Hur man hittar och använder filter i Quinyx

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Filtrering i Schema

Hur man hittar och använder filter i Quinyx

 1. Gå till Schema > Schema.
 2. Gå till tratt-ikonen (filtret) i det övre högra hörnet.
 3. Klicka på Filter så öppnas filternavigeringspanelen och visar två olika sektioner, Sparade vyer och Anpassa vy.
 1. Första gången du går in i schemavyn visas all information som finns i den aktuella vyn, dvs. alla personer, alla skift, alla uppgifter, alla stämplingar osv. Av denna anledning är alla rutor markerade med blått. Observera att alla rubriker och grupperingar kommer att vara expanderade som standard - även de för varje blå checkruta, vi har bara kollapsat dem i bilderna ovan i pedagogiskt syfte.

Filterpanelen består av två rubriker: Sparade vyer och Anpassa vy.

Sparade vyer

Den här är sektionen som innehåller filter som du någon gång har konfigurerat och beslutat att spara för framtida tillfällen, eftersom du förutsåg att du skulle använda dem ofta.

Anpassa vyn

Den här sektionen innehåller det vi kallar Filtergrupperingar. Du kan tänka på en filtergruppering på samma sätt som en typ av schemaobjekt, dvs. ett objekt som finns i det faktiska schemat.

Filtergrupperingarna är följande: Personer, Skift, Uppgifter, Stämplingar, Frånvaro, Frånvaroänsoken, Inte tillgänglig, Tillgänglighet. Varje filtergruppering har ett antal alternativ (fält) under sig, så att användaren kan välja ett eller flera fält/värden att filtrera på samtidigt.

Varje filtergruppering kan fällas ihop och expanderas, vilket gör det lättare att navigera i filterpanelen utan att behöva använda scrollfältet. Alla filtergrupperingar är expanderade som standard.

Läs mer om filtergrupperingar och deras funktioner här .
 1. I Anpassa vy hittar du en grupp ikoner, ett kugghjul, en tratt och en stjärna.

Kugghjuls-ikonen står för Filterinställningar. I dessa inställningar hittar du en och/eller-växel för varje filtergruppering som innehåller filterfält. Dessa grupperingar är Personer, Skift, Uppgifter, Stämplingar och Frånvaro.

Den här växeln bestämmer hur filtret fungerar när du använder dig av mer än ett filterfält inom samma gruppering. Om du använder "Eller" kommer schemat att visa alla objekt i grupperingen i fråga som matchar något av de val du har gjort i grupperingen. Om du använder "Och" visas endast de objekt som matchar alla dina val i grupperingen i fråga.

Exempel: Du filtrerar efter skifttyp "Städning" och skiftstatus "ej tilldelad". Om du väljer "och" så kommer schemat att visa alla skift som uppfyller kriterierna för skifttyp "Städning" men också för att vara ett icke tilldelat skift. Om du väljer "eller" visas alla skift som antingen är av skifttyp "Städning" eller som inte är tilldelade:

Logiken OCH/ELLER gäller mellan fält i samma gruppering (Personer, Skift, Uppgifter, Stämplingar och Frånvaro), vilket är anledningen till att vi har en växel per gruppering. Logiken mellan filterfält är som beskrivs i Filtergrupperingar och fält, inte samma sak.

Tratt-ikonen betyder "rensa filter", och den rensar alla filter som används för närvarande.

Klicka på stjärnan för att spara en filtersökning som du vill behålla för framtiden genom att ge den ett namn. Det här sparade filtret kommer att visas i den första sektionen av filterpanelen som kallas Sparade vyer, som nämnts i början av den här artikeln.

