Introduktion - Samarbetsgrupper för AIO FLP

Uppdaterad av Victor Jespersen

Vad är samarbetsgrupper?

Samarbetsgrupper är utformade för att möjliggöra konfiguration av klienter med en obegränsad geografisk hierarki inom Quinyx All-In-One (AIO) plattformen.

Detta gör det möjligt för Frontline Portal-klienter med organisationshierarkier djupare än 4 nivåer att börja använda AIO-plattformen, precis som det är möjligt för fristående Frontline Portal-klienter idag.

Skillnader mellan Frontline Portal (FLP) och Quinyx WFM

Den viktigaste skillnaden mellan FLP och WFM är att medan FLP tittar på en användares hierarkiska plats dvs. deras position i trädet, har WFM användare som sitter i en platt struktur (alla på enhetsnivå) och bestämmer hierarkisk position via behörigheter. Och, som tidigare nämnts, är WFM-organisationshierarkin begränsad till 4 nivåer - vilket inte är tillräckligt för vissa FLP-klienter.

Med denna funktionalitet på plats kommer Frontline Portal att kunna bestämma en användares hierarkiska plats baserat på de samarbetsgrupper som konfigurerats av klienten.

Genom att skapa denna samarbetsgrupp skapar du effektivt ett överlappande lager till den traditionella WFM-uppsättningen. Detta möjliggör ett enkelt och alternativt sätt för en användare att distribuera innehåll inom AIO produktutbudet som bryter igenom vissa begränsningar/regler för WFM Organisationshierarkin.

Det vill säga, jämfört med WFM Organisationshierarkin, tillåter Samarbetsgrupper:

 1. Skapandet av en rotnivå;
 2. Tillåter skapandet av oändliga hierarkinivåer (snarare än att vara begränsad till 4);
 3. Tillåter kartläggning av anställda till alla hierarkinivåer (snarare än bara enheter + avdelningar);
 4. Tillåter kartläggning av grupper utanför deras statiska organisation;

På så sätt tillåter detta ett alternativt sätt att ställa in anpassade hierarkier för AIO kunder på ett mer flexibelt sätt.

Hur Samarbetsgrupper relaterar till WFM Organisationshierarkin

Det är viktigt att klargöra att Samarbetsgrupper inte ersätter WFM-baserad Organisationshierarki. Organisationshierarkin är fortfarande huvudområdet när det gäller hur och var en klient skapar användare, definierar grupper, roller och etablerar behörighetsschemat för deras organisation och är nödvändigt för kunder som arbetar inom Quinyx-uppsättningen.

Med det sagt finns det från ett Frontline Portal-perspektiv flera tekniska begränsningar av WFM-organisationshierarkin, vilket gör den olämplig för klienter som vill använda FLP.

Som ett exempel ger FLP användare möjligheten att fördela resurser efter "grupptyp" men det finns inget sådant koncept i WFM osv.

Så är dessa samarbetsgrupper är - återigen - endast till för att användas av AIO-kunder som ett sätt för dem att skapa mer komplexa hierarkiska uppsättningar än vad vi för närvarande stödjer.

Det första steget vid konfigurering av en klients uppsättning - oavsett om de använder FLP, WFM eller något däremellan är fortfarande att börja med att konfigurera deras organisation i Quinyx Kontoinställningar.

När en klients användare har skapats och tilldelats till en enhet är dessa användare/enheter sedan redo att associeras till samarbetsgrupper.

Detaljer om exakt hur detta "första steg" fungerar, och hur man kartlägger anställda till grupper med hjälp av organisationshierarkin, kan hittas här.

Förkonfiguration

Kunder som använder Frontline Portal i AIO-plattformen behöver sin konfiguration inställd på följande platser:

 • WFM Organisationshantering
  • Individuella användare måste var och en tilldelas en enhet i WFM-organisationshierarkin.
Observera att FLP inte stöder individuella användare tilldelade till flera grupper, en användare får endast förekomma i en samarbetsgrupp. Det finns för närvarande ingen validering på plats för att tekniskt blockera en administratör från att lägga till användare i flera enheter - vägledning bör därför ges för att avråda från detta.
 • Samarbetsgrupper
  • Hierarkisk struktur byggd, som görs idag i fristående FLP dvs. huvud/under org. grupper organiserade i ett hierarkiskt träd.
  • WFM-enheter och/eller individuella användare till varje samarbetsgrupp.
  • En "Grupptyp" etikett bör tilldelas varje samarbetsgrupp, som görs idag i fristående FLP t.ex. Grupptyp = Butik.
Det är möjligt att ha en tom samarbetsgrupp.

All-In-One (AIO) Frontline Portal-kunder måste ställas in med samarbetsgrupper utöver WFM Organisationshierarkin, oavsett djupet av deras hierarkiska struktur.

Ytterligare information om "hur man distribuerar innehåll i FLP-portalen" finns här. Observera att detta initiativ för samarbetsgrupper egentligen inte förändrar något ur ett användarperspektiv; det ger bara ytterligare flexibilitet i hur en användare kan skapa och hantera sina samarbetsgrupp hierarkier.


Fick du hjälp?