Version 335

Uppdaterad av Christine

Quinyx WFM v335 har nu släppts. Version 335 innehåller ett antal nya funktioner och felrättningar.

Nya funktioner

 • Automatiskt radering av avslutade medarbetare
 • Loggning av godkännande eller ändring av lönearter

API / Web Service updates

 • wsdlGetSchedulesV2 - ny parameter useFixedSchedule


Automatiskt radering av avslutade medarbetare

Ny funktionalitet har lagts till som möjliggör att medarbetare automatiskt raderas från Quinyx efter ett bestämt antal dagar efter personens slutdatum på personalkortet. Funktionen är särskilt användbar för att säkerställa att personuppgifter som verksamheten inte längre behöver gallras enligt GDPRs riktlinjer.

Inställningen finns under Inställningar → Globalt → Allmänt och som standard är funktionen avstängd. För att aktivera funktionen bockas rutan i och antal dagar väljs. Om funktionen är aktiverad och 7 dagar är valt kommer medarbetaren att permanent raderas från Quinyx 7 dagar efter slutdatumet på personalkortet.

Radering av användare är permanent och kan ej ångras. All data kopplad till användaren, t.ex. skift, stämplingar, frånvaro, saldon och lönetransaktioner kommer att raderas. Använd endast denna funktionalitet om all användardata som er organisation behöver spara har exporterats från Quinyx i förväg.

Loggning av godkännande eller ändring av lönearter

I Quinyx finns möjligheten att ställa in så att specifika lönearter skall godkännas för att de skall falla ut och överföras till lön. Denna inställning görs på de specifika lönearterna i avtalsmallen och möjlighet finns att välja att den skall vara godkänd som standard.

I denna release har vi lagt till loggning av förändringar avseende godkännande så att lokala chefer och administratörer kan följa upp vem som har godkänt eller ändrat en godkänd löneart och när.

Denna logg finns under Tid → Logg och visar även löneartskoden och vilket skift lönearten är kopplad till.


API / Web Service uppdateringar

 • wsdlGetScheduleV2
  • useFixedSchedule - ny boolean-parameter som ändrar frågan till att gå mot fast schema. Fullständig beskrivning på anropet wsdlGetScheduleV2 kan du finna här.


Felrättningar

 • Korrigering av tomt felmeddelande när drag and drop används i Schema → Schemalagd personal
 • Time Tracker uppdateras nu korrekt när överför till lön är gjord och transaktioner sedan backas
 • Summering av kostnad i Schema → Dagvyn är nu dold när rättigheten för att dölja kostnad är på
 • Kostnader för skift på bortaenhet syns nu i Personalportalen → Tid → Tid
 • Större korrigeringar gjorda avseende flöden för notifieringar vid frånvaroansökan


Neo Schema (beta)

Nya funktioner

Byt ut del av frånvaro med skift

En första version av den här funktionen kommer ut i och med denna release. Det är nu möjligt att byta ut en del av en frånvaro med skift.

I exemplet nedan, så är den anställde föräldraledig under mars, men vill nu jobba ett pass den 28 mars (“Cashier full day”, 09:00-18:15). När användaren lägger in skiftet, så splittar skiftet den redan lagda frånvaron i två delar, dvs: 1) föräldraledig, 2) skift “Cashier full day”, 3) föräldraledig.


Deltidsfrånvaro beräknat utifrån schemalagda timmar

Nu finns möjlighet att lägga till deltidsfrånvaro i Neo beräknat på schemalagd tid per dag. När användaren lägger in frånvaro, väljer hen frånvaro i procent, och på vilken del av skiftet som frånvaron ska placeras. Om en anställd har fler än ett skift per dag, så kommer procenttalet att appliceras på den totala schemaladga tiden per dag och inte per skift.  Notera att det inte går att ändra procenttal, tid och datum när frånvaron är sparad.

Notera att den här funktionaliteten endast finns i Neo, det går inte att lägga till deltidsfrånvaro beräknat på schemalagd tid i app.quinyx.com.  

I exemplet nedan är den anställde deltidsfrånvarande på 50%. Användaren väljer grad av frånvaro, var frånvaron ska placeras, och om tillämpbart, vad som ska göras med skiftet/skiften.


Fick du hjälp?