Följande faktorer sparas när du sparar en vy:

Föremål

Möjliga alternativ

Sortering

Starttid

Anställds namn A-Ö

Anställds namn Ö-A

Diff. av schemalagda/nominella timmar i beräkningsperiod

Beräkningsperiod för anställdas nyckeltal

Vald period

Schemaperiod

Beräkningsperiod

Nyckeltal

Schemalagda timmar/Nominella timmar

Arbetade timmar/Nominella timmar

Förväntade timmar/Nominella timmar

Arbetade timmar/Utrullade timmar

Metriskt visningsläge

Summor

Enligt avtal

Kalenderveckor

Visa

Visa inte

Filterkategori

Personer

Skift

Uppgifter

Stämplingar

Frånvaro

Frånvaroansökan

Inte tillgänglig

Tillgänglighet

Val av filterfält

Alla val i något av fälten i någon av ovanstående kategorier

Huruvida statistik visas eller inte

Visa eller inte visa

Visningsläge för statistik

Sammanfattning

Tabell

Diagram

Valda variabler

Val av variabel i valfri visningsgrupp (kostnad/timmar/anpassade visningsgrupper)

De sparade vyerna du skapar är tillgängliga i vilken Quinyx grupp du än navigerar till - vare sig det är en avdelning eller en enhet. Utöver det kommer Quinyx ihåg dina filterval på kontonivå, vilket innebär att de överförs även om du flyttar till en annan avdelning eller enhet. Favoritfilter är användarspecifika, vilket innebär att bara du kan se och komma åt dina favoritfilter.

Observera också att du kan uppdatera en befintlig sparad vy. För att göra det, välj den sparade vyn genom att klicka på den. Redigera sedan dina filterval efter eget omdöme. Klicka på stjärnan och skriv samma namn som din befintliga sparade vy. Varningen nedan visas då. Klicka på OK.

Hur fungerar det?

 • Checkrutorna för filtergrupperingarna som nämns ovan bestämmer vilka schemakomponenter du kan se. Om du till exempel avmarkerar checkrutan Skift, kommer du inte att se något skift i schemat.
 • Filterfälten låter dig specificera mer specifikt vilka objekt i en viss schemakomponent som du vill se. Till exempel, om du filtrerar på "Tidigt skift " i fältet Skift > Typ så ser du bara de skift som har tidig skift som skift. Varje fält påverkar endast objekten i dess överordnade gruppering; så om du filtrerar på denna skifttyp kommer uppgifter inte att påverkas överhuvudtaget.
 • Uppgifter som uppfyller filterkriterierna för grupperingen Uppgift men som utförs på ett skift som inte uppfyller filterkriterierna för grupperingen Skift kommer att visas, men skiftet kommer att visas med överlagring, precis som du kan se nedan där vi har avmarkerat grupperingen Skift och filtrerat på uppgiftstypen "Clean front of house".
 • Vi anser att stämplingar är tätt kopplade till deras föräldraskift eller föräldrauppgift. Därför tillämpar Quinyx följande logik:
  • Om du filtrerar med hjälp av något av fälten i grupperingen Skift visas endast de stämplar som tillhör skift som tillhör skift som uppfyller det aktuella valet av skiftfilter.
  • Om du filtrerar med hjälp av något av fälten i grupperingen Uppgift visas endast de stämplar som hör till uppgifter som hör till uppgifter som uppfyller det aktuella valet av uppgiftsfilter.
  • Om du filtrerar med hjälp av något av fälten i grupperingen Stämplingar visas endast skift och uppgifter som tillhör de stämplingar som visas som ett resultat av ditt filterval för stämplingar.

Några anmärkningar om filterfälten:

 • Vissa filterfälts rullgardinsmenyer har ett alternativ Alla. Vi har angett vilka av dem som har detta alternativ i Filtergrupperingar och fält. Att använda alternativet Alla är främst användbart om det finns många värden. Till exempel avtalsmallar i fältet Avtalsmall - och du vill välja alla utom 1 eller 2. Du skulle då använda alternativet Alla avtalsmallar och sedan avmarkera de specifika värden som du inte är intresserad av genom att klicka på krysset bredvid namnet på den första eller den andra avtalsmallen.
 • Om du gör flera val i ett fält kommer små etiketter med "OCH" eller "ELLER" att visas mellan varje värde. Dessa etiketter kommer att säga antingen "och" eller "eller", vilket är avsett att informera dig om fältet i fråga använder sig av och- eller eller-logik. Den här artikeln beskriver vilken logik som gäller för respektive fält.
Tänk på att detta endast anger logiken i fältet i fråga. Logiken i fält i samma filtergruppering bestäms av filterinställningarna och/eller växlarna under kugghjulsikonen - detta beskrivs längre upp i den här artikeln.
Läs om våra vanligaste frågor och användarfall angående filter här.


Fick du hjälp?