Grundschema FAQs

Uppdaterad 3/6/20 av Leigh Hutchens

F: Finns det en motsvarighet till schemamallar i Neo?

S: Ja, Neo-konceptet med grundschema omfattar både fasta scheman och schemamallar. Men vi kan bara migrera fasta scheman, inte schemamallar, från Classic till Neo.

F: Kan jag kopiera ett grundschema från en enhet till en annan?

S: För närvarande är detta inte möjligt. Ambitionen är att lägga till den möjligheten, även om vi för närvarande inte kan säga när. Håll dig uppdaterad i våra releasenotes.

F: Varför är mina fasta scheman inte synliga i Neo?

S: Konceptet med fasta scheman har förbättrats med det nya konceptet grundschema. De är inte samma sak, vilket är varför dina fasta scheman inte finns i Neo. Vi kan dock hjälpa dig att migrera dina fasta scheman från Classic till Neo, om du vill. Vänligen kontakta vårt supportteam, de hjälper dig utan kostnad.

F: Den maximala mallperioden för ett grundschema är 8 veckor. Kommer det att förlängas?

S: Ja, för närvarande är max 8 veckor, vilket täcker behoven hos de flesta av våra kunder för tillfället. Vi kommer dock att öka detta till 24 veckor i framtiden.

F: Kan jag rulla tillbaka ett grundschema?

S: Nej, det finns inget behov av det. Om du gör ändringar, rulla ut det igen så kommer schemat att justeras. Det kommer dock att lägga till skift som du har raderat i schemat. Om du vill börja om från början kan du ta bort allt genom att välja Ta bort skift under menyn Fler val på högra hörnet av schemavyn. För mer information om det se DENNA artikel.

F: Hur tilldelar jag skift till en anställd i olika enheter i grundschemat?

S: För närvarande kan du inte göra det istället måste den anställde vara i grundschemat för de enskilda enheterna.

F: Kan jag lägga till ett skift som är längre än 24 timmar i Neo?

S: Nej. Vi vill implementera den här funktionen, men för närvarande har vi ingen tidslinje.

F: Kan jag rulla ut bara en anställds schema från grundschemat?

S: I dagsläget rullar man ut alla personer i ett grundschema. När man gör ändringar i ett Grundschema för en person så är det dock endast den personen och de ändringar man har gjort som rullas ut. Läs mer här

F: På vilka nivåer kan jag skapa ett grundschema?

S: Du kan skapa ett grundschema på enheten (med anställd eller skift kopplad till en avdelning) eller på avdelningen (genom att navigera till den).

Läs mer om Grundschema.

Fick du hjälp?