Personaldelning

Uppdaterad av Leigh Hutchens

I många organisationer är det vanligt att dela anställda mellan enheter. Du kan göra detta på två sätt.

Dela en anställd från Gruppinställningar

Du kan dela en anställd från Gruppinställningar. Klicka på en specifik grupp och klicka sedan på den anställd du vill dela. Klicka på Rollöversikt > Dela anställd.

Du kan bestämma om du vill dela medarbetaren globalt, inom regioner eller med utvalda enheter. Om du delar medarbetaren inom ett distrikt kommer medarbetaren att delas (ärvas) till alla enheter och avdelningar inom det distriktet. Om du delar till en enhet kommer den anställde att vara delad (ärvd) till alla avdelningar inom enheten.

När du har valt var du ska dela medarbetaren klickar du på Dela.

Du kan välja om delningen ska ha ett slutdatum. Om du väljer ett slutdatum tas medarbetarens roll på den delade enheten bort efter det datumet.

Klicka på dela igen.

Du kommer nu att se en blå etikett med namnet Delad bredvid rollnamnet under gruppen där medarbetaren delas.

Om du vill stoppa delningen klickar du på det röda krysset bredvid den delade etiketten.

Bra att veta:

  • När man delar en anställd får medarbetaren alltid rollen ”Anställd” i gruppen du delar dem med.
  • Chefen som "lånar" någon kan sedan bestämma om de vill ge den anställde en högre roll på sin egen enhet med funktionen "Lägg till roll".
  • Du kan bara dela globalt, inom distrikt eller med enhet. Det är inte möjligt att dela till specifika avdelningar.
  • Du behöver skrivåtkomst för Personer på behörighetsinställningarna för att kunna dela anställda.
Delningsfunktionaliteten gäller endast inom Quinyx. Om du vill att dina anställda också delas i mobilappen måste du komma igång med Quinyx mobilrättigheter (läs mer om det här). Tills det är gjort måste ni fortsätta att använda den befintliga funktionen "Dela mellan enheter" i personalkortet.

Dela en anställd från fliken Personal

På fliken "Delning mellan enheter" kan du välja att dela människor till flera enheter när personen behöver vara tillgänglig för schemaläggning och att arbeta på andra enheter än hans/hennes hemmaenhet.

Observera att om en anställd delas får de en anställdsroll och chefen kan skapa och rulla ut sitt basschema. Följande kryssrutor finns för att bibehålla bakåtkompatibilitet med Classic.
  • Tillåt grundscheman på andra enheter: För att säkerställa att personen kan ha ett grundschema (dvs inte bara delad för att ta ad hoc-skift) för dessa enheter, markera "Tillåt grundscheman på andra enheter"-kryssrutan.
  • Tillåt utrullning av grundscheman: Om administratörerna för de valda enheterna måste kunna rulla ut grundscheman för personer, kryssa i denna ruta. Annars beviljas bara tillstånd för att skapa grundscheman.


Fick du hjälp?