Version 364

Ny funktionalitet

Nytt arbetstidsmått för övertid

För vissa marknader baseras övertid/minustid på nominella dagar per vecka i kombination med nominella timmar per vecka. Ett exempel på detta är den tyska marknadens "Guttage" timberäkning i samband med en "Guttage" konfigurerad Time tracker.

Beräkningen för övertid/minustid är som följer : Arbetade timmar - (arbetade dagar * snitt timmar/dag) = Övertid (eller minustid)

Exempel 1

En medarbetare är anställd på 4 dagar i veckan och 32h/vecka.

Samma medarbetare arbetar under en vecka 3 dagar och 28 timmar och ska få 4 timmar övertid

 • Snitt timmar/dag = 8h  (32h / 4 dagar = 8)
 • 28 - (3*8) = 4 timmar övertid

Exempel 2

En medarbetare är anställd på 4 dagar i veckan och 32h/vecka.

Samma medarbetare arbetar under en vecka 4 dagar och 28 timmar och ska få 4 timmar övertid

 • Snitt timmar/dag = 8h  (32h / 4 dagar = 8)
 • 28 - (4*8) = 4 timmar minustid

Branch start

I vissa marknader används datumet när medarbetaren startade inom branchen för beräkning av lönenivåer. Detta fält finns placerat på medarbetarkortet samt även tillgängligt via API anrop

Detta datum kan användas för lönenivåer under Arbetade år

Tid → Avtalsmallar → Avtal → Lönejusteringar → Arbetade år → Utgångspunkt för beräkning

API / Webservice uppdateringar

wsdlGetEmployees : Returnerar industry startdate (branch start)

wsdlUpdateEmployees : Möjlighet att uppdatera industry startdate (branch start)

wsdlFindEmployees : Möjlighet att söka på email samt anställningsnummer

För att söka på epostadress, säkerställ att badgeNoList är en tom array och inte satt till NULL
Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Ny värdejusterare tillagd, "Varje dag avtalet har varit aktivt - inte skottår". Denna värdejusterare är en modifierad kopia av värdejusteraren "Varje dag avtalet har varit aktivt" där skillnaden är att denna inte räknar in den 29/2 då skottår infaller
 • Time tracker transaktioner adderade manuellt eller via integration visar nu vem som lagt till dem under Tid → Time trackers → Uppdaterad av
 • Möjlighet att välja datum för Schema periods rapporten

Buggrättningar

 • Korrigering till att globala nyheter inte synts i andra enheter
 • Korrigering avseende manuella regler ej återskapades på skift efter att skift återställs efter en borttagen frånvaro
 • Byte av kön uppdaterar nu standard avatarerna korrekt
 • Korrigering av byte av sluttid på längre frånvaro med start i låst period
 • Korrigering av redigering av multipla skift när starttid sätts till mellan 00:00-01.00 flyttas en dag bakåt även inom en låst period
 • Korrigering av att Webpunch authenticate inte uppdaterades vid stämplingar
 • Korrigering av problem med e-signeringsprocessen i samband med att avtal återkallats och sedan har processen startats igen
 • Korrigering till Webpunch så att historiska stämplingar nu syns efter att medarbetare stämplat ut
 • Korrigering till statisk regel på prognos nu syns korrekt i schemalagd personal när filtrering är gjord på avdelning
 • Korrigering av att oväntat namn synts i schema loggar i fältet "av"
 • Fix to Webpunch: historical punches are not being shown after employee has punched out
 • Correction to static rule output on section level in scheduled staff with filters on sections
 • Fix to unexpected name showing in schedule-logs in field "By"


Fick du hjälp?