Version 369

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Viktigt meddelande

Från och med nästa version av Quinyx (370), som planeras att lanseras den 11 mars 2020, kommer vi att ha en ny förbättrad logik när det gäller regler för ledighet på helgdagar.

För närvarande är logiken för denna regel att placera den genererade lönearten från regeln på en dag som är närmast den dagen inom den aktuella schemaperioden.

Med den nya funktionaliteten kommer vi att placera utfallet på den faktiska dagen som regeln finns på. Detta görs genom att införa ett "virtuellt skift". Detta skift är inte synligt som ett schemalagt skift för den anställde och räknas inte heller som:

  • schemalagda timmar
  • arbetade timmar
  • ett skift

Med denna funktionalitet kommer den beräknade lönekostnaden att bli ännu mer korrekt för enskilda dagar runt de helgdagar som innehåller en regel för ledighet. Den kommer också att göra det mycket synligt var utfallet från en regel genereras.

Mer information om helgdagar och regler på helgdagar finns här.

Ny funktionalitet

Ingenting just nu.

Uppdateringar och prestanda

  • Vi har lagt till tidszoner för Sydamerika och Kanada. Mer information om enhetsinställningar och hur du definierar tidszoner finns här.
  • När du skapar rapporten Analysera planerade timmar för mer än en enhet, är varje bladnamn enhetens namn. Eftersom maxlängden i Excel är 31 tecken avkortar vi nu enhetsnamn som är längre än 31 tecken. Bladrubriken för sådana enheter slutar nu med '...'

Mer information om rapporter finns här.

Uppdatering av API/webbtjänster

wsdlUpdateEmployees: möjlighet finns nu att inte sätta ett anställningsnummer, utan att i stället använda logiken för att tilldela ett automatiskt

wsdlGetShiftCategories: en möjlighet att lägga till includeSkills i anropet som gör att svaret listar alla färdigheter kopplade till skifttypen

wsdlUpdateUnit : möjlighet att definiera standardöppettider och avvikande öppettider för enheter genom API:n. Detta kommer att användas för framtida utveckling

wsdlGetUnits : möjlighet att hämta standardöppettider och avvikande öppettider för enheter genom API:n.

Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

Buggrättningar


Fick du hjälp?