Skapa ditt grundschema

Uppdaterad 16/1/20 av Oscar Combes

När du klickar på ett grundschema i din översiktsvy av grundscheman, så kommer du in i grundschemavyn. Det är här du bygger ditt grundschema. Veckans första dag är den dag som konfigurerats som första dagen i veckan i Quinyx. Observera att det är i den här vyn du bygger ditt mönster, det vill säga att det inte finns några datum utan enbart veckodagar.

Skapa nytt

För att skapa ett nytt grundschema så klickar du på "Skapa nytt" i Översiktsvyn för Grundschema. Sen namnger du ditt grundschema och väljer en längd för repetitionsmönstret i grundschemat på mellan 1 och 8 veckor.

Lägg till, kopiera, flytta och radera skift

Skift i grundschema läggs till, kopieras, flyttas och raderas på samma sätt som i Schema. Det kan även vara av intresse för dig att visa statistik medan du jobbar med dina skift i Schema. När du är klar med arbetet att lägga till skift så är du redo att rulla ut ditt grundschema.

Kopiera anställdas rader

När du är i vyn för ett grundschema, klicka på de tre prickarna vid den anställda vars skift du vill kopiera och välj "Kopiera". Detta kommer kopiera alla skiften som visas för den valda anställda - det betyder att om du är i dagsvyn så kommer bara skift för dagen du visar att kopieras. På samma sätt kommer du kopiera alla skift för veckan om du är i veckovyn och den anställdas hela rad i grundschemat om du är i vyn som visar hela grundschemat.

I sidopanelen som visas när du klickat på "Kopiera" framgår vilken anställd du kopierar skift från (Charlotte Colbert) och även antalet skift som kopierats (15 skift). Utöver detta så kan du göra följande val i sidopanelen i fråga:

- I "Till anställd"-sektionen, välja vilken eller vilka anställda du vill kopiera Charlottes skift till. Vi har valt att kopiera skiften till Kyle och Gregory. Du kan också välja att kopiera till personen som du kopierar från.

- I "Till period"-sektionen, välj vilken period du vill kopiera de valda skiften till för de ovannämnda anställda. I skärmdumpen nedan så har vi skjutit Gregorys och Kyles skift framåt en vecka jämfört Charlottes rad med skift.

Tips: Glöm inte att det är hela raden du kopierar! För att förskjuta raden du kopierar en dag bakåt, välj vecka 2-söndag - vecka 2-Lördag som "Till period".

- Klicka på "Spara"

Detta kommer resultera i att grundschemat nu ser ut så här:

Funktionen att kopiera en anställds rad är framför allt praktisk när du vill skapa ett grundschema med samma följd på skiften för flera anställda men där du vill skapa en förskjutning i olika anställdas rotering.

Du kopierar bara det du ser - om du har tillämpat ett filter så kommer det filtret tas hänsyn till när du kopierar en anställds rad.
Flytta en anställds rad

När du är i vyn för ett grundschema, klicka på de tre prickarna vid den anställda vars skift du vill flytta och välj "Flytta". Detta kommer flytta alla skiften som visas för den valda anställda - det betyder att om du är i dagsvyn så kommer bara skift för dagen du visar att flyttas. På samma sätt kommer du flytta alla skift för veckan om du är i veckovyn och den anställdas hela rad i grundschemat om du är i vyn som visar hela grundschemat.

I sidopanelen som visas när du klickat på "Flytta" framgår vilken anställd du flyttar skift från (Charlotte Colbert) och även antalet skift som flyttats (15 skift). Utöver detta så kan du göra följande val i sidopanelen i fråga:

- I "Till anställd"-sektionen, välja vilken anställd du vill flytta Charlottes skift till. Vi har valt att flytta skiften till Kyle och Gregory. Du kan också välja att flytta till personen som du flyttar från, vilket är användbart om du vill förskjuta persons rotering av skift.

- I "Till period"-sektionen, välj vilken period du vill flytta de valda skiften till för de Gregory. I skärmdumpen nedan så har vi valt standardvalet för den här sektionen, vilket är att flytta raden i fråga som den är, utan att skjuta den framåt eller bakåt i grundschemat jämfört med Charlottes rad med skift.

Tips: Glöm inte att det är hela raden du flyttar! För att förskjuta raden du flyttar en dag bakåt, välj vecka 2-söndag - vecka 2-Lördag som "Till period".

- Klicka på "Spara".

Detta kommer resultera i att grundschemat nu ser ut så här:

Du flyttar bara det du ser - om du har tillämpat ett filter så kommer det filtret tas hänsyn till när du flyttar en anställds rad.


Fick du hjälp?