Mobil - Inställningar

Uppdaterad 9 months ago av Daniel Sjögren

Quinyx mobilapp erbjuder ett brett utbud av olika inställningar och alternativ för att skräddarsy din mobila upplevelse. För att komma åt fliken Inställningar i mobilappen, se till att du är inloggad i appen och navigera sedan till Inställningar längst ner på sidomenyn:

Alternativ på sidan Inställningar

Funktionalitet

Beskrivning

Tillåt Qmail-aviseringar

Denna funktion styr om du vill ta emot push-notifikationer från Quinyx-appen när ett Qmail genereras automatiskt. Ett exempel på en sådan push-notis är när ett skift har tilldelats dig eller en frånvaroansökan har godkänts.

Aktivera stämplingspåminnelser

Den här funktionen påminner dig om att stämpla in eller ut när du kommer till eller lämnar din arbetsplats. Du måste tillåta platsåtkomst "Alltid" i Quinyx-appen för att stämplingspåminnelserna ska fungera korrekt.

Aktivera aviseringar för otilldelade skift som matchar intresseanmälan

Med den här inställningen aktiverad informeras du när ett öppet skift som matchar din intresseanmälan skapas.

Aktivera skiftpåminnelser

Du blir påmind innan ditt skift börjar. Du kan ange hur lång tid innan ditt skifts starttid du vill att aviseringen ska genereras.

Notifikationsprick för oattesterade stämplingar

En notifikationsprick genereras i appen och attestsidan när du har oattesterade stämplingar.

Aviseringsinställningar tillgängliga om du har en chefsroll

  • Aktivera påminnelser för sen instämpling

Du informeras när en anställd är sen till jobbet enligt din inställda varningstid.

  • Aktivera påminnelser för sen utstämpling

Du informeras när en anställd inte har stämplat ut inom den inställda varningstiden efter skiftets sluttid.


Fick du hjälp?