Version 340

Quinyx WFM v340 har nu släppts. Version 340 innehåller ett antal nya funktioner och felrättningar.

Nya funktioner

API / Web Service uppdateringar

Speciella tecken

  • API anropen stödjer nu speciella tecken. Ingen ändring är gjord på de individuella anropen.

Felrättningar

  • Document signerade via Scrive raderas nu i samband med att en medarbetare eller ett avtal raderas i Quinyx
  • Korrigering i kunder och beslut i signeringsvyn där i vissa fall en vit boll visades
  • Quinyx Web kalender (Release Notes här) stödjer nu tidszoner korrekt
  • Rättighetsinställningen fungerar nu för kostnadsställe i Fasta scheman-dialogen
  • Decimaler kan nu anges i månadslön på avtal

Schema (beta)

  • Vi har gjort en refaktorering av Statistiktjänsten i Schemavyn, och som en konsekvens så är inte de valda variablerna kvar. För att välja dem på nytt, gå till Visa > Statistik,  klicka på pennan och välj de variabler som du vill se.


Fick du hjälp?