Time Trackers

Uppdaterad 15/10/20 av Leigh Hutchens

Time Trackers

Time Trackers är en funktion för att hålla koll på timmar och minuter eller dagar. Det kan handla om att spåra semestersaldon, komp- eller flextid. Medarbetare kan följa sina saldon i tidkortet och appen.

Time Tracker-saldo

Det är möjligt att se Time Tracker-saldo och uppdatera transaktioner manuellt i Neo. Du kan se saldot i fråga:

  1. När du hanterar frånvaroansökningar:
  1. När du lägger till eller raderar en frånvaroperiod:
  1. I schemavyn:

Klicka på medarbetarens namn i schemavyn för att see Time Tracker-saldot för den sista dagen i perioden som visas i schemavyn.

Manuell uppdatering av Time Tracker-saldot

Klicka på medarbetaren som du vill uppdatera Time Tracker-saldot för i schemavyn. I vyn som visas trycker väljer du sen till- och från-datum och slutligen på "Visa". Då visas transaktionerna för den valda medarbetaren.

Genom att klicka på "Lägg till" så kan du lägga till transaktioner manuellt.

  • Klicka på "Time Tracker"
  • Välj det datum du vill att transaktionen ska registreras på
  • Välj kvantitet för transaktionen. Om det är ett negativt värde så bör du ha med ett minustecken. Till exempel, om du vill att saldot för komp ska ändras från 20 till 15 timmar så skriver du "-5".
  • Klicka på "Spara".

En manuellt tillagd transaktion kan ändras och raderas.

Observera att konfigurationen av Time Trackers fortfarande görs i Classic. För mer information, klicka här.

Tillstånd för Time Trackers

Du kan nu kontrollera läs-, skriv- och inga åtkomstbehörigheter för Time Tracker-transaktioner och saldon för var och en av dina roller. Du hittar Time Tracker-behörighet under Kontoinställningar> Rollhantering> Redigera roll under rubriken Schema.

Läs mer om Time Tracker rapporter här.


Fick du hjälp?