Skapa ditt grundschema

Uppdaterad 1 week ago av Daniel Sjögren

När du klickar på ett grundschema i din översiktsvy av grundscheman, så kommer du in i grundschemavyn. Det är här du bygger ditt grundschema. Veckans första dag är den dag som konfigurerats som första dagen i veckan i Quinyx. Observera att det är i den här vyn du bygger ditt mönster, det vill säga att det inte finns några datum utan enbart veckodagar.

Skapa nytt

För att skapa ett nytt grundschema så klickar du på "Skapa nytt" i Översiktsvyn för Grundschema. Sen namnger du ditt grundschema ett namn som måste vara unikt för den aktuella gruppen, det vill säga för den aktuella avdelningen eller enheten eller regionen beroende på vad som för närvarande är valt i gruppväljaren. Sen väljer du en längd för ditt grundschemas repetitionsmönster på mellan 1 och 24 veckor. Notera att du enbart kan visa 8 veckor åt gången. Om du tittar på ett grundschema à 11 veckor i "Alla"-visningsläget så ser du därför vecka 1-8 när du går in i grundschemat. Om du sen trycker på högerpilen så navigerar du till vecka 9-11. Medarbetarnas KPIer under respektive medarbetares namn i grundschemat visas dock för samtliga 11 veckor.

Lägg till, kopiera, flytta och radera skift

Skift i grundschema läggs till, kopieras, flyttas och raderas på samma sätt som i Schema. Det kan även vara av intresse för dig att visa statistik medan du jobbar med dina skift i Schema. När du är klar med arbetet att lägga till skift så är du redo att rulla ut ditt grundschema.

När en medarbetare är tillgänglig och kan tilldelas ett skift ser du ett "märke" under den anställdas namn när du skapar skiftet. Om en anställd inte är tillgänglig är "raden" gråtonad.

När du är klar med att lägga till skift är du redo att rulla ut ditt grundschema.

Val av avtal

Val av avtal för skift är något annorlunda i Grundschema jämfört med i Schema. Eftersom grundscheman inte har datum, visas giltighetsdatum för varje avtal bredvid själva avtalet:

Avtal som inte upphör att gälla kommer att visas med ett ”Från” som indikerar deras startdatum. Avtal med ett "Till"-datum tidigare än dagens datum visas inte i listan. Huvudavtalet visas alltid överst i listan, följt av eventuella ytterligare avtal i alfanumerisk ordning.

Om du inte gör ett manuellt val visas "Väljs automatiskt" i fältet. Detta betyder att en Quinyx-algoritm kommer att välja ett avtal automatiskt när skiftet rullas ut baserat på enhetens, avtalsmallen och anställningsgrad för avtalet i fråga. Om ett manuellt valt avtal inte är tillgängligt på utrullningens datum kommer Quinyx algoritm att välja ett avtal automatiskt. Alla varningar om avtal som gått ut ges vid utrullning och inte i "Redigera skift"-panelen.

Om du har gjort ett manuellt val av avtal för ett skift tidigare och det avtalet har gått ut sen dess så kommer det fortfarande att visas som markerat i fältet om du går tillbaka till det skiftet. Om du sen väljer ett annat avtal så kommer du dock inte längre att kunna se och välja det numera ogiltiga avtalet.
Kopiera anställdas rader

När du är i vyn för ett grundschema, klicka på de tre prickarna vid den anställda vars skift du vill kopiera och välj "Kopiera". Detta kommer kopiera alla skiften som visas för den valda anställda - det betyder att om du är i dagsvyn så kommer bara skift för dagen du visar att kopieras. På samma sätt kommer du kopiera alla skift för veckan om du är i veckovyn och den anställdas hela rad i grundschemat om du är i vyn som visar hela grundschemat.

