämnda åtgärder kommer att hämtas av Quinyx.
 4. Start- och slutdatum för handling
  1. Dessa datumfält låter dig ställa in start- och slutdatum för perioden inom vilken den handling du söker efter utfördes i Quinyx.
  2. Standardvärdena för dessa fält är tre månader tillbaka i tiden från dagens datum för fältet "Startdatum för handling" och dagens datum för fältet "Slutdatum för handling". Om du är osäker på när en viss handling utfördes, använd den maximala 3-månadersperioden och arbeta dig bakåt.
  3. Start- och slutdatum för handlingar är alltid i samma tidszon som gruppen som för närvarande är vald i gruppväljaren i toppmenyn.
   1. Exempel: Drottninggatan är vald i gruppväljaren, men låt oss säga att jag söker loggar för hela mitt Quinyx-konto och några av mitt företags enheter finns i Storbritannien. I Kontoinställningar > Grupphantering > Drottninggatan > Inställningar > Tidszon är Europa/Stockholm vald. Om mitt startdatum för handlingen är 2023-02-21 och mitt slutdatum för handlingen är 2023-05-21, kommer till exempel handlingar som utförs mellan kl. 23.00 och 24.00 den 20 februari 2023 (UK-tid) i enheter i Storbritannien att ingå i min sökning, men åtgärder som utförs mellan kl. 23.00 och 24.00 den 21 maj 2023 (UK-tid) i enheter i Storbritannien kommer inte att ingå.
  4. Handlingens start- och slutdatumfält är obligatoriska av prestandaskäl.
  När du har justerat ovanstående sökparametrar klickar du på Tillämpa, och Quinyx hämtar den aktuella loggdatan. Ett snurrande hjul visas ovanpå Tillämpa-knappen tills resultaten av din sökning visas.

  Hur navigerar jag i loggsökresultaten?

När Quinyx har hämtat logg-objekten som matchar dina sökkriterier, presenteras de för dig i en tabell med sökresultat som kan ses nedan.

Den aktuella tabellen innehåller följande kolumner:

 • Tidsstämpel
  • Denna kolumn visar datum och tid när en given åtgärd i Quinyx utfördes.
  • Du kan sortera tabellens värden på tidsstämplar. Tabellens standardordning är från de nyaste till de äldsta sökresultaten.
  • Datum och tid som visas följer tid/datumformaten som dikteras av Quinyx språkinställningar.
  • Tidsstämpeln för en given åtgärd visas i den tidszon som är vald för gruppen i toppfältets gruppväljare.
 • Påverkade grupper
  • Syftet med denna kolumn är att hjälpa dig att hitta det objekt du söker efter, eftersom det kan finnas objekt med identisk information (såsom skifttypnamn, skifttider, etc.) på olika grupper.
  • Denna kolumn visar enheterna och avdelningarna som påverkades av den aktuella handlingen.
   • Exempel: Om ett skifts skiftavdelningsvärde läggs till, redigeras eller tas bort, visar Quinyx både avdelningarna som påverkas av detta samt den överordnade enheten.
  • Gruppnamnet visas följt av en indikation på om gruppen i fråga är en enhet eller avdelning.
  • Om mer än två grupper påverkas, visas "[antal] grupper". Om du håller muspekaren över texten visas en lista över enheter och avdelningar som påverkas.
 • Objektstyp
  • Denna kolumn visar vilken objektstyp som påverkas av en given handling. Denna kolumn kommer främst att vara värdefull när fler objektstyper finns tillgängliga i dessa loggar (se FAQ).
 • Objekt
  • Syftet med denna kolumn är att visa information som gör det möjligt att identifiera vilket objekt som faktiskt har åtgärdats.
  • Skift visas enligt följande för skift som börjar och slutar på samma kalenderdatum: [Startdatum] [Starttid] [Sluttid] [Skifttypens namn].
  • Skift visas enligt följande för skift som börjar och slutar på olika kalenderdatum: [Startdatum] [Starttid] [Slutdatum] [Sluttid] [Skifttypens namn].
  • Om en skifttyp har raderats i Quinyx, kommer "[Skifttypen har raderats från Quinyx]" att visas istället för skifttypens namn. Anledningen till detta är att systemet inte längre har den informationen i dessa fall.
  • Skifttypens färg visas som en vertikal stapel framför ovan nämnda information.
 • Handling
  • Syftet med detta fält är att låta dig identifiera vilken typ av åhandling som har utförts.
  • Handlingarna som vidtas på ett skift faller alla in i följande typer: skapa, uppdatera och radera.
 • Handling utförd av
  • Syftet med denna kolumn är att låta dig identifiera vem som har utfört den aktuella handlingen.
  • Om en person har utfört den aktuella handlingen, indikeras detta med följande format: [förnamn] [efternamn] ([anställningsnummer])
   • Om personen som handlingen utfördes för sedan har raderats från Quinyx, kommer "[Anställd har raderats från Quinyx]" att visas istället för personens förnamn, efternamn och anställningsnummer. Anledningen till detta är att systemet inte längre har den informationen i dessa fall.
   • I det speciella fallet där en anställd på Quinyx med systemadministratörsbehörigheter utförde den aktuella handlingen, kommer detta att visas som följande: "Quinyx-anställd" [intern Quinyx-anställd databas-id]. Vårt syfte är att skydda Quinyx-anställdas personliga information samtidigt som vi möjliggör transparens för dig, samt felsökning av våra interna avdelningar vid behov.
   • Observera dock att om en anställd på Quinyx med en faktisk roll i ditt företags Quinyx-konto utför den aktuella åtgärden, kommer detta att visas med den standardiserade formatet som används för denna kolumn, dvs. [förnamn] [efternamn] (anställningsnummer).
  • Om åtgärden genererades som ett resultat av en integration med ett annat system, är vi tekniskt begränsade att visa olika data beroende på vilken typ av extern Quinyx API som används i integrationen.
  • Angående egenskapen "State of salary types requiring approval", se rubriken "Hur vet jag vilka egenskaper som uppdaterades?" nedan.
 • Handling gjord för
  • Syftet med denna kolumn är att låta dig identifiera vem som påverkades av den aktuella åtgärden.
  • Personen som utför handlingen anges enligt följande format: [förnamn] [efternamn] ([anställningsnummer])
  • Om personen som en handling utfördes för sedan har raderats från Quinyx, kommer "[Anställd har raderats från Quinyx]" att visas istället för den anställdes förnamn, efternamn och anställningsnummer. Anledningen till detta är att systemet inte längre har den informationen i dessa fall.
  • Om handlingen du tittar på i din sökresultatlista gäller en omplacering, kommer båda anställda att visas i denna kolumn för den åtgärden - den nya mottagaren överst, den gamla nedan - eftersom handlingen påverkar båda.

