Quinyx WFM Mobile 3.4.1

Uppdaterad av Johannes Nordman

Attest / stämpla in splittat till 2 vyer

Vi har i denna version splittat tid (stämpla in) och attestvyn till 2 separata val i sidomenyn så att det är lättare att komma åt attestvyn direkt.

Ny design för time tracker vyn

Vi har en helt ny design för time trackervyn.

Avancerad frånvarostämpling

Det är nu möjligt att stämpla in igen på återstående tid av skiftet om du redan har stämplat ut tidigare och valt en frånvaroorsak för att gå tidigare och en frånvaro skapats resterande tid av skiftet.


Fick du hjälp?