Schemavyn

Uppdaterad 22/2/20 av Christine

I schemavyn kan du till exempel se skift och medarbetare.  Specificera vad du vill se med datumväljaren, visa-menyn samt filtren.

Medarbetare

Schemalagda medarbetare visas på vänster sida i schemavyn. Här visas namnet och bilden på den anställda samt schemalagda timmar kontra nominella (kontrakterade) timmar per beräkningsperiod som definieras i den anställdes avtal samt skillnaden mellan dem.

I exemplet är Charlotte schemalagd 48.5 timmar i beräkningsperioden, men borde vara schemalagd för 160 timmar enligt hennes avtal. Hennes schemalagda timmar överskrider alltså hennes nominella timmar med 8.5 timmar. Kyle har schemalagts för 20 timmar vilket stämmer överens med hans avtal. Hans schemalagda och nominella timmar är alltså desamma.

Notera att de siffor som visas under den anställdas profilbild skiljer sig mellan Neo och Classic. I Classic så visas schemalagda timmar vs nominella timmar baserat på vald period. I Neo visar vi per beräkningsperiod, som definieras i den anställdes avtal.

Obemannade skift

För att skapa ett obemannat skift så måste du välja en skifttyp för skiftet i fråga. Om skifttypen du väljer visas med en färg så kommer även det obemannade skiftet att visas med den färgen.

Hur tilldelar jag ett obemannat skift till en anställd?

  1. Klicka på det obemannade skiftet för att öppna "Ändra skift"-panelen
  2. Klicka på "Lägg till anställd" på höger sida
  3. Välj en medarbetare
  4. Klicka på "Spara"

Röda dagar och speciella dagar

Röda dagar

Röda dagar som satts upp globalt eller på enhetsgrupper indikeras enligt följande:

  • I dagsvyn: Som en röd "bricka" bredvid datumet.
  • I vecko- och måndsvyn: Veckodagen och datumet står i rött; den röda "brickan" visas när du för markören över datumet i fråga.

Om du vill veta mer om konfiguration av helgdagar, se helgdagar.

Röda dagar som satts upp på avtalsmallar visas inte.
På regionsnivå så visas röda dagar som satts upp på enhetsgrupper enbart om regionen du visar schemat för innehåller minst en av enhetsgruppens enheter.

Speciella dagar

Speciella dagar indikeras enligt följande:

  • I dagsvyn: Som en grå "bricka" bredvid datumet.
  • I vecko- och måndsvyn: En grå linje löper under cellen som innehåller veckodagen och datumet; den grå "brickan" visas när du för markören över datumet i fråga.

Om du vill veta mer om konfiguration av speciella dagar, se speciella dagar.


Fick du hjälp?