Time Trackers

Uppdaterad 22/7/21 av Leigh Hutchens

Time Trackers är en unik Quinyx-term. Det är en funktion för att hålla reda på timmar och minuter eller dagar. Du kan till exempel använda detta för att reda på salod för semesterdagar, ledighet i stället för flextid. Genom att använda Time Trackers kan anställda se sina saldon i appen.

Klicka här för att läsa mer om praktiska exempel på Time Trackers.

Visa balans för Time Tracker

Det är möjligt att se Time Tracker-saldot och att uppdatera transaktioner manuellt i Neo. Du kan se saldon för Time Trackers när:

  1. Du hanterar ansökningar om ledighet:
  1. Du lägger till eller redigerar en frånvaro:
  1. Du ser ett tidskort:

Du kan visa saldon för Time Tracker på höger sida av Tid-kortet:

Om en tröskel definieras på en Time Tracker, syns detta som en varning per Time Tracker.

Visa alla Time Trackers under en angiven period

I schemaläggningsvyn klickar du på de tre punkterna bredvid anställdes namn och klickar på Tidkort:

I Time Tracker-transaktioner justerar du perioden och klickar på

(uppdatera) -knappen för att se Time Tracker-transaktioner.

Lägg till en Time Tracker manuellt

Klicka på + för att själv lägga till en Time Tracker:

Lägg till ny Time Tracker-information:

  • Time Tracker : Ledighet i stället, Planerad semester, Semesterdagar, Bankhelg, Flextid, Sjukledighet, Aktivt avtal.
  • Datum : Du kan lägga till tidigare, nuvarande eller framtida datum.
  • Räkna: Antal.

Redigera eller ta bort en Time Tracker

Redigera

Klicka på redigeringsikonen för att redigera en befintlig Time Tracker-post:

Ändra informationen efter behov:

Radera

Det är enkelt att radera en post. Klicka bara på papperskorgen. Klicka på ja för att bekräfta borttagningen.

Rättighet för Time Trackers

Du kan styra läs-, skriv- och inga åtkomstbehörigheter för Time Tracker-transaktioner och saldon för var och en av dina roller. Du hittar Time Tracker-behörighet under Kontoinställningar> Rollhantering> Redigera roll under rubriken Schema:

Läs mer om Time Tracker-rapporter här och ställa in Time Trackers i en avtalsmall här .

Alla Time Trackers är synliga i Neo. Inställningen "Visa på tidkort" i Classic plockas inte upp av Neo.


Fick du hjälp?