Version 358

Nya funktioner

Beräkning av frånvarotimmar för "mini jobbers"

Mini job (German: geringfügige Beschäftigung) är en typ av anställning som används i Tyskland där medarbetare arbetar oregelbundet antal dagar och timmar. För dessa medarbetare är nominella timmar eller anställningsgrad normalt noll. Hur många timmar de arbetar i snitt per dag ändras kontinuerligt och således även den ersättning de är berättigade till vid frånvaro

För att möjliggöra användandet av frånvaroschema för dessa medarbetare finns det nu en möjlighet att på avtalet eller avtalsmallen definiera och "aktivera" beräkning av snitt timmar/dag.

Definitionen för beräkning görs från Avtal/Avtalsmall Avtal Beräkningsperiod och arbetstidsmått Avancerad beräkning av deltidsanställda Beräkna för "minijobbers" snitt tim/dag

Valmöjlighet finns för hur många veckor bakåt i tiden som beräkningen för timmar/dagar skall göras på. I exemplet nedan kommer beräkningen att göras 16 veckor bakåt i tiden med start från veckan innan frånvaroschemat appliceras på.

Ett nytt val har lagts till i konfigureringen av frånvaroschema Använd "minijobbers" snitt tim/dag som kommer justera frånvaroschemat i relation till ovan beräkning istället för anställningsgrad, nominella timmar eller ingen justering

Frånvaroscheman konfigureras under Inställningar Tabeller→ Frånvaroschema → Lägg till/ Redigera frånvaroschema

När detta frånvaroschema används kommer skiften att justeras till medarbetarens snitt timmar/dag.

Läs mer om Quinyx frånvaroschema här och om avtals inställningar här

API / Webservice uppdateringar

wsdlUpdateEmployeeAttachments : Möjlighet att lägga till fil som bilaga till personkortet via API

wsdlUpdateShiftTypes : useColors-flag added.

Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • Extrafält för medarbetare ,ed datumformat tar nu inställningen från enhetens inställningar
  • Kanadensisk valuta tillagd

Buggrättningar

  • Korrigering till felaktig avrundning vid vissa fall när frånvaroschema används
  • Korrigering till periodiserade Time Trackers som inte reducerade i korrekt ordning vid årsskifte
  • Korrigering till Time Trackers värdejusterare stämplade timmar


Fick du hjälp?