Tabellen visar 20 sökresultat per sida. I det här exemplet fyller våra sökresultat 21 sidor, och vi tittar på den första av dessa:

För att bläddra igenom dina sökresultat, använd de yttersta pilarna för att navigera till den första och sista sidan av dina sökresultat, och de innersta pilarna för att stega igenom varje individuell sida.

Observera att du endast kommer att kunna få tillgång till loggdata från och med datumet då loggningen släpptes. Till exempel, eftersom skiftloggar släpptes i release 0161 som var den 7 juni 2023, innehåller de nuvarande loggarna inte loggdata för några datum före den 1 juni 2023.

Behörigheter och sökresultat i granskningsloggarna

Dina sökresultat som användare kommer att återspegla dina Quinyx-behörigheter. När det gäller skift kommer du endast att få loggdata för skift som åtgärdats på grupper där du har åtminstone läsrättigheter för schemaläggning. Om denna behörighet löper ut någon gång under den period som anges i fälten Startdatum för handlingen respektive Slutdatum för handlingen, får du bara loggdata för de kalenderdatum då denna behörighet gäller.

Hur vet jag hur ett objekt såg ut vid skapandet?

För objekt i dina sökresultat i granskningsloggen som är av typen Skapa, kan du se mer detaljer om egenskaperna som gällde för det objektet vid tidpunkten för skapandet genom att klicka på pilen i den vänstra kolumnen i tabellen med sökresultat.

Som ett resultat så kommer en undertabell för schemaskapande att visas som listar alla möjliga objektegenskaper och deras motsvarande värden. Nedan illustrerar vad den nämnda undertabellen för ett skift kan se ut som:

Tabellen nedan klargör de förväntade värdena per egenskap för objekt-undertabellen för skapande av skiftåtgärder:

Egenskap

Värde

Anställd

Denna egenskap beskriver den anställda som tilldelats skiftet vid skapandet av skiftet.

Informationen visas som [Förnamn] [Efternamn] [anställningsnummer]. Om den anställda har raderats i Quinyx visas istället "[Anställd har raderats från Quinyx]". N/A visas om ingen anställd valdes vid skapandet.

