Grundschema FAQs

Uppdaterad 1 month ago av Leigh Hutchens

F: Finns det en motsvarighet till schemamallar i Quinyx?

S: Ja, konceptet med grundschema omfattar både fasta scheman och schemamallar.

F: Kan jag kopiera ett grundschema från en enhet till en annan?

S: För närvarande är detta inte möjligt. Ambitionen är att lägga till den möjligheten, även om vi för närvarande inte kan säga när. Håll dig uppdaterad i våra releasenotes.

F: Vad är den maximala mallperioden för ett grundschema?

S: 24 veckor.

F: Kan jag rulla tillbaka ett grundschema?

S: Nej, i de flesta fall finns det inget behov av det. Om du gör ändringar, rulla ut det igen så kommer schemat att justeras. Det kommer dock att lägga till skift som du har raderat i schemat. Om du vill börja om från början kan du ta bort allt genom att välja Ta bort skift under menyn Fler val på högra hörnet av schemavyn. För mer information om det se DENNA artikel.

F: Hur tilldelar jag skift till en anställd i olika enheter i grundschemat?

S: För närvarande kan du inte göra det istället måste den anställde vara i grundschemat för de enskilda enheterna.

F: Kan jag lägga till ett skift som är längre än 24 timmar i Quinyx?

S: Nej. Vi vill implementera den här funktionen, men för närvarande har vi ingen tidslinje.

F: Kan jag rulla ut en enskild anställds schema från grundschemat?

S: Ja, genom att filtrera på relevant person.

F: På vilka nivåer kan jag skapa ett grundschema?

S: Du kan skapa ett grundschema på enheten (med anställd eller skift kopplad till en avdelning) eller på avdelningen (genom att navigera till den).

F: Är det möjligt att lägga till frånvaro i ett grundschema?

S: Nej, det är inte möjligt att lägga till frånvaro i ett grundschema. Men genom att använda ett frånvaroschema kan du planera återkommande frånvaro. Läs mer om hur du arbetar med frånvaroscheman här.

Läs mer om Grundschema.


Fick du hjälp?