Verison 0055

Schema

KPI per anställd

Vi släpper nu den första versionen av "KPI per anställd", som är en helt ny funktion som visar relevant data per anställd och period. Klicka på ">" bredvid den anställdes profilbild i schemavyn för att hitta KPI:erna.

För vald period (period vald i schemavyn) och beräkningsperiod (inställning på avtalet) så kan du se följande data per anställd och period:

  1. schemalagda timmar / nominella timmar
  2. arbetade timmar / nominella timmar
  3. prognostiserad arbetstid* / nominella timmar

* prognostiserad arbetstid = stämplad tid upp till dagens datum plus schemalagda timmar till slutet av vald period.

Övrig information:
  • Datumen ovanför KPI: erna indikerar vilken period datan beräknas på, dvs antingen för vald period eller för beräkningsperiod.
  • Om du ändrar schemat medan KPI:erna är öppen så behöver du uppdatera datan genom att klicka på refresh för att hämta de senaste uppgifterna.
  • Datan beräknas från huvudavtalet

Filtering av "stämpling saknas"

Om du filtrerar på Stämpling och Varningar så kommer du nu även kunna se "stämpling saknas" (dvs skift utan stämpling) i filtreringen.

Skapa stämpling från "stämpling saknas"

Du kan du skapa en stämpling genom att klicka på "stämpling saknas" och en stämpling med samma tid som skiftet kommer att skapas.

Ny design på statistik-grafen

Ny design på statistik-grafen. Super pretty.


Fick du hjälp?