Skifttyp

Denna egenskap beskriver den valda skifttypen för skiftet vid skapandet av skiftet.

Om skifttypen har raderats i Quinyx visas istället "[Skifttyp har raderats från Quinyx]".

Datum och tid

Denna egenskap beskriver start- och sluttiden för skiftet.

Skift visas enligt följande för skift som börjar och slutar på samma kalenderdatum: [Startdatum] [Starttid] [Sluttid].

Skift visas enligt följande för skift som börjar och slutar på olika kalenderdatum: [Startdatum] [Starttid] [Slutdatum] [Sluttid].

Raster

Alla raster för ett skift finns i en separat tabell inom tabellen, eftersom raster är underobjekt till skift. Den separata tabellen är utökad som standard men kan kollapsas genom att klicka på de två pilarna bredvid egenskapsnamnet Raster. Genom att göra det visas raster för det aktuella skiftet.

Varje rast visas som "Raster [raster starttid] - [raster sluttid]". Dessutom innehåller raster "Rasttid" underegenskapen, där värdekolonnen håller [raster starttid] - [raster sluttid].

Uppgifter

Liksom raster finns alla uppgifter för ett skift i en separat tabell inom tabellen, eftersom uppgifter är underobjekt till skift. Den separata tabellen är utökad som standard men kan kollapsas genom att klicka på de två pilarna bredvid egenskapsnamnet Uppgifter.

Varje uppgift visas som [uppgift starttid] - [uppgift sluttid] [uppgiftstypnamn]. Uppgiftstypens färg visas som en vertikal stapel framför det.

Uppgifter innehåller uppgiftstid samt kommentars- underegenskaper. Den första visas som [uppgiftsstarttid] - [uppgiftssluttid] i Värde-kolumnen. Den senare visas med texten för den aktuella kommentaren i Värde-kolumnen, eller som N/A om uppgiften inte har någon kommentar.

Avdelning

Egenskapen avdelning beskriver skiftavdelningen för ett givet skift.

Om ett skift har en skiftavdelning visas dess fullständiga namn i Värde-kolumnen. Om det inte finns någon skiftavdelning visas istället N/A.

Kostnadsställe

Egenskapen kostnadsställe beskriver skiftets kostnadsställe.

Om ett skift har ett kostnadsställe visas dess fullständiga namn i Värde-kolumnen. Om det inte finns något kostnadsställe visas istället N/A.

Projekt

Egenskapen projekt beskriver skiftets projekt.

Om ett skift har ett projekt visas dess fullständiga namn i Värde-kolumnen. Om det inte finns något projekt visas istället N/A.

Avtal

Egenskapen avtal beskriver skiftets avtal.

Om ett skift har ett avtal visas dess fullständiga namn i Värde-kolumnen. Om det inte finns något avtal - som endast gäller för obemannade skift -, så visas N/A istället.

Kommentar

Egenskapen kommentar beskriver skiftets kommentar.

Om ett skift har en kommentar visas hela texten i kolumnen Värde. Om det inte finns någon kommentar visas N/A istället.

Löneartsregler

Liksom uppgifter är alla löneartsregler för ett skift innehållna i en separat tabell inom tabellen, eftersom löneartsregler är underobjekt till skift. Den separata tabellen är utökad som standard men kan kollapsas genom att klicka på de två pilarna bredvid namnet på egenskapen Löneartsregler.

Varje löneartsregel visas som "Regel [nummer som återspeglar ordningen med vilken regeln visas i skiftpanelen i Schema]".

För att återspegla Löneartsregler UI:et från schema innehåller denna granskningsloggsegenskap följande underegenskaper:

 • Löneartsutfall
 • Funktioner
 • Multiplicera med värde
  • Observera att denna underegenskap endast visas om löneartsregeln faktiskt har ett multiplicera med-värde, se bilden ovan för referens.
  • Denna siffra stöder upp till 2 decimaler i Schemat; värdet i granskningsloggarnas Värdefält kommer att återspegla det.
 • Löneart
 • Tidsintervall
 • Belopp
  • Denna siffra stöder upp till 4 decimaler i schemat; värdet i granskningssloggens värdefält kommer att återspegla det.

Produktiva timmar

Egenskapen produktiva timmar beskriver tillståndet för produktiva timmar-inställningen.

Det alternativ som är valt för denna inställning kommer att visas i kolumnen Värde.

