Quinyx WFM Mobile 3.3.2

Uppdaterad av Johannes Nordman

Ny design för kalendervyn i schema

Vi har en helt ny design för kalendervyn i schemat där det nu går att se sina skift i en månads översikt.

Ny design för skapa/ändra skift vyn

Vi har en helt ny design för vyn där man skapar och ändrar skift.

Ny design för byta skift vyn

Vi har en helt ny design för byta skift vyn.

Ny design för frånvaro i schemavyn

Vi har en ny design för frånvaro i schemavyn.


Fick du hjälp?