Mobil - Frånvaroansökan

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Du kan ansöka om ledighet i Quinyx mobilapp.

  1. Klicka på menyalternativet - Frånvaroansökan.
  1. Klicka på + för att lägga till en ny ansökan.
  1. Välj frånvaroorsak och datum. Du kan lägga till en kommentar till din chef.
  1. Klicka på Spara för att skicka ansökan till din chef.
  2. Du kommer att meddelas via Qmail när ett beslut om din ansökan har fattats. Du kan se ledigheten i ditt schema i Tid > Attest.

och i schema

och i din kalender.

Nu tas skiftet som har ersatts av ledigheten bort från instrumentpanelen eftersom du inte kommer att arbeta den dagen.

Läs mer om redigering och radering av din semesteransökan här.


Fick du hjälp?