Räknas som schemalagda timmar

Egenskapen räknas som schemalagda timmar beskriver tillståndet för inställningen räknas som schemalagda timmar.

"Ja" kommer att visas i kolumnen Värde om inställningen är satt till sant, "Nej" kommer att visas om den är satt till falskt.

Räknas som arbetade timmar

Egenskapen räknas som arbetade timmar beskriver tillståndet för inställningen räknas som arbetade timmar.

"Ja" kommer att visas i kolumnen Värde om inställningen är satt till sant, "Nej" kommer att visas om den är satt till falskt.

Fridag

Egenskapen fridag beskriver tillståndet för inställningen fridag.

"Ja" kommer att visas i kolumnen Värde om inställningen är satt till sant, "Nej" kommer att visas om den är satt till falskt.

Överförd till lön

Denna egenskap beskriver om skiftet har överförts till lön eller inte.

När skiftet överförs till lön kommer värdet på denna egenskap att vara "Ja".

När skiftet inte överförs till lön kommer värdet på denna egenskap att vara "Nej".

Observera att om en löneperiod backas, kommer det att återspeglas i denna egenskap.

Enligt definitionen kommer värdet på denna egenskap alltid att vara "Nej" vid skapandet av skiftet.

Status för lönearter som kräver godkännande

Denna egenskap är ett specialfall. När en helgdag har en dagregel som använder alternativet "Skift utan matchande stämpling" och lönearten som genereras som ett resultat av det kräver godkännande, kommer godkännandet av den löneartern att loggas på denna specifika egenskap. Liksom löneartsregler kommer alla ovannämnda lönearter som kräver godkännande att finnas i en separat tabell inom tabellen. Den separata tabellen är utökad som standard, men kan kollapsas genom att klicka på de två pilarna bredvid egenskapsnamnet.

Varje löneart som kräver godkännande i denna separata tabell visas enligt följande format: [namn på löneart] [anpassad löneartskod].

Underkategorierna för varje löneart som kräver godkännande i denna separata tabell visas med följande underkategori:

 • Status: möjliga värden är "godkänd" och "ej godkänd"

Enligt definitionen kommer den separata tabellen alltid att vara tom vid skapandet av skiftet.

Observera att för alla andra tillfällen av lönearter som kräver godkännande, kommer de att loggas som en egenskap på stämplingens loggposter.

Hur vet jag vilka egenskaper som uppdaterades?

För objekt i dina sökresultat i granskningsloggen som är av typen Uppdatering, kan du se mer detaljer om vilka egenskaper som faktiskt modifierades vid uppdateringstidpunkten genom att klicka på nedåt-pilen i den vänstra kolumnen i tabellen med sökresultat.

Som ett resultat expanderar en undertabell för objekt för skiftuppdateringsåtgärder och listar alla objektegenskaper som påverkades av den aktuella uppdateringen samt deras motsvarande värden. Nedan illustreras hur en sådan undertabell för ett skift kan se ut.

Följande gäller för undertabellen för objekt för skiftuppdateringsåtgärder:

 • Den har en kolumn för "Gammalt värde" och en kolumn för "Nytt värde", som används för att indikera hur värdet på en given egenskap har utvecklats.
 • Kolumnen "Gammalt värde" visas med genomstrykning för att markera att värdet i fråga gjordes förlegat i samband med den aktuella uppdateringen.
 • På samma sätt som i undermenyn för skapande av skift visas egenskaper som innehåller underegenskaper i separata tabeller, som är utökade som standard men kan kollapsas efter eget godtyckande genom att klicka på de två pilarna bredvid egenskapsnamnet.
  • Denna separata tabell har underavdelningar som indikerar vilken åtgärd som har vidtagits på listan över objekt (raster, uppgifter, löneartsregler etc.). Möjliga åtgärder är skapa, uppdatera, radera.
   • När raster har uppdaterats specifikt visas detta som att rasten med de förlegade värdena raderas och sedan skapas en rast med de nya värdena (se ovanstående bild). Anledningen till detta är rent tekniska begränsningar.
   • Samma gäller för uppgifter som härstammar från ett grundschema om de uppdateras i grundschemat och sedan rullas ut på nytt, samt om uppgifter uppdateras med hjälp av en integration som använder våra SOAP-webbtjänster. Denna begränsning gällande uppgifter är något vi planerar att lösa på medellång sikt.
  • När en underpost (som en rast, uppgift, etc.) har skapats, kommer vi att visa N/A med genomstruken text som värde i kolumnen för gamla värden . När en underpost har raderats i Quinyx, kommer vi att visa N/A som värde i kolumnen för nya värden.
  • Egenskapen "Status för lönearter som kräver godkännande" kommer att visas som uppdaterad när en löneart som kräver godkännande genereras som ett resultat av en helgdag med alternativet "Skift utan matchande stämpling" som godkänns och ogiltigförklaras respektive.
  Observera att när en av dessa lönearter ogiltigförklaras på grund av att Quinyx omberäknar rätt lön - vilket sker beroende på interna anrop, till exempel när en användare går till tidkortet i chefsportalen den dagen där lönearten genereras -, kommer "Handling gjord av värde" att vara "Quinyx". Dessutom, när en löneart som beskrivs ovan är konfigurerad för att automatiskt godkännas, kommer "Handling gjord av" värdet också att vara "Quinyx".

