Mobil - inställningssida

Uppdaterad 1 month ago av Leigh Hutchens

På vår inställningssida har vi flera olika inställningar och alternativ:
  • Tillåt Qmail-notiser : Den här funktionen styr om får push-aviseringar från Quinyx-appen när ett Qmail genereras. Ett exempel på en sådan pushnotis kan vara när ett skift har tilldelats dig eller en ledighetsansökan har godkänts.
  • Aktivera stämplingspåminnelser : Den här funktionen påminner dig om att stämpla in eller ut när du kommer till eller lämnar din arbetsplats. Du måste tillåta platsåtkomst "Alltid" för Quinyx appen för att påminnelserna om stämpling ska fungera korrekt.
  • Aktivera notifikationer för nya obemannade skift som matchar intresseanmälan : Med den här inställningen aktiverad informeras du när ett öppet skift som matchar en av dina intresseanmälningar skapas.
  • Aktivera skiftpåminnelser : Du får en notis innan ditt skift börjar. Du kan ange hur lång tid före skiftets starttid du vill få notisen.
  • Notifikationesprick för oattesterade stämplingar : En "notifikationsprick" genereras på appen och och attestera i sidomenyn när du har oattesterade stämplingar.

Meddelandeinställningar tillgängliga om du har en chefsroll

  • Aktivera påminnelser för sen instämpling : Du informeras när en anställd är sen att arbeta enligt din inställda varningstid.
  • Aktivera påminnelser för sen utstämpling : Du informeras när en anställd inte har slagit ut inom den inställda varningstiden efter skiftets sluttid.


Fick du hjälp?