Version 376

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 3 juni 2020

Ny funktionalitet

  • Inget just nu.

Uppdateringar och prestanda

  • När medarbetarens hemmaenhet byts kommer ledigheter bakåt i tiden att behållas på den gamla enheten, medans pågående och framtida flyttas till den nya enheten.
  • Allmänna uppdateringar av prestanda.

Buggrättningar

  • Korrigering av wsdlGetActiveAndAbsenceHours : Om en anställd har två eller flera skift samma dag bara returnerade API endast stämplade timmar för det senaste skiftet.
  • Budget & Prognos : Korrigiering av att kopiering av data från föregående år samt fördelning av den under hela månaden gjorde att den aktuella dagsprognosen ökade med ett orimligt % belopp.
  • Korrigering till tomt att personalkort skapas när en "ny" anställd inte sparas.
  • Korrigering till en öppen stämpling som skapar OT på grund av tidszons omvandling.

API / webbtjänstuppdateringar

  • Ingen uppdatering.
Klick här att läsa den nya dokumentationen från Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar samtliga kunder att dra nytta av våra Apier för säker och korrekt underhåll av information. För att säkerställa hållbar prestanda över tid genom kontrollerat och väl övervägt utnyttjande från våra kunders sida, har vi beslutat att introducera restriktioner på användandet av apierna. Dessa restriktioner kommer att upprätthållas programmatiskt.Vi är nu i färd med att övervaka användande för att identifiera vilka restriktioner som är nödvändiga för att säkra ett hållbart användande.Den första begränsningen vi kommer att införa gäller antalet samtidiga anrop där gränsen kommer att sättas till 5. En klient bör förvänta svarskod 429 om gränsen skulle överskridas.Vi kommer att meddela i god tid innan denna första begränsning såväl som framtida restriktioner tas i bruk programmatiskt för att våra kunder ska kunna genomföra nödvändiga anpassningar i sina klienter.


Fick du hjälp?