Integrationsuppgifter

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Detta är endast tillgängligt för kontoansvariga med tillgång till kontoinställningar. Läs mer om åtkomsträttigheter här .

API-nycklar är nu möjliga att hitta under Kontoinställningar > Integrationer API-nycklar :

Både API-nycklar och klientuppgifter kan använda samma nyckel.


Fick du hjälp?