I sidopanelen som visas när du klickat på "Kopiera" framgår vilken anställd du kopierar skift från Kyle Mason) och även antalet skift som kopierats (11 skift). Utöver detta så kan du göra följande val i sidopanelen i fråga:

- I "Till anställd"-sektionen, välja vilken eller vilka anställda du vill kopiera Kyles skift till. Vi har valt att kopiera skiften till Charlotte Colbert. Du kan också välja att kopiera till personen som du kopierar från.

- I "Till period"-sektionen, välj vilken period du vill kopiera de valda skiften till för de ovannämnda anställda. Så i det första fältet under "Till period" så matar du in den dag för medarbetaren du kopierar skift till på vilken du vill att första dagen i raden du kopierar från ska placeras - det andra fältet kommer då populeras automatiskt..

Tips: Glöm inte att det är hela raden du kopierar! För att förskjuta raden du kopierar en dag bakåt, välj vecka 2-söndag - vecka 2-Lördag som "Till period".

- Klicka på "Spara"

Detta kommer resultera i att grundschemat nu ser ut så här:

Funktionen att kopiera en anställds rad är framför allt praktisk när du vill skapa ett grundschema med samma följd på skiften för flera anställda men där du vill skapa en förskjutning i olika anställdas rotering.

Du kopierar bara det du ser - om du har tillämpat ett filter så kommer det filtret tas hänsyn till när du kopierar en anställds rad.
Flytta en anställds rad

När du är i vyn för ett grundschema, klicka på de tre prickarna vid den anställda vars skift du vill flytta och välj "Flytta". Detta kommer flytta alla skiften som visas för den valda anställda - det betyder att om du är i dagsvyn så kommer bara skift för dagen du visar att flyttas. På samma sätt kommer du flytta alla skift för veckan om du är i veckovyn och den anställdas hela rad i grundschemat om du är i vyn som visar hela grundschemat.

I sidopanelen som visas när du klickat på "Flytta" framgår vilken anställd du flyttar skift från (Charlotte Colbert) och även antalet skift som flyttats (11 skift). Utöver detta så kan du göra följande val i sidopanelen i fråga:

- I "Till anställd"-sektionen, välja vilken anställd du vill flytta Charlottes skift till. Vi har valt att flytta skiften till Kyle och Gregory. Du kan också välja att flytta till personen som du flyttar från, vilket är användbart om du vill förskjuta persons rotering av skift.

- I "Till period"-sektionen, välj vilken period du vill flytta de valda skiften till för de Gregory. I skärmdumpen nedan så har vi valt standardvalet för den här sektionen, vilket är att flytta raden i fråga som den är, utan att skjuta den framåt eller bakåt i grundschemat jämfört med Charlottes rad med skift.

Tips: Glöm inte att det är hela raden du flyttar! För att förskjuta raden du flyttar en dag bakåt, välj vecka 2-söndag - vecka 2-Lördag som "Till period".

- Klicka på "Spara".

Detta kommer resultera i att grundschemat nu ser ut så här:

Du flyttar bara det du ser - om du har tillämpat ett filter så kommer det filtret tas hänsyn till när du flyttar en anställds rad.
Antal anställda i grundschema

Du kan se en sammanställning av antalet anställda som för närvarande visas i grundschemat.

Denna räkning är användbar när du snabbt vill få en uppfattning om antalet anställda du för närvarande tittar på i ditt schema eller grundschema.

Exempel 1

Du vill bara se hur många personer totalt som arbetar på din plats idag, så du navigerar till dagsvyn och ser till att de enda filtergrupperingar som är markerade är skift, uppgifter och stämplingar och att objekt i aktuell vy är vald i Anställd har-fältet.

Exempel 2

Du vill se hur många personer som för närvarande är frånvarande från din plats under den aktuella perioden, så du väljer Objekt i aktuell vy och avmarkerar alla filtergrupperingar förutom frånvaro.

Antalet anställda visas oavsett visningsläge - dag, vecka, månad eller anpassat - och tar hänsyn till eventuella filter som används. Den är synlig hela tiden men visas inte om du använder en mindre skärm, till exempel en mobil enhet.


Fick du hjälp?