Bugg- och förbättringshistorik

Quinyx-loggarna är oföränderliga. Det betyder att om det av någon anledning uppstår en bugg och datan som loggas av systemet och visas för dig som användare är felaktig, och du rapporterar det, och vi fixar den buggen, Då kommer den buggen att åtgärdas för framtida tillfällen, men datan som loggades medan buggen fanns kvar kommer tyvärr att förbli inkorrekt. Samma gäller för förbättringar. Av den anledningen listar nedanstående tabell buggar och förbättringar som rör eller påverkar loggdata på något sätt, tillsammans med relevant information, så att du vet att det är olyckligt men förväntat beteende som inte bör rapporteras som en bugg.

Buggbeskrivning

Kalenderdatum som är tillämpliga

Konto-specifika

FAQ

Vad är planen för de gamla loggarna?

Vi kommer att övervaka användningen av dem gamla loggarna när vi fortsätter att förbättra de nuvarande granskningsloggarna. Vi kommer att utföra mycket begränsat underhåll av de gamla loggarna under vid detta tillfälle. Med tiden kommer vi även att ta bort de gamla loggarna helt, men kommer att kommunicera detta väl i förväg och tydligt i våra release notes.

Har raderade objekt undertabeller?

Nej, det finns inga undertabeller för raderingsåtgärder i Quinyx granskningslogg. Anledningen är att du senare kommer att kunna se hela spåret av ett objekt och hur det har utvecklats från skapandetiden genom dess (potentiellt) många uppdateringar tills datumet då det (potentiellt) raderades.

Det känns som att vissa saker saknas och det är verkligen frustrerande för mig. Varför?!

Vi tittar på olika datapunkter när vi bygger en produkt. Vi släpper också den första versionen så snart vi kan, men inte förrän vi är säkra på att den skapar åtminstone något värde för många av våra användare. Men det betyder naturligtvis inte att vi slutar där! Vi har en plan för att fortsätta förbättra granskningsloggarna under en lång tid. Vi övervakar användning såväl som feedback som skickas till oss när vi gör det. När du skickar feedback till oss, notera följande:

 1. Att skicka feedback till oss på ett annat språk än engelska kommer troligtvis att ta längre tid för oss att behandla.
 2. Vi letar efter trender i behov och preferenser över kunder när vi bestämmer vilken feedback vi ska agera på.

Vilka förbättringar kan jag förvänta mig för granskningsloggarna?

Förutom ovanstående planerar vi för ett antal förbättringar, till exempel:

 • Att ge möjlighet att exportera sökresultaten till Excel.
 • Att möjliggöra för användare att få mer insikt i varifrån en given handling härstammar, till exempel om ett skift skapades i schemavisningen, genom en grundschemautrullning genom en integration osv.
 • Vi erbjuder möjligheten att få tillgång till en schemaobjekts fullständiga historik från A till Ö, inklusive från Schemavyn.

Det viktigaste är att vi planerar att fortsätta släppa loggar för olika delar av Quinyx, såsom:

 • Skiftbokningar
 • Skiftbyten
 • Skiftavbokningar
 • Frånvaro och frånvaroansökan
 • Stämplingar
 • Publicering och låsning av schema
 • Tillgänglighet
 • Grundschema

Vi planerar också att logga ändringar som görs i konfigurationsrelaterade data som roller, avtal och avtalsmallar.

Håll dig uppdaterad genom våra utgivningsnotiser och tveka inte att ge oss feedback genom att använda formuläret Skicka oss feedback i chefsportalen


Fick du hjälp?