Grundschema FAQs

Uppdaterad av Leigh Hutchens

F: Finns det en motsvarighet till schemamallar i Quinyx?

S: Ja, konceptet med grundschema omfattar både fasta scheman och schemamallar.

F: Kan jag kopiera ett grundschema från en enhet till en annan?

S: För närvarande är detta inte möjligt. Ambitionen är att lägga till den möjligheten, även om vi för närvarande inte kan säga när. Håll dig uppdaterad i våra releasenotes.

F: Vad är den maximala mallperioden för ett grundschema?

S: 24 veckor.

F: Kan jag rulla tillbaka ett grundschema?

S: Nej, i de flesta fall finns det inget behov av det. Om du gör ändringar, rulla ut det igen så kommer schemat att justeras. Det kommer dock att lägga till skift som du har raderat i schemat. Om du vill börja om från början kan du ta bort allt genom att välja Ta bort skift under menyn Fler val på högra hörnet av schemavyn. För mer information om det se DENNA artikel.

F: Hur tilldelar jag skift till en anställd i olika enheter i grundschemat?

S: För närvarande kan du inte göra det istället måste den anställde vara i grundschemat för de enskilda enheterna.

F: Kan jag lägga till ett skift som är längre än 24 timmar i Quinyx?

S: Nej. Vi vill implementera den här funktionen, men för närvarande har vi ingen tidslinje.

F: Kan jag rulla ut en enskild anställds schema från grundschemat?

S: Ja, genom att filtrera på relevant person.

F: På vilka nivåer kan jag skapa ett grundschema?

S: Du kan skapa ett grundschema på enheten (med anställd eller skift kopplad till en avdelning) eller på avdelningen (genom att navigera till den).

F: Är det möjligt att lägga till frånvaro i ett grundschema?

S: Nej, det är inte möjligt att lägga till frånvaro i ett grundschema. Men genom att använda ett frånvaroschema kan du planera återkommande frånvaro. Läs mer om hur du arbetar med frånvaroscheman här.

F: Meddelas användare av chefsportalen när ett basschema lanseras?

S: Ja. Framöver kommer användare av adminportalen att informeras genom ett in-app toastermeddelande när processen för utrullning av grundschema har slutförts. Vår avsikt är att adressera känslan av att bli överöst med irrelevanta e-postmeddelanden som många av er har rapporterat, samtidigt som vi lägger till detaljer som är relevanta för dig som chef.

Följande gäller:

 1. Om din utrullning genererar en varning kommer vi att informera dig om det genom att använda en toaster. Denna toaster visas i några sekunder och försvinner sedan.
 2. När du har vidtagit åtgärder för de varningar som uppstått och utrullningen har slutförts kommer du att bli meddelad om det. Observera att om du inte får några varningar vid utrullningen kommer du endast att se informationen som visas på bilden nedan, dvs. punkt 1 ovan inträffar endast om din utrullning faktiskt innehåller varningar.
 3. Toastermeddelandet visas i den vy du för närvarande befinner dig i Quinyx, oavsett om det är Schema, Personer, Grundschema, etc.
 4. Till skillnad från det äldre meddelandet som skickades till användare, vilket tyvärr alltid var på engelska, kommer informationen i ovanstående toaster att återspegla dina språkinställningar.
 5. Observera att på grund av tekniska begränsningar:
  1. Det finns en fördröjning på upp till 30 sekunder från det att utrullningen faktiskt slutförs och toastermeddelandet visas.
  2. Om du navigerar från grundschemaöversikten till en annan vy och sedan kommer tillbaka och utrullningen ännu inte har slutförts så kommer toastern inte att visas när utrullningen är klar om du vid den tiden fortfarande är på grundschemaöversiktssidan.
  3. Om du använder Quinyx i två webbläsarfönster kommer toastermeddelandet bara att visas i det fönster där utrullningen startades.
  4. Om du loggar ut och sedan loggar in igen innan utrullningen är klar kommer toastermeddelandet inte att visas.
Läs mer om Grundschema.


Fick du hjälp?