Defekt eskaleringsprocess

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Om ett supportärende inte kan lösas av våra 1st eller 2nd-line team, eskaleras den till våra utvecklingsteam. När dessa ärenden tilldelas följer vi strategier baserade på deras prioritet. Prioriteten bedöms av våra 2nd-line team, med hänsyn till påverkan och brådskan i de rapporterade problemen.

Supportstrategier

Dessa riktlinjestrategier hjälper oss att säkerställa en kvalitetstjänst, men de är inte kontraktsenliga Service Level Agreements (SLA).

Medeltid för att lösa (MTTR) benchmark

Våra MTTR-benchmark kategoriseras efter allvaret i problemet, vilket säkerställer en snabb och effektiv lösning baserad på påverkan och brådska.

Allvarlighetsgrad 1

Omedelbart

Allvarlighetsgrad 2

8 arbetsdagar, nästa lön eller nästa release FLP

Allvarlighetsgrad 3

23 arbetsdagar

Allvarlighetsgrad 4

63 arbetsdagar

Allvarlighetsgrad 5

Ingen MTTR

3rd line:s process

Med hänsyn till allvarlighetsgraden på ett ärende kommer våra utvecklingsteam att tillämpa olika processer för att säkerställa att problemet löses på ett rimligt sätt.


Fick du hjälp?