Mobil - Inställningar

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Quinyx mobilapp erbjuder ett brett utbud av olika inställningar och alternativ för att anpassa din mobila upplevelse. För att komma åt fliken Inställningar i mobilappen, se till att du är inloggad i appen och navigera sedan till Inställningar längst ner i sidomenyn.

Alternativ och inställningar på Inställningssidan

Funktionalitet

Beskrivning

Aktivera stämplingspåminnelser

Denna funktion påminner dig om att stämpla in eller ut när du kommer till eller lämnar din arbetsplats. Du måste tillåta platsåtkomst Alltid för Quinyx-appen för att stämplingpåminnelserna ska fungera korrekt.

Tillåt Qmail-notiser

Denna funktion styr om du vill ta emot push-notifikationer från Quinyx-appen när ett Qmail genereras automatiskt. Ett exempel på en sådan push-notifikation är när ett skift har tilldelats dig eller om en frånvaroansökan har godkänts.

Aktivera notifikationer för obemannade skift som matchar Tillgänglighet

Quinyx kommer att informera dig när ett öppet skift som matchar din tillgänglighet skapas. Om denna inställningen är aktiverad kommer du att få meddelanden varje gång ett nytt obemannat skift skapas för en period där du har tillgänglighet.

Aktivera skiftpåminnelser

Du kan ange hur lång tid i förväg du vill att meddelandet ska genereras innan skiftets starttid.

Notifikationsprick för oattesterade stämplingar

En notifikationsprick genereras i appen och attesteringssidan när du har oattesterade stämplingar.

Notifikationsinställningar tillgängliga om du har en chefsroll

Nedanstående inställningar är endast tillgängliga om du är chef.

Aktivera påminnelser för sen instämpling

Du informeras när en anställd kommer sent till jobbet enligt den inställda varningstiden.

Aktivera påminnelser för sen utstämpling

Du informeras när en anställd inte har stämplat ut inom den inställda varningstiden efter skiftets sluttid.

Frontline portal aviseringar

Du informeras när en uppdatering skett i frontline portalen

Inställningar för chefer

Notifikationsinställningar är tillgängliga om du har en chefsroll

Nedanstående inställningar är endast tillgängliga om du är chef.

Aktivera påminnelser för sen instämpling

Du informeras när en anställd kommer sent till jobbet enligt den inställda varningstiden.

Aktivera påminnelser för sen utstämpling

Du informeras när en anställd inte har stämplat ut inom den inställda varningstiden efter skiftets sluttid.


Fick du hjälp?