Arvslogik

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Kostnadsställe

Avdelning

Enhet

Distrikt

Kundnivå

Skift

 • Kostnadsstället definierat för den aktuella skifttypen.
 • Det kostnadsställe som definieras för avdelningen som skiftet äger rum på.
 • Det kostnadsställe som definieras på den enhet som skiftet äger rum på.
 • Det kostnadsställe som definieras på den anställdes personalkort.
 • Det kostnadsställe som anges avdelningen som den anställde tillhör.
 • Kostnadsstället definierat på den enhet som den anställde tillhör.

Samma

Samma

Samma

Uppgift

 • Kostnadsstället definierat på uppgiftens skifttyp.
 • Kostnadsplatsen för moderskiftet.

Samma

Samma

Samma

Stämpling

 • Det kostnadsställe som valts på skiftet [Endast om det finns ett skift anslutet]. Om stämplingen är kopplad till en uppgift kommer den istället att använda uppgiften för skifttypens kostnadsställe - om den är tom kommer den att använda moderskiftets kostnadsställe.

Stämpling ärver inte kostnadsstället om det inte är anslutet till varken ett skift eller en uppgift. I det fallet, när Quinyx överför löneposter till ditt lönesystem kommer Quinyx att använda arvslogik för stämplingar utan skift och kostnadsställe enligt följande prioritet:

 • Det kostnadsställe som definieras på den anställdes personalkort.
 • Kostnadsstället definierat på avdelningen för den anställde i fråga.
 • Det kostnadsställe som definieras på den enhet som stämplingen tillhör, som i detta fall alltid är den anställdes hemenhet.

Samma

Samma

Samma

Start- och sluttid och raster

Avdelning

Enhet

Distrikt

Kundnivå

Skift

 • När du lägger till nytt skift: Skifttyp
 • Vid redigering av befintligt skift: Ingen

Samma

Samma

Samma

Stämpling

 • När det läggs till från "Lägg till" i verktygsfältet: kl. 12.00 - 13.00
 • När det läggs till från "Lägg till" i verktygsfältet följt av "Anställd" och sedan "Tillhör": skifttider.
 • När det läggs till med hjälp av "stämpling saknas" varning: skifttider.

Samma

Samma

Samma

Frånvaro

 • När det läggs till från ett skift: skifttider.
 • När det läggs till från "Lägg till" i verktygsfältet: affärsdygnsbryt - midnatt.
 • När kryssrutan "Hela dagen" i frånvaropanelen är markerad (oavsett om den läggs till från ett skift eller från verktygsfältet): affärsdygnsbryt - morgondag.

Samma

Samma

Samma

Projekt

Avdelning

Enhet

Distrikt

Kundnivå

Skift

 • Projektet definierades på skifttypen i fråga

Samma

Samma

Samma

Uppgift

 • Projektet definierades på uppgiftens skifttyp
 • Det aktuella projektet för moderskiftet

Samma

Samma

Samma

Stämpling

 • Det projekt som valts på skiftet [Endast om det finns en skift ansluten]. Om stämplingen är ansluten till en uppgift kommer den istället att tillämpa uppgiftens skifttyps projekt - om den är tom kommer den att använda förälderskiftets projekt.

Samma

Samma

Samma

Avdelningsvärde

Avdelning

Enhet

Distrikt

Kundnivå

Skift

Den avdelningen som för närvarande tillämpas i gruppväljaren.

Avdelningen som definieras på skiftets typ.

Samma som enhet

Samma som enhet

Uppgift

 • Avdelningen dem definieras för uppgiftens skifttyp.
 • Avdelningen i moderskiftet.

Samma

Samma

Samma


Fick du hjälp?