Roller och rättigheter FAQs

Uppdaterad av Daniel Sjögren

F: Hur funkar admingrupper i Quinyx?

S: Administratörsgrupper är för närvarande inte en funktion i Quinyx, istället kan en attesterande chef skapa ett filter för sina anställda på regional nivå.

F: Vad är syftet med ärvda gruppmedlemmar och att de är synliga i alla underliggande enheter?

S: Syftet med ärvda medlemmar är att ge personen tillgång till under där han / hon läggs till. Så om en person läggs till som till exempel en distriktschef på ett distrikt kommer han / hon att vara en ärvd medlem i alla enheter och avsnitt under det. Distriktschefsrollen ärvs ned så att han / hon har samma åtkomst i alla grupper. För att en användare med en chefsroll ska vara synlig i schemat och kunna schemaläggas behöver de också rollen anställd.

F: Jag kan inte logga in på Quinyx, vad är fel?

S: Be en kollega som är en Quinyx SuperUser se till att du har rätt roll.

F: Vad betyder rollen Ingen?

S: Det kan innebära att användaren inte har någon roll i den enhet du tittar på, utan snarare på till exempel ett avdelning.

F: Hur delar jag en anställd till flera enheter?

S: Delning görs från rollöversikten som du når genom att klicka på rollnamnet bredvid medarbetaruppgifter i Personer. Klicka här för att läsa mer om att dela medarbetare.

F: Vad är skillnaden mellan personalkategori och roll?

S: Personalkategori är ett gammalt koncept för åtkomsträttigheter som inte kommer att användas i Quinyx.

Roll är ett nytt koncept i Quinyx för att hantera behörigheter.

Läs mer om Rättigheter.
F: Kan jag hantera roller via API/integrationer?

S: Du kan hämta roller, men inte skapa eller uppdatera roller via API:et. För att skapa eller uppdatera roller måste du gå till Kontoinställningar > Åtkomsträttigheter > Rollhantering när du är inloggad i webbappens administratörsportal.

För att returnera de aktuella rollerna kan du använda GetNeoRoles.


Fick du hjälp?