Version 372

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Ny funktionalitet

Ett nytt API introduceras i Quinyx - User API

Vi har öppnat upp delar av vårt användar-API för våra externa partners och kunder att kunna integrera med. User API´t kommer att fortsätta utvecklas och basen är det de anställda gör och ser i mobilapplikationen.

När version 372 släpps kommer följande data att vara tillgänglig:

 • Skiftinformation
  • Anställdas kommande 20 skift (enbart inom publicerad period)
  • Först 20 kommande lediga skift (enbart inom publicerad period)
  Info som returneras:
  • Anställdes Namn
  • Datum och från samt till tid
  • Enhetsnamn och namn på skifttypen
  • Rast(er) från och till per skift
 • Frånvaroansökningar
  • Alla historiska frånvaroansökningar
  • Alla kommande frånvaroansökningar
   Info som returneras:
   • Frånvaroorsaken
   • Anställdes namn
   • Från datum & tid - till datum och tid

Användar-API: et kommer att exponeras på följande URL: er:

user-api-rc.quinyx.com och user-api.quinyx.com som återspeglar rc och produktionsmiljö.

Swagger-dokumentation finns tillgänglig och kan nås här user-api-rc.quinyx.com/v2/docs och user-api.quinyx.com/v2/docs.

Klicka här för User-API swagger dokumentation. Du kan hitta full beskrivning av möjligheter i manualen här.

Uppdateringar och prestanda

 • Allmänna uppdateringar av prestanda när det gäller tidloggar

Buggrättningar

 • Korrigering av att statiska prognosregler inte sparades korrekt
 • Korrigering av att Timetracker kontroll inte gjorts korrekt om visa på tidkort inte var aktiverad
 • Korrigering till generering av lönearter på dag 2-14 avseende det svenska "karensavdraget" för anställda med 0% i sysselsättningsgrad
 • Korrigering av "nederländsk" avdragslogik som inte tog hänsyn till sysselsättningsgraden för deltidsanställda

API / Web Service-uppdateringar

wsdlUpdateTimeTrackers : Nytt val i anropet replaceTimeTracker (boolean) som kommer att ersätta Timetracker värde med samma trackerId och datum med det nya värdet

wsdlUpdateShiftTypes : Anrop tillåter nu för användning av externalId vid uppdatering av en skifttyp

wsdlGetShiftCategorier : Svaret innehåller nu externalId

wsdlGetTimepunches : Svaret innehåller nu scheduleId för "uppgiften" stämplingen är ansluten till

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här. 


Fick du hjälp?