Version 355

Nya funktioner

Möjlighet att beräkna "karensavdrag" anställda med 0% anställningsrad enligt avtal

Det finns nu funktionalitet för att beräkna karensavdrag för en vald period för medarbetare med 0% i anställningsgrad.

Inställningen för detta görs på avtalsmallen under Tid Avtalsmallar → Vald mall → Beräkningsperiod & arbetstidsmått

Denna beräkning används sedan för "Ta hänsyn till anställningsgrad" när man lägger till eller redigerar en löneartsrad på en frånvaroorsak. Detta görs från. Tabeller Frånvaroorsaker → Vald frånvaro → Lägg till/uppdatera löneartsrad

Perioden som beräknas avseende X veckor tillbaka i tiden definieras som följer. Om den första dagen på veckan är satt till måndag och frånvaron inträffar en onsdag och avtalsinställningen är satt till 4 veckor bakåt i tiden kommer närmaste söndagen båk i tiden att användas som slut datum för perioden och start datum kommer att vara Måndagen 4 veckor bakåt. Därefter beräknas de arbetade timmarna under de valda fyra veckorna. exempelvis 100 timmar. Dessa timmar delas sedan med 4 för att få fram det genomsnittliga antalet arbetade timmar per vecka (=25). Sedan multiplicerar vi dett med 20% för att få fram karensavdragets max timmar, i detta fall 5 timmar

Läs mer om frånvaroorsaker och inställningar här

API / Webservice uppdateringar

Inga uppdateringar eller förändringar på API / Webservice

Click here to view the new Quinyx WFM Web Service documentation. More info can be found here

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • Loggar uppdateras nu med hur ett skift tilldelats en medarbetare. Denna logg finns under Schema Logg
  • Visma Agda lönefil inkluderar nu minustidstransaktioner. De är med i filen dock ej som ett negativt värde

Felrättningar

  • Korrigering till att Time Tracker värdejusterare för semester inte justerades korrekt i vissa fall med nytt avtal fråm 2019-01-01 (och äldre avtal avslutats 2018-12-31)


Fick du hjälp?