Tillgänglighet inom Auto-schema

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Via Auto-schema kan Quinyx överväga den mängd tillgänglighet som tillhandahålls av de anställda. Detta sker genom funktionenTillgänglighet som att indikerar när de är tillgängliga för arbete. Läs gärna mer om tillgänglighet i mobilappen här.

Schemaläggning efter tillgänglighet inom vår Auto-schemalösning kan konfigureras som ett hårt krav eller ett mjukt/preferenskrav.

Om tillgänglighet anses vara ett hårt krav

Om tillgängligheten som de anställda tillhandahåller anses vara ett hårt krav, betyder det att Quinyx Auto-schema inte bör schemalägga skift som inte kan arbetas på grund i brist på lämplig tillhandahållen tillgänglighet.

De tillgänglighetsobjekt som tillhandahålls betraktas som en begränsning av Quinyx Auto-schema i följande två scenarier:

  1. Tillgängligheten som förses på en enskild dag avgör hur många anställda som kan schemaläggas inom den dagen så att det inte skapas fler skift än den tillhandahållna tillgängligheten. Detta säkerställer att de skift som skapas är genomförbara av den tillgängliga arbetskraften.
  2. Tillgängligheten som förses för varje tidslucka avgör hur många anställda som kan schemaläggas inom den. Detta säkerställer att skift inte skapas under en tidsperiod där ingen tillgänglighet tillhandahålls.

Tillgänglighet är som standard inställt som ett hårt krav. Ingen ytterligare konfiguration behövs för att hantera en tillgänglighet som ett hårt krav om du redan använder Quinyx Auto-schema inom ditt företag. Du behöver dock kontakta Quinyx för att aktivera användningen av tillgänglighet inom algoritmlösningarna. Om detta inte är aktiverat kommer tillgänglighet inte att beaktas.

Risker med att sätta tillgänglighet som en hård begränsning

När du har väljer att betrakta tillgänglighet som en hård begränsning finns det en risk att den tillhandahållna tillgängligheten och de begärda timmarna inte stämmer överens. Det betyder att du kan förvänta dig att se skapade skift vid en viss dag eller tidsperiod på grund av befintlig efterfrågan, men resultatet av det automatiska schemat resulterar i få eller inga skift på grund av bristen på tillgänglighet.

Detta gäller för fall där:

  • Den tillhandahållna tillgängligheten är färre timmar än de timmar som krävs på en viss dag eller tidsperiod.
  • Den tillhandahållna tillgängligheten läggs till på tider där det inte finns några obligatoriska timmar på specifika dagar eller tidsperioder.

I båda dessa fall skulle inte ett tillräckligt antal skift skapas av Quinyx Auto-schema. Se därför till att skiften faktiskt kan skapas inom den tillhandahållna tillgängligheten innan du kontaktar Quinyx support när du ser färre skift på specifika dagar eller tidsperioder än du förväntade dig att se.

Om tillgänglighet anses vara ett preferenskrav

Närhelst tillgänglighet anses vara ett preferenskrav, ställs inga begränsningar på Quinyx Auto-schema och skift kommer helt enkelt att skapas som matchar efterfrågan och arbetsstyrkan.


Fick du hjälp?