Personaldelning

Uppdaterad 20/10/20 av Leigh Hutchens

Om du har delat personal i Classic måste du fortfarande dela dem i Neo enligt instruktionerna nedan.

I många organisationer är det vanligt att dela anställda mellan enheter. Du kan göra detta på två sätt.

Dela en anställd från Gruppinställningar

Du kan dela en anställd från Gruppinställningar. Klicka på en specifik grupp och klicka sedan på den anställd du vill dela. Klicka på Rollöversikt > Dela anställd.

Du kan bestämma om du vill dela medarbetaren globalt, inom regioner eller med utvalda enheter. Om du delar medarbetaren inom ett distrikt kommer medarbetaren att delas (ärvas) till alla enheter och avdelningar inom det distriktet. Om du delar till en enhet kommer den anställde att vara delad (ärvd) till alla avdelningar inom enheten.

När du har valt var du ska dela medarbetaren klickar du på Dela.

Du kan välja om delningen ska ha ett slutdatum. Om du väljer ett slutdatum tas medarbetarens roll på den delade enheten bort efter det datumet.

Klicka på dela igen.

Du kommer nu att se en blå etikett med namnet Delad bredvid rollnamnet under gruppen där medarbetaren delas.

Om du vill stoppa delningen klickar du på det röda krysset bredvid den delade etiketten.

Bra att veta:

  • När man delar en anställd får medarbetaren alltid rollen ”Anställd” i gruppen du delar dem med.
  • Chefen som "lånar" någon kan sedan bestämma om de vill ge den anställde en högre roll på sin egen enhet med funktionen "Lägg till roll".
  • Du kan bara dela globalt, inom distrikt eller med enhet. Det är inte möjligt att dela till specifika avdelningar.
  • Du behöver skrivåtkomst på behörighetsinställningarna för att kunna dela anställda.
Delningsfunktionaliteten gäller endast inom Neo. Om du vill att dina anställda också delas i mobilappen måste du komma igång med Neo mobilrättigheter (läs mer om det här). Tills det är gjort måste ni fortsätta att använda den befintliga funktionen "Dela mellan enheter" i personalkortet.

Dela en anställd från fliken Personal

På fliken "Delning mellan enheter" kan du välja att dela människor till flera enheter när personen behöver vara tillgänglig för schemaläggning och att arbeta på andra enheter än hans/hennes hemmaenhet.

  • Delbar: Markera rutan "Delningsbar" för att göra det möjligt för personen att se schemat och arbeta på andra enheter. Välj sedan respektive enhet eller enheter genom att klicka på "Lägg till enhet" och välja från listan. Här kan du välja flera enheter om det behövs. Om rutan "Delas" är markerad, men inga enheter har valts, betyder det att personen delas med alla enheterna i listan till höger.
  • Tillåt grundscheman på andra enheter: För att säkerställa att personen kan ha ett grundschema (dvs inte bara delad för att ta ad hoc-skift) för dessa enheter, markera "Tillåt grundscheman på andra enheter"-kryssrutan.
  • Tillåt utrullning av grundscheman: Om administratörerna för de valda enheterna måste kunna rulla ut grundscheman för personer, kryssa i denna ruta. Annars beviljas bara tillstånd för att skapa grundscheman.


Fick